ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT

ČESKÁ  ENERGETICKÁ A EKOLOGICkÁ STAVBA

ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ INOVACE

ROKU 2010

 

 

V historických prostorách Velkého sálu Paláce Žofín byla ve středu 23. 11. 2011 slavnostně zveřejněna jména držitelů titulů ČEEP roku 2010. Tituly byly bez uvedení pořadí uděleny celkem 3 stavbám, 4 projektům a 4 inovacím. Kromě titulů byly předány rovněž ceny vypisovatelů a odborných garantů, ceny poroty a cena veřejnosti. Porota již tradičně ocenila rovněž nejlepší práce ve studentské kategorii. Kompletní výsledky soutěže najdete v tiskové zprávě. Fotografie z Galavečera si můžete prohlédnout zde.

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOUTĚŽE ČEEP 2010

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 4. ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ FÓRUM

 

 

SOUTĚŽNÍ STAVBY / PROJEKTY / INOVACE - FOTA, ANOTACE

 

 

VYPISOVATELÉ:

 

                             

 

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

 

                                  

 

                                                 

 

 

 

ODBORNÍ GARANTI:

 

 

                       

 

 

 

                                

 

 

                                                      

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

 

         

 

             

 

 

PROPAGAČNÍ VLNA ČEEP 2010

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY:

záštita předsedy vlády Petra Nečase

záštita Ministerstva průmyslu a obchodu

záštita Ministerstva životního prostředí

záštita poslance Evropského parlamentu Evžena Tošenovského

záštita rektora ČVUT Praha

záštita prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví

záštita ČKAIT

 

STUDENTSKÁ CENA ENVIROS 2010

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU ČEEP 2009