21. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

 

CÍLE SOUTĚŽE

  • profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU
  • podpora Dopravní politiky ČR, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Implementace metody BIM jako prostředku zefektivnění procesu výstavby, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

 

Do soutěžního ročníku 2023 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu nejen na území ČR, ale i v zahraničí, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly. Přihlašovatelem musí být společnost registrovaná v ČR.

 

 

POD ZÁŠTITOU

 

            

 

 

Záštita ministra dopravy ČR Martina Kupky

Záštita 1. náměstka hlavního města Prahy pro dopravu Zdeňka Hřiba

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

 

 

SPOLUPRÁCE S PARTNERY

 

                       

 

 

                                 

 

 

               

 

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

1. uzávěrka pro doručení přihlášek za zvýhodněné vložné: 22. 3. 2024

konečný termín pro doručení přihlášek: 17. 5. 2024

Galavečer s vyhlášením výsledků: 25. 6. 2024

 

 

 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

představení všech soutěžních projektů 21. ročníku soutěže

podmínky a kategorie

videozáznam z galavečeru předchozího ročníku

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                   

 

                        

 

            

 

 

 

STRÁNKY PŘEDCHOZÍHO ROČNÍKU