PROJEKTY A STAVBY UCHÁZEJÍCÍ SE O TITUL

 ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/PROJEKT ROKU 2009

 

image00001

PŘIHLÁŠKA Č. 1:

Dálkové ovládání zabezpeč. zařízení v úseku Přerov - Polanka nad Odrou
PŘIHLAŠOVATEL:

AŽD Praha, s.r.o.

KATEGORIE: E

image00002

PŘIHLÁŠKA Č. 2:

Dálnice D47, stavba 4705 Bělotín - Hladké Životice SO 226

PŘIHLAŠOVATEL:

BÖGL a KRÝSL, k.s.

KATEGORIE: C

image00003

PŘIHLÁŠKA Č. 3

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Novém Jičíně I. a II. etapa

PŘIHLAŠOVATEL:

ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.
KATEGORIE: C

image00004

PŘIHLÁŠKA Č. 4 NOMINACE TITUL DSR CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA

Stavba "mimoúrovňové propojení silnice II/468 a prům. zóny v Třinci-Balinách"

PŘIHLAŠOVATEL:

ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.
KATEGORIE: B

image00005

PŘIHLÁŠKA Č. 5

Silnice I/47 severní spojení - I. stavba

PŘIHLAŠOVATEL:

ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.
KATEGORIE: B

image00006

PŘIHLÁŠKA Č. 6

Rekonstrukce tramvajové trati Plzeň - Karlovarská ulice

PŘIHLAŠOVATEL:

BERGER BOHEMIA a.s.
KATEGORIE: B

image00007

PŘIHLÁŠKA Č. 7 NOMINACE TITUL DSR

Modernizace západní části žst. Praha-Hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I-IV

PŘIHLAŠOVATEL:

METROSTAV, a.s.
KATEGORIE: D

image00008

PŘIHLÁŠKA Č. 8 NOMINACE CENA SVAZU DOPRAVY

Rekonstrukce budovy žst. Mariánské Lázně

PŘIHLAŠOVATEL:

METROSTAV, a.s.
KATEGORIE: D

image00009

PŘIHLÁŠKA Č. 9 NOMINACE

Elektrizace trati vč. PEÚ Letohrad - Lichkov, st. hr., 1. stavba

PŘIHLAŠOVATEL:

Viamont DSP a.s.
KATEGORIE: A

image00010

PŘIHLÁŠKA Č. 10

Modernizace žst. Sokolov "SO 1202 žel. most v km 208,664 přes Svatavu"

PŘIHLAŠOVATEL:

Viamont DSP a.s.
KATEGORIE: C

 

image00011

PŘIHLÁŠKA Č. 11 NOMINACE CENA SVAZU DOPRAVY

Žst. Mariánské Lázně - zastřešení nástupišť a podchodů

PŘIHLAŠOVATEL:

EUROVIA CS, a.s.
KATEGORIE: A

image00012

PŘIHLÁŠKA Č. 12 CENA VEŘEJNOSTI

Most ev. č. 15532-1 přes Malši v Roudné

PŘIHLAŠOVATEL:

EUROVIA CS, a.s. - závod Č. Budějovice
KATEGORIE: C

 

image00013

PŘIHLÁŠKA Č. 13

Rekonstrukce Sokolovské ulice v Karlových Varech

PŘIHLAŠOVATEL:

EUROVIA CS, a.s. - závod Karlovy Vary
KATEGORIE: C

image00014

PŘIHLÁŠKA Č. 14

Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk

PŘIHLAŠOVATEL:

EUROVIA CS, a.s. - závod Pardubice
KATEGORIE: B

image00015

PŘIHLÁŠKA Č. 15 CENA MINISTRA FINANCÍ

Elektrizace traťového úseku PEÚ Šatov - Znojmo,SO 04-19-01 most v km. 99,297

PŘIHLAŠOVATEL:

FIRESTA - Fišer rekonstrukce stavby a.s.
KATEGORIE: A

image00016

PŘIHLÁŠKA Č. 16

Karlovarská, rozšíření komunikace v Praze 6

PŘIHLAŠOVATEL:

HOCHTIEF CZ, a.s.
KATEGORIE: B
 

image00017

PŘIHLÁŠKA Č. 17 NOMINACE

Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice

PŘIHLAŠOVATEL:

EDIKT a.s.
KATEGORIE: A

 

image00018

PŘIHLÁŠKA Č. 18 NOMINACE

I/34 Květinov - most ev. č. 34-040

PŘIHLAŠOVATEL:

EDIKT a.s.
KATEGORIE: C

 

image00019

PŘIHLÁŠKA Č. 19

Jizera, Turnov - zvýšení ochrany města rekonstrukcí jezu v ř. km. 79,6

PŘIHLAŠOVATEL:

M-SILNICE a.s.
KATEGORIE: C

image00020

PŘIHLÁŠKA Č. 20

Dálnice D1, stavba 0134,2 Kojetín - Kroměříž, západ

PŘIHLAŠOVATEL:

M-SILNICE a.s.
KATEGORIE: A

image00021

PŘIHLÁŠKA Č: 21 NOMINACE TITUL CDS CENA ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO

Rekonstrukce silnice III/2956 Vrchlabí - Strážné - Dolní dvůr - Lánov

PŘIHLAŠOVATEL:

M-SILNICE a.s.
KATEGORIE: C

 

image00022

PŘIHLÁŠKA Č. 22

Rychlostní silnice R7: Praha - Chomutov, obchvat Sulec

PŘIHLAŠOVATEL:

SUDOP Praha a.s.
KATEGORIE: B

23-kapsch

PŘIHLÁŠKA Č. 23:

GSM-R, dokončení I. NŽK

PŘIHLAŠOVATEL:

Kapsch s.r.o.

KATEGORIE: E

image00024

PŘIHLÁŠKA Č. 24 NOMINACE

Dálnice D1 stavba 0134,1, Mořice - Kojetín, 2. etapa

PŘIHLAŠOVATEL:

SKANSKA a.s.

KATEGORIE: A

image00025

PŘIHLÁŠKA Č. 25: CENA MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cyklostezka Gerlova Huť - Nová Hůrka - Prášily - Srní, III. úsek: napojení Vysoké Lávky - Prášily - Velký Bor

PŘIHLAŠOVATEL:

VPÚ DECO PRAHA a.s.

KATEGORIE: D

image00026

PŘIHLÁŠKA Č. 26: NOMINACE TITUL CDS

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor

PŘIHLAŠOVATEL:

OHL ŽS a.s.

KATEGORIE: A

image00027

PŘIHLÁŠKA Č. 27: NOMINACE CENA SFDI

Cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebovky

PŘIHLAŠOVATEL:

Region Orlocko-Třebovsko

Kategorie: D

cross-web

PŘIHLÁŠKA Č. 28:

Světelná signalizace na křižovatce 28. října, 1. máje, Přemyslovců

PŘIHLAŠOVATEL:

CROSS ZLÍN s.r.o.

KATEGORIE: E

image00029

PŘIHLÁŠKA Č. 29:

II/280 Březno, rekonstrukce mostu ev. č. 280-003

PŘIHLAŠOVATEL:

SaM silnice a mosty a.s.

KATEGORIE: C

image00030

PŘIHLÁŠKA Č. 30:

I/9 Česká Lípa, okružní křižovatka Šluknovská

PŘIHLAŠOVATEL:

SaM silnice a mosty a.s.

KATEGORIE: C

image00031

PŘIHLÁŠKA Č. 31: NOMINACE CENA REKTORA ČVUT

I/16 Mělník, okružní křižovatka u mostu přes Labe

PŘIHLAŠOVATEL:

SaM silnice a mosty a.s.

KATEGORIE: C

image00032

PŘIHLÁŠKA Č. 32: NOMINACE

Cyklistická stezka Varhany II. etapa, úsek Horní Libchava

PŘIHLAŠOVATEL:

Chládek & Tintěra, a. s., Litoměřice

KATEGORIE: D

image00033

PŘIHLÁŠKA Č. 33: CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ

Most přes Labe v Litoměřicích

PŘIHLAŠOVATEL:

SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: B

image00034

PŘIHLÁŠKA Č. 34: CENA MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Plnicí stanice CNG

PŘIHLAŠOVATEL:

Pražská plynárenská a.s.

KATEGORIE: C

image00035

PŘIHLÁŠKA Č. 35: CENA POROTY

Aplikace systému řízení a organizace dopravy v Praze

PŘIHLAŠOVATEL:

ELTODO dopravní systémy s.r.o.

KATEGORIE: E

image00036

PŘIHLÁŠKA Č. 36:

Přeložka silnice II/190 Železná Ruda - Špičák

PŘIHLAŠOVATEL:

SDS EXMOST, spol. s r.o.

KATEGORIE: C

image00037

PŘIHLÁŠKA Č. 37:

Modernizace žst. Kroměříž

PŘIHLAŠOVATEL:

Eiffage Construction ČR, s.r.o.

KATEGORIE: B

image00038

PŘIHLÁŠKA Č. 38: CENA MINISTRA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Ulice Smila Osovského - oprava povrchu chodníku a parkovací plochy

PŘIHLAŠOVATEL:

Město Třebíč

KATEGORIE: D

image00039

PŘIHLÁŠKA Č. 39

Písek: rekonstrukce lokality Na Bakalářích - I. etapa

PŘIHLAŠOVATEL:

STRABAG a.s. - závod Č. Budějovice

KATEGORIE: D

cr_myto-wweb

PŘIHLÁŠKA Č. 40: NOMINACE CENA MINISTRA DOPRAVY

Zavedení difer. tarifů pro regulaci provozu zpoplatněných vozidel v pátečních odpoledních hodinách

PŘIHLAŠOVATEL:

FD ČVUT a DELOITTE ADVISORY s.r.o.

KATEGORIE: E

image00041

PŘIHLÁŠKA Č. 41: CENA FD ČVUT

Bezpečný přechod pro chodce 3. generace Frýdek Místek, Ostravská - Novodvorská

PŘIHLAŠOVATEL:

PDSYSTEMS s.r.o.

KATEGORIE: D

image00042

PŘIHLÁŠKA Č. 42: CENA ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE ZA KONSTRUKČNÍ DETAIL

Lávka u hradu ve Strakonicích - posílení provázanosti městských aktivit

PŘIHLAŠOVATEL:

VPÚ DECO PRAHA a.s.

KATEGORIE: D

image00043

PŘIHLÁŠKA Č. 43: NOMINACE TITUL TECHNOLOGIE ROKU

Dálniční SOS hláska TCSIPO2

PŘIHLAŠOVATEL:

SPEL, a.s.

KATEGORIE: E

 

 

KATEGORIE SOUTĚŽE:

 

A) STAVBY dopravní infrastruktury na transevropské dopravní síti spolufinancované ze zdrojů EU


B) STAVBY dopravní infrastruktury s rozpočtem nad 100 mil. Kč
- pozemní komunikace (včetně mostů a tunelů)

- drážní stavby (včetně mostů a tunelů)

- vodní, letecké a ostatní dopravní stavby


C) STAVBY dopravní infrastruktury s rozpočtem do 100 mil. Kč
- pozemní komunikace (včetně mostů a tunelů)
- drážní stavby (včetně mostů a tunelů)
- vodní, letecké a ostatní dopravní stavby


D) STAVBY zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy bez určení rozpočtu a zdrojů financování
- cyklostezky,
- pěší koridory, podchody, lávky aj.
- nádražní budovy, letištní haly a terminály aj.


E) TECHNOLOGIE
- systémy řízení a organizace dopravy
- systémy dopravní telematiky
- inovace dopravních prostředků, jejichž výsledkem je snížení dopravně energetické náročnosti nebo výrazně nový design /bez rozlišení druhu dopravy/

 

 

Zaujala Vás některá ze staveb? Podpořte ji svým hlasem v anketě o Cenu veřejnosti!