SOUTĚŽNÍ STAVBY, PROJEKTY A INOVACE / HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

PŘIHLÁŠKA Č. 1

Mateřská školka Skalníkova Mariánské Lázně

PŘIHLAŠOVATEL: ECOMODULA s.r.o.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Novostavba nízkoenergetické školky s vlastní kuchyní a jídelnou stavěna jako dřevostavba.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2

TITUL ČEEP 2010

Využití odpadního tepla v závodě KRPA DEHTOCHEMA, a.s.

PŘIHLAŠOVATEL: REPOS plus akciová společnost

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Projekt spočívá jednak v náhradě dodávkového tepla ze soustavy CZT odpadním teplem z technologie osazením spalinového výměníku na technologický zdroj ohřevu asfaltu a vytvoření uzavřeného okruhu chlazení technologické vody s využitím jejího potenciálu pro vytápění a ohřev TUV v závodě. Projekt získal 83,73 bodů podle výběrových kritérií v rámci III výzvy k programu Eko-energie pro aktivitu číslo 1"Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie - úspory energie.".

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3

KALYPSO ATRIUM EXCLUSIVE

PŘIHLAŠOVATEL:  ATRIUM s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Dvoupodlažní dům s protáhlým obdélníkovým půdorysem 6,7 x 15,1 m. Zastřešení je řešeno plochou střechou. Celková podlahová plocha pro 4-5 osob činí 156 m2.
 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4

Expozice Beringie v ZOO Brno

PŘIHLAŠOVATEL: AND, spol. s r.o., arch. atelier

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Rozsáhlá expozice Beringie zahrnuje výběh medvědů kamčatských, sovic, a dalších zvířat z oblasti Kamčatky. Návštěvník prochází autentickou scenerií vytvářenou modelací terénu, stylovými roubenými objekty a stávající i nově vysazenou zelení. Z návštěvnické cesty se otevírají výhledy do jednotlivých výběhů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

CENA ČKAIT

Vodní dům - návštěvnické středisko EVL Želivka

PŘIHLAŠOVATEL: AND, spol. s r.o., arch. atelier

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Vodní dům je návštěvnickým centrem, osvětovým zařízením zaměřeným na ochranu životního prostředí s tématem vody. Stálá expozice je doplněna přednáškovým sálem pro naučné programy. Venkovní prostor slouží pro relaxaci a zábavu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

Návštěvnické centrum KVILDA

PŘIHLAŠOVATEL: AND, spol. s r.o., arch. atelier

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Návštěvnické centrum Kvilda bude sloužit k prezentaci vědeckých, didaktických a ekologických aktivit správy Národního parku Šumava. Areál centra se skládá ze vstupní části a naučného okruhu.Vstupní část s objektem návštěvnického centra slouží jako zázemí pro návštěvníky, naučný okruh je určen především k prezentaci přírodního prostředí vybrané lokality a vybraného druhu domácí fauny - jelení zvěře.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7

První soukromá plnící stanice CNG v Praze

s doprovodnými službami pro využití zemního plynu v dopravě

PŘIHLAŠOVATEL: Jiří Ciml s.r.o.

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Realizace prvního multifunkčního zařízení k plnění vozidel zemním plynem, servisní středisko pro vozy CNG a provoz ekologických vozidel EKO-TAXI.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 8

Energetický terč

PŘIHLAŠOVATEL: Statutární město Plzeň

KATEGORIE: C3

ANOTACE:

Tento projekt poskytuje správcům a uživatelům budov základní informace o kvalitě stavby z hlediska energetické náročnosti a o úrovni provozování stavby a podněcuje je tak k hospodárnému nakládání s energií, a tedy k nemalým finančním úsporám.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

CENA MPO

Rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem ve městě Žatec

PŘIHLAŠOVATEL: Žatecká teplárenská , a.s.

KATEGORIE: B4

ANOTACE:

Projekt obsahuje výměnu dožitého nadzemního horkovodu 1500 m za podzemní v bezkanálovém uložení. Dále stavbu nového biomasového kotle s jednotkou ORC pro společnou výrobu tepla a elektřiny. Trvalé odstavení z provozu dožité výtopny na TTO ze 70. let minulého století.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

Větrný park Jindřichovice - Stará

PŘIHLAŠOVATEL: VTE Stará s.r.o.

KATEGORIE: B4

ANOTACE:

Účelem stavby je získat energii z obnovitelných zdrojů. Jedná se o alternativní zdroj energie bez dopadů na životní prostředí. Větrný park sestává ze čtyř VE typu E82 E2 od výrobce ENERCON GmbH. Výška VE k náboji rotoru je 108,1 m, průměr rotoru je 82 m, výkon každé VE je 2,3 MW.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

TITUL ČEEP 2010

Stanice pro rychlé nabíjení elektromobilů Hermes 1.0

PŘIHLAŠOVATEL: ABB s.r.o.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

První rychlonabíjecí stanice nainstalovaná v pražských Vršovicích. ABB Hermes 1.0 o výkonu 50 kW s časem nabití do 15 minut.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

CENA POROTY

ECOCITY MALEŠICE

PŘIHLAŠOVATEL: JRD s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

První energeticky pasivní bytový areál představující komfortní moderní bydlení s komplexním přístupem k ekologicky šetrné architektuře, úspoře energií a zdravému životnímu stylu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

ORIGAMI HOUSE

PŘIHLAŠOVATEL: Archilab s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Rodinný dům v pasivním standardu. Kvalita individuálně řešeného domu přenesená do typového projektu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

Provoz autobusů na CNG

PŘIHLAŠOVATEL: BusLine a.s.

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Postupná obnova vozového parku společnosti ekologicky šetrnějšími a provozně-ekonomicky výhodnějšími autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) - příklad nepřímé náhrady vozů značky Karosa na naftu autobusy značky SOR CN 10.5 G na CNG.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

Suché odškvárování parního granulačního kotle K5

PŘIHLAŠOVATEL: PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Náhrada mokrého způsobu odškvárování suchou cestou s cílem zvýšení účinnosti kotle, zvýšení objemu spalování TAP a zajištění maximální spolehlivosti vynášecího zařízení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

TITUL ČEEP 2010

Vnější tepelně-izolační kompozitní systém (ETICS) WEBER. THERM PLUS ULTRA

PŘIHLAŠOVATEL: Divize Weber, SGCP CZ a.s

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Nový ETICS za použití fenolických izolačních desek, které mají hodnotu součinitele tepelné vodivosti 0,021 W/mK, což je o 45% nižší hodnota než u ESP. Díky výjimečným tepelně izolačním vlastnostem je tento systém vhodný na nízkoenergetické a pasivní domy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17

CENA MŽP

Malá vodní elektrárna Železný Brod (MVE Železný Brod)

PŘIHLAŠOVATEL: VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost

KATEGORIE: B4

ANOTACE:

Projekt MVE Železný Brod zahrnuje výstavbu nového objektu strojovny malé vodní elektrárny včetně obnovy hydraulického obvodu vodní elektrárny v původní dispozici otevřeného náhonu. Předpokládaná výroba je 3 mil. kWh/rok.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

TITUL CEEP 2010

Firemní sídlo a výrobní hala (FSVH)

PŘIHLAŠOVATEL: ATELIÉR JAN BROTÁNEK

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Projekt FSVH řeší soubor staveb pro tesařskou a truhlářskou výrobu. Administrativní budova v energeticky pasivním standardu a výrobní haly s technologií obráběcích center "CNC". Koncepce zahrnuje ekologická hlediska: vysoká úspora provozních energií, ekologicky vhodné materiály, retence vodních srážek atd.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

TITUL ČEEP 2010  CENA VEŘEJNOSTI

OKNA PROGRESS

PŘIHLAŠOVATEL: DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Okna PROGRESS jsou vyrobena z unikátního profilu Rehau GENEO, na jehož výrobu je použit kompozitní materiál RAU-FIPRO. Díky tomuto ultrastabilnímu materiálu je možno vyrobit okno bez ocelových výztuh.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

ENcontrol - systém pro řízení spotřebičů a optimalizaci spotřeby energie v budovách

PŘIHLAŠOVATEL: ENcontrol s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Výroba a vývoj zcela nového řídícího automatizačního systému obsahujícího nové postupy řízení a optimalizace spotřeby energií. Přináší úspory, vyšší pohodlí a bezpečnost. Schopnost vyhodnocování a reagování na skutečnou spotřebu, optimalizace využití energie při respektování potřeb odběratelů a distributorů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

Výstavba BPS s využitím odpadního tepla v zemědělském provozu a výrobou elektrické energie

PŘIHLAŠOVATEL: ZS Dublovice a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Rekonstrukce mléčné farmy v návaznosti na výstavbu BSP a využití exkrementů hospodářských zvířat k výrobě elektrické energie a tepla pro hospodářské, kancelářské a skladové objekty s možností dalšího získání elektrické energie z tepla spalin a snížení hodnoty CO2 vypouštění ve spalinách.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

Pasivní dům „0”

PŘIHLAŠOVATEL: REHAU s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Pasivní rodinný dům (ATYP), který pokrývá dominantní část energetické spotřeby jednak úsporou a dále využitím dostupných technologií OZE. Výplně otvorů Uw = 0,42 W/m2K.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23

Typizované řady domů „ BAHALˮ v pasivním a nízkoenergetickém standardu

PŘIHLAŠOVATEL: REHAU s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Projekt a řada realizací v r. 2010 řeší typové řady a příslušné variace technologií s cílem nastavení energetické úrovně dle uživatele a daných podmínek lokality. Použití technologie REHAU.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 24

TITUL ČEEP 2010

Sanace bytového komplexu Hokejka

PŘIHLAŠOVATEL: REHAU s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Rozsáhlá sanace bytového panelového domu (682 B.J.) s využitím dotačního programu Zelená Úsporám. Opravy se týkaly obvodového pláště (okna, střecha, zateplení, suterén, vstupy) v rozsahu cca 100 mil. Kč.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 25

TITUL ČEEP 2010  CENA POROTY

Ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Jaroměři

PŘIHLAŠOVATEL: Tesco Stores ČR a.s.

KATEGORIE: A3
ANOTACE:

Hypermarket koncipovaný jako dřevostavba postavený na místě staré neprovozované průmyslové zástavby, tzv. Brownfield. Objekt ve velké míře využívá přírodní zdroje energie, vlastní výrobu elektrické a tepelné energie.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 26

Pasivní dům ze slámy pro Ekopark Odolena Voda

PŘIHLAŠOVATEL: AB ATELIÉR /EKOPARK ODOLENA VODA s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Pasivní dům navržený stavební technologií z nosné slámy. Kromě minimalizace ekologické stopy (použití slámy, hlíny, dřeva) a provozu (využití slunce a biomasy) řeší i hospodaření s vodou v domě (kompostovací toaleta) a v krajině (zelená střecha).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 27

Pasivní RD z obnovitelných materiálů

PŘIHLAŠOVATEL: AB ATELIÉR /CIUR a.s.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Pasivní RD je realizován jako dřevostavba, ale s výslednými vlastnostmi zděné stavby a s parametry přijatými v programu zelená úsporám pro pasivní domy. Díky nízkým nárokům na spotřebu energií a použití obnovitelných materiálů se minimalizuje ekologická stopa.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 28

Farma s Agroturistikou - rekonstrukce

PŘIHLAŠOVATEL: PALIS PLZEŇ, spol. s r.o.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Rekonstrukce farmy pro využití k zemědělství a agroturistice.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 29

Termosolární systém jako školicí pomůcka

PŘIHLAŠOVATEL: JH SOLAR s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Termosolární systém jako školicí pomůcka je unikátní zařízení, které umožňuje montážním firmám si v reálném prostředí vyzkoušet instalaci solárního systému, jeho integraci do střechy, připojení, provedení potřebných zkoušek a zprovoznění. Následně se testuje funkčnost zařízení s vyhodnocením případných chyb a poučením, jak se jich vyvarovat.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 30

CENA MMR

Oprava a modernizace BD Stará Osada 17-27

PŘIHLAŠOVATEL: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Objekt STARÁ OSADA 17-27 je největším BD postaveným typizované KS na území statutárního města Brna z pohledu počtu bytových jednotek (278) a počtu podlaží (14). Budova se před opravou vyznačovala zanedbaným stavem. Komplexní opravou s využitím systému STAVO-THERM a STAVO-PLAST dojde k výraznému snížení ENB.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 31

Apartmánový dům LANDEK

PŘIHLAŠOVATEL: AD Landek 2011 s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Nízkoenergetický apartmánový dům se zázemím a službami.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 32

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ POROTY

Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice a nová soustava CZT města Bohumína

PŘIHLAŠOVATEL: ČEZ Teplárenská, a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Nově postavený tepelný napáječ z elektrárny Dětmarovice do Bohumína a vybudování sítě CZT v tomto městě představuje jeden z nejvýznamnějších teplárenských projektů desetiletí. Půlmiliardový projekt financovaný Skupinou ČEZ zajistí městu spolehlivé dodávky tepla při výrazně nižších nákladech za teplo a zároveň zlepší okolní vzduch.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 33

HELUZ FAMILY 50 2in1

PŘIHLAŠOVATEL: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

Broušený cihelný blok s integrovanou tepelnou izolací. Cihelné bloky jsou vyplněné polystyrenem, který je v jejich dutinách pevně zafixovaný. Splňují požadavky na obvodové konstrukce nulových, pasivních a nízkoenergetických domů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 34

RD Achilles

PŘIHLAŠOVATEL: BAHAL ČR a.s.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Pasivní dům na bázi lehkého ocelového skeletu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 35

Dostavba a přístavba areálu firmy HENNLICH - výzkumné a vývojové centrum HENNLICH

PŘIHLAŠOVATEL: HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r.o.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Významné rozšíření areálu firmy HENNLICH o novou výrobní halu, výzkumné a vývojové centrum, sklad a administrativní část. Budova je postavena v nízkoenergetickém standardu. Areál je vytápěn tepelným čerpadlem, chlazen pouze pomocí hloubkových vrtů, je zde využit unikátní velkoplošný nízkoteplotní sálavý systém vytápění a chlazení kapilárními rohožemi.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 36

RODINNÝ DŮM

PŘIHLAŠOVATEL: PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o.

KATEGORIE: A1
ANOTACE:

Dům využívá orientaci obytných prostor k jihovýchodu, využívá pasivní solární energie. Je koncipovaný jako pasivní, s rekuperací (tepelná čerpadla), zemní výměník tepla, minimální nároky na vytápění, fasády zatepleny 200 mm polystyren Baumit Open Plus + Porotherm 240 mm nosná konstrukce; nádrž na dešťovou vodu o kapacitě 5 m3.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 37

Přechod služebních vozidel Holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP na pohon CNG

PŘIHLAŠOVATEL: VÍTKOVICE Doprava, a.s.

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Přechod služebních vozidel Holdingu VMG a.s. na CNG přinese úsporu 40% na palivových nákladech. Další přínos je ekologický provoz, snížení emisí CO2 kouřivosti, hlučnosti a prašnosti spojené s provozem silničních vozidel.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 38

TITUL ČEEP 2010

Přestavba základní školy na pasivní bytový dům- Dubňany

PŘIHLAŠOVATEL: Úsporné bydlení s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Přestavba budovy základní školy na bytový dům je ukázkovým projektem konverze opuštěné budovy ZŠ na bytový dům navržený v pasivním energetickém standardu s důrazem na zajištění co nejlepší hygieny bydlení. Předmětný projekt je dílčí částí celkové revitalizace brownfieldu tvořeného bývalým areálem učiliště a základní školy. Nově navržené byty jsou koncipovány jako nízkonákladové v duchu startovního bydlení s účelem oslovit nejen mladé rodiny, ale širokou veřejnost místa charakteristického vysokou nezaměstnaností.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 39

Pasivní dům v Hradci Králové

PŘIHLAŠOVATEL: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Rodinný dům v Hradci Králové je důsledně řešen v pasivním standardu a stejně důležitým aspektem návrhu byla architektonická podoba stavby.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 40

Pasivní dům RIZALIT

PŘIHLAŠOVATEL: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Dvoupodlažní rodinný dům s garáží je navržen v energeticky pasivním standardu, a to jak dle TNI tak dle PHPP. Objekt tvoří dvě základní hmoty, z nichž obytná část je natočena k jihu a garážová část ctí linii přilehlé komunikace na severovýchodní straně pozemku. Dominanta předstupujícího rizalitu přes obě podlaží dotváří charakter celého domu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 41

MAXPLUS AKU

PŘIHLAŠOVATEL: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Systém ztraceného bednění pro obvodové stěny pasivních domů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 42

Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Jedná se o jednu ze staveb, která doplní infrastrukturu skladování pohonných hmot ČEPRO a.s. v České republice. Vybudované rezervoáry zlepší skladovací možnosti na Moravě a sníží nároky na přepravu pohonných hmot po místních silnicích.Nový sklad zabezpečí bezpečnou zásobu pohonných hmot především pro oblast Moravy. Jejich spotřeba je v současné době taková, že co se do Loukova dopraví, se okamžitě vydá. Nové skladovací nádrže svým objemem představují pojistku proti případnému výpadku dodávek ropných produktů. Jakmile bude dokončeno propojení nového skladu v Loukově se skladem v Sedlnicích (U Ostravy) , dojde z hlediska obyvatel severní Moravy k velké úlevě úbytkem pohybu autocisteren po celém regionu. Předpokládané snížení hlučnosti, emisí, opravy přetížených komunikací atd. dosáhne cca 30% proti současnému stavu – tedy ekologický vliv a vliv na životní prostředí bude výhledově obrovský. Sklad je stavěn na stejném principu jako stávající staré sklady, tedy tak, že naplňování se provádí pomocí čerpadel, k vyprazdňování se využívá hydrostatických sloupců a různého výškového rozmístění skladů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 43

Energetické úspory při výrobě kyseliny sírové

PŘIHLAŠOVATEL: EUFC CZ s.r.o.

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Předkládaný projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti při výrobě kyseliny sírové, zvýšení energetické účinnosti pří výrobě tepla zvýšením parametrů páry a zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla. Při výrobě elektrické energie bude využito teplo vznikající při výrobě kyseliny sírové. Přestože navržený projekt je investičně poměrně náročný, jeho realizace povede k výrazným energetickým, finančním a environmentálním úsporám.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 44

TITUL ČEEP 2010

Energetické úspory ve společnosti DEZA, a.s.

PŘIHLAŠOVATEL: EUFC CZ s.r.o.

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Předkládaný projekt je zaměřen na realizaci úspor energie zefektivněním energetického hospodaření a instalací velmi kvalitního energeticky úsporného zařízení. Hlavním předmětem předkládaného projektu je instalace točivé redukce, která přinese značné úspory tepelné energie včetně navýšení výroby elektrické energie.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 45

Zefektivnění výroby energie z OZE ve společnosti Holzindustrie Chanovice s.r.o.

PŘIHLAŠOVATEL: EUFC CZ s.r.o.

KATEGORIE: B4

ANOTACE:

Předkládaný projekt je zaměřen na realizaci tepelného zdroje o výkonu 18 t/h a instalaci odběrové kondenzační turbíny o výkonu 4 MWe. Energie bude vyráběna z dřevní biomasy. Tepelná energie bude využita pro zajištění podnikatelské činnosti investora, vyrobená elektrická energie bude primárně spotřebována v místě výroby, přebytky budou dodávány do sítě. Realizací projektu dojde k efektivnímu využití OZE pří výrobě tepelné a elektrické energie.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 46

Pasivní multi-komfortní dům SENUB (Veronika 3.01-P)

PŘIHLAŠOVATEL: SENUB = Systémy energeticky úsporných budov

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Individuální projekt pasivního multi-komfortního domu Veronika 3.01-P je řešen v pasivním energetickém standardu a je zároveň první referenční stavbou zařazenou v projektu SENUB - uskupení výrobců, dodavatelů a projektantů garantující kvalitní provedení úsporných domů od projektové dokumentace po realizaci stavby. V rámci garance SENUB poskytuje 3 roky nákladů na vytápěn zdarma.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 47

Nízkoenergetický dům SENUB (Veronika 2.01-P)

PŘIHLAŠOVATEL: SENUB = Systémy energeticky úsporných budov

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Nízkoenergetický rodinný dům Veronika 2.01-P je typovým projektem navazujícím na projekt s řešením do svahu. Jedná se o dvojpodlažní dům s pultovou střechou o velikost 4+1. SENUB tak přináší možné řešení a variabilitu úsporného bydlení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 48

Nízkoenergetický dům SENUB (Veronika 1.01-P)

PŘIHLAŠOVATEL: SENUB = Systémy energeticky úsporných budov

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Nízkoenergetický rodinný dům Veronika 1.01-P je typovým projektem navazujícím na projekt s řešením do svahu. Jedná se o dvoupodlažní dům s plochou střechou o velikost 3+kk. SENUB nabízí řešení úsporného bydlení také u menších staveb dle potřeby uživatele domu.


PŘIHLÁŠKA Č. 49

CENA SFŽP
VELUX Model Home 2020 – experimentální výstavba aktivních domů

PŘIHLAŠOVATEL: VELUX Česká republika, s.r.o.

KATEGORIE: C3

ANOTACE:

V rámci projektu VELUX Model Home 2020 vzniká šest experimentálních aktivních domů v různých zemích Evropy. Každý z těchto experimentů splňuje požadavek EPBD II na nulovou spotřebu energie, ale hlavně klade důraz na maximální uživatelský komfort, kvalitní vnitřní klima a ohleduplnost k životnímu prostředí. Domy současně odrážejí rozdílné klimatické, kulturní a architektonické podmínky daných zemí. Každý z domů je po dostavbě otevřen veřejnosti a následně po dobu dvou let monitorován v běžném provozu. V rámci České republiky představujeme jednotlivá technická řešení vedoucí ke splnění těchto požadavků a výsledky monitorování staveb (po skončení monitorovacího období) odborné i laické veřejnosti. Současně také připravujeme aktivity, které umožní zapojení českých odborníků do vývoje aktivních domů jako například soutěž Active House Award.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 50

MVE LIBĚCHOV - 1. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: MERCATOR ENERGY a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Výstavba MVE břehového charakteru na Labi, s technologií MAVEL, třílistá kaplanova turbína s průměrem oběžného kola 4,5 m o hltnosti 110m3/s.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 51

Snížení primárních emisí prachových částic a dalších zdraví škodlivých látek prostřednictvím energeticky úsporné technologie plnicí stanice CNG Liberec

PŘIHLAŠOVATEL: Bonett Bohemia, a.s.

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Realizace veřejné energeticky šetrné plnicí stanice stlačeného zemního plynu (CNG) pro městskou a příměstskou hromadnou dopravu v Liberci za účelem dalšího rozvoje významného snižování primárních emisí prachových částic a aromatických a polyaromatických uhlovodíků (PAU) a aldehydů ve městě Liberci a blízkém okolí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 52

Oprava panelového bytového objektu

PŘIHLAŠOVATEL: TERMO + HOLDING, a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Generální oprava objektu spočívající v sanaci betonových konstrukcí, výměně výplní otvorů, zateplení objektu a vyřešením návazností. Cílem bylo snížení tepelných ztrát objektu a zajistit tepelnou pohodu obyvatel.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 53

TITUL ČEEP 2010

Oprava a modernizace panelového bytového domu

PŘIHLAŠOVATEL: TERMO + HOLDING, a.s.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Generální oprava objektu spočívající v sanaci betonových konstrukcí, výměně výplní otvorů, zateplení objektu a vyřešením návazností. Cílem bylo snížení tepelných ztrát objektu a zajistit tepelnou pohodu obyvatel.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 54

Rekuperační výměník HELIX

PŘIHLAŠOVATEL: ThermWet s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Rekuperační výměník je konstruován pro zimní provoz, bez potřeby protimrazové ochrany.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 55

Rodinný dům EKOLOG

PŘIHLAŠOVATEL: ORTHODOXDREVO

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Ekologický, ekonomický, minimalistický rodinný dům

 

PŘIHLÁŠKA Č. 56

TITUL ČEEP 2010

Školící centrum OTAZNÍK v první pasivní administrativní budově v ČR

PŘIHLAŠOVATEL: INTOZA s.r.o.

KATEGORIE: C3

ANOTACE:

Školicí centrum OTAZNÍK pořádá pro laickou i odbornou veřejnost semináře o stávajících a nových technologiích v oblasti energetických úspor v první pasivní administrativní budově, kde si návštěvníci mohou prohlédnout nejmodernější technologie používané pří výstavbě nízkoenergetických a pasivních staveb. Velký důraz klademe na osvětu mladých lidí pořádáním bezplatných seminářů pro školy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 57

První nulová dřevostavba RD a krytého bazénu z plně ekologických materiálů v ČR

PŘIHLAŠOVATEL: Vize Ateliér, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Rodinný dům a krytý bazén s minimálními nároky na energie. Energeticky pasivní RD a energeticky nulová celá stavba. 87% stavebních materiálů přírodních a recyklovaných.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 58

ČESKÁ ENERGETICKÁ LIGA

PŘIHLAŠOVATEL: Ateliér ARS s.r.o.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

Prezentační platforma sloužící k porovnání skutečných energetických údajů s výpočtovými předpoklady. Srozumitelná a názorná aplikace podporující zájem široké veřejnosti o úsporné budovy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 59

Domečkový DD - Ekoareál Majdelena

PŘIHLAŠOVATEL: A-Spektrum s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Areál DDD sestává z nízkoenergetických ekodomečků, určených pro seniory. Inovace spočívá také v integrovaném řešení prosklené jižní terasy, která dále snižuje energetickou náročnost provozu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 60

GS PASIV 10

PŘIHLAŠOVATEL: GSERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Dům je dispozičně a architektonicky navržen s ohledem na nízkou energetickou náročnost. Měrná roční potřeba tepla na vytápění 15 kWh. Kompletní rodinný dům pro středně velké rodiny se 4 pokoji. Dům má moderní vzhled.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 61

GS PASIV 8

PŘIHLAŠOVATEL: GSERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Dům je dispozičně a architektonicky navržen s ohledem na nízkou energetickou náročnost. Měrná roční potřeba tepla na vytápění 15 kWh. Moderní vzhled domu podtrhuje rizalit umístěný na zadní straně domu. Dům je určený pro středně velkou rodinu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 62

SKELET B

PŘIHLAŠOVATEL: GSERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Dům je malý svojí zastavěnou plocho, uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny. Dům je vhodný pro rovinatý propř. mírně svažitý pozemek. Vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 63

ZETA

PŘIHLAŠOVATEL: GSERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Patří mezi moderní domy, na rovinatý, popř. mírně svažitý pozemek. Dům je menší velikosti, uspokojí nároky na bydlení 5-ti členné rodiny. Vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby.

 

Děkujeme Vám za shlédnutí soutěžních staveb, projektů a inovací i Vaše hlasy.

Hlasování o CENU VEŘEJNOSTI bylo ukončeno 22. 11. ve 20.40 hod.

Výsledky zveřejníme po Galavečeru soutěže.