Motto společnosti pro rok 2020:

„Proměňte svůj život v sen... a své sny ve skutečnost!“ Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

 

Druhý ročník konference ZDRAVOTNICTVÍ 4.0 se konal za mimořádných bezpečnostních opatření na MZ ČR 13. října 2020. Zaměřený byl nejen na ROBOTIKU, ale také na PREVENCI a LÉČBU CIVILIZAČNÍCH NEMOCÍ. V konferenčním sále byla instalována technika pro streamování, aby spíkry mohli živě na svých monitorech sledovat všichni zájemci, kteří z důvodů dodržení bezpečnostních opatření nemohli být přítomni. Prezentované přednášky najdete ZDE, videozáznam ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE, fotogalerii ZDE.

 

Slavnostním galavečerem v Betlémské kapli vyvrcholil v úterý 22. 9. 2020 v pořadí již 17. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku. Tituly vítězům předal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, pan Karel Havlíček. Výsledky najdete v Tiskové zprávě ZDE. Závěrečná zpráva ZDE, fotogalerii a videoreportáž připravujeme. Předána byla rovněž ocenění ve studentské kategorii soutěže.

 

Doprava budoucnosti byla zvýrazněným tématem 7. ročníku celostátní konference Chytrá a čistá mobilita. Ve velkém sále Městské knihovny v Praze měli zájemci možnost vyslechnout vize rozvoje mobility v městských aglomeracích i diskutovat  se zástupci špičkových technologických společností. Konferenci mohli prostřednictvím live-streamu shlédnout i ti, kteří se vzhledem k aktuálním bezpečnostním omezením nedostali do sálu. Tradičně nechyběla výstava dopravních prostředků na alternativní pohon na Mariánském náměstí. Fotografie z konference najdete ZDE, prezentace ZDE, videozáznam ZDEZávěrečnou zprávu ZDE.

 

Ve Velkém sále Městské knihovny v Praze se 22. 9. 2020 uskutečnila již 9. celostátní konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY. Prezentované přednášky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE, videozáznam ZDE, fotogalerii ZDE.

 

8. ročník konference SMART CITY PLZEŇ, která se měla uskutečnit 26. 3. 2020 a po jarním lockdownu byla přesunuta na 8. 10. 2020, se na Fakultě elektrotechnické ZČU vzhledem k aktuálním vládním nařízením zatím nemůže uskutečnit. O NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT. Děkujeme všem za pochopení a zájem! 

 

Sál architektů pražské Staroměstské radnice byl 19. 2. 2020 místem konání v pořadí druhé konference PRAŽSKÉ INVESTIČNÍ FÓRUM. Prezentované přednášky najdete ZDE, fotogalerii ZDE, závěrečnou zprávu ZDE.

 

Zahajovací konference programu SMART COMMUNITY 2020, České inovační fórum, přilákala 21. 1. 2020 na MPO více než 100 posluchačů z podnikatelské, státní i akademické sféry. Konferenci zahájil vicepremiér Karel Havlíček a představil základní teze hospodářské strategie České republiky do roku 2030, schválené vládou v pondělí 20. 1. 2020.  Cílem je posunout ČR mezi 20 nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa podle žebříčku Světového ekonomického fóra (WEF). V úvodním panelu dále vystoupili prezident SPS ČR Jiří Nouza a předseda TA ČR Petr Konvalinka. Prezentované přednášky najdete ZDE, fotogalerii ZDE, závěrečnou zprávu ZDE.

 

Program konferencí, seminářů a soutěží SMART COMMUNITY 2020 představila společnost TOP EXPO CZ na tiskové konferenci, která proběhla 6. 1. v historické budově České spořitelny, Rytířská 29, Praha 1. Po skončení tiskové konference následoval tradiční, již 20. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Kapacitně limitovanou zvýhoděnou přihlášku na akce celého ročníku najdete na stránkách pod bannerem níže, tiskovou zprávu ZDE. 

 

Předáním titulů a ocenění vyvrcholil v pořadí 17. ročník celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018. Na Galavečeru akce, který proběhl 19. 11. 2019 v pražské Betlémské kapli, předali tituly předseda Podvýboru pro energetiku PSP ČR Pavel Pustějovský a náměstek MPO Marian Piecha. Svá ocenění rovněž tradičně převzali úspěšní řešitelé kategorie "student". Tiskovou zprávu s výsledky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE, Závěrečnou zprávu "studentské" kategorie ZDE, videozáznam ZDE.

 

Jádro a klimaticko-ekologické cíle ČR, smart technologie, inovace, nová technická řešení v energetice a budoucnost české energetiky byla témata 9. ročníku celostátní konference Trendy evropské energetiky, která proběhla v zaplněném Skleněném sále budovy MPO ČR v úterý 19. 11. 2019. Prezentované přednášky najdete ZDE, fotogalerii ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE.

 

Pozvání na již 16. ročník konference Výškové a inteligentní budovy přijala mj. první dáma české architektury Eva Jiřičná, která se ve své prezentaci věnovala zejména Londýnu, kde žije a tvoří již více než 50 let. Ve druhém vstupu krátce představila projekt Centrum Nového Žižkova. Přednášky z konference konané v Sále architektů Staroměstské radnice 16. 10. 2019 najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE.

 

První ze série seminářů pořádaných ve spolupráci s HMP a SPS ČR Pražské investiční fórum přilákal 15. 10. 2019 do Sálu architektů na Staroměstskou radnici velké množství posluchačů. Úvodní přednáška Pražské stavební předpisy a Metropolitní plán patřila 1. náměstkovi primátora pro územní rozvoj a územní plán, doc. Ing. arch. Petru Hlaváčkovi. Prezentace dne najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE.

 

Konference Chytrá a čistá mobilita Prahy a měst ČR a Integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje proběhly za účasti více než 140 akreditovaných účastníků 17. 9. 2019 ve Velkém jednacím sále Zastupitelstva Magistrátu hl.m. Prahy. Programem akce probíhající v rámci European Mobility Week provedl přítomné prezident SDT, pan Roman Srp, úvodní přednáška patřila náměstkovi ministra průmyslu a obchodu ČR, panu Eduardu Muřickému.

Ani letos nechyběla doprovodná výstava vozidel na alternativní pohon SMART CITY EXPO. Jejich prohlídka komentovaná zástupci automobilek byla příjemným zakončením konferenčního dne. Prezentované přednášky najdete ZDE, fotogalerii ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE.

 

V úterý 18. června 2019 byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 16. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2018. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. Výsledky ČDS najdete v této tiskové zprávě, kategorie STUDENT zde. Závěrečnou zprávu najdete ZDE, Závěrečnou zprávu kategorie Student ZDE. Videoreportáž z galavečera najdete ZDE.

 

Kinosál budovy ČD byl v úterý 18. 8. 2019 místem konání již 8. ročníku konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY. Otázku "Zůstane Praha a Česká republika křižovatkou Evropy?" diskutovalo více než 60 odborníků oboru. Prezentované přednášky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE.

 

Čtyři konference z cyklu BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ČR proběhly ve dnech 20.-23. 5. 2019 v prostorách MZe ČR, MPO ČR, ČVUT v Praze a CIIRC. Byly věnovány tématům VODA&SUCHO, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ BEZPEČNOST ČR, ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY A MĚST ČR a ZDRAVOTNICTVÍ 4.0Závěrečné zprávy najdete na stránkách jednotlivých konferencí.

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY KONFERENCÍ CYKLU BKI 2019

 

 

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhla v prostorách "Velkého kolegia" budovy Ministerstva dopravy ČR tisková konference věnovaná dopravním akcím programu Smart Community 2019. Inovační strategii vlády ČR s důrazem na mobilitu představil místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, doc. Ing. Karel Havlíček, digitalizovaný dopravní systém jako klíčový nástroj konkurenceschopnosti ČR prezident SDT Ing. Roman Srp, soutěž Česká dopravní stavba roku předseda přípravného výboru, Ing. Jaromír Schling a viceprezident SD ČR Ing. Miroslav Němec. Akcí provázel ekonomický redaktor ČT Přemysl Čech. Více vč. prezentací a fotografií najdete v tiskové zprávě

Za obrovského zájmu profesních odborníků, veřejnosti, studentů i zástupců médií proběhl v úterý 26. 3. 2019  na půdě FEL ZČU v Plzni 7. ročník diskusního fóra SMART CITY PLZEŇ. Zájemcům o témata společnost budoucnosti, energetika, doprava a technologie budoucnosti kapacitně nestačila ani největší posluchárna FEL. Další zájemci tak mohli sledovat prezentace živě alespoň prostřednictvím kanálu na YouTube.  Všechny prezentované přednášky najdete ZDE, závěrečnou zprávu ZDE. Děkujeme všem přednášejícím a partnerům a těšíme se na 8. ročník, který se uskuteční 24. 3. 2020.

 

Úvodní konference cyklu SMART CITY | SMART COMMUNITY 2019 na téma STAVEBNICTVÍ 4.0 proběhla ve čtvrtek 28. 2. 2019 v budově CIIRC ČVUT v Praze. V první části Ing. Karel Havlíček, místopředseda Rady vlády pro výzkum a inovace, představil Inovační strategii vlády ČR pro léta 2019 - 2030. Náměstek ministryně MPO, Ing. Eduard Muřický, vystoupil s prezentací STAVEBNICTVÍ 4.0 a BIM. Bloku Digitalizace a robotizace pro STAVEBNICTVÍ 4.0 předsedal prof. Petr Konvalinka a vystoupili mj. prof. Peter Staněk, Ing. arch. Jan Fibiger, Ing. Jiří Nouza, Ing. Marcela Pavlová a Ing. Jaromír Klaban. Prezentované přednášky najdete ZDE, závěrečnou zprávu ZDE.

 

Tiskovou konferencí, pořádanou v budově CIIRC ČVUT v Praze 9. 1. 2019, byl zahájen letošní ročník programu konferencí a seminářů SMART COMMUNITY 2019. Zveřejněny byly též podmínky a kategorie celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2018. V Červené učebně přivítal přítomné ředitel CIIRC Ondřej Velek, program prezentovala CEO TOP EXPO Miloslava Veselá, k oborným tématům promluvili Vladimír Mařík (CIIRC), Eduard Muřický (MPO), Roman Srp (SDT), Josef Fiřt (TOP ENERGY) a Jiří Hammerbauer (ZČU). 

 

Sál respiria CIIRC ČVUT v Praze přivítal více než 100 hostů a významných partnerů společnosti TOP EXPO CZ u příležitosti tradičního KONCERTU TŘÍKRÁLOVÉHO. V úvodním projevu poděkovala partnerům a klientům TOP EXPO ředitelka společnosti Míla Veselá. Skladby českých klasiků předneslo ArteMiss Trio ve složení Adéla Štajnochrová (housle), Alžběta Vlčková (violoncello) a Jana Holmanová (klavír).

 

Závěrečná akce SMART CITY 2018 proběhla 12. 12. 2018 v budově Ministerstva zemědělství ČR v Praze. 8. česko-slovenská konference z cyklu BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY byla věnována nanejvýš aktuálnímu tématu současnosti: VODA&SUCHO. Prezentované přednášky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu najdete ZDE.

 

Betlémská kaple byla v úterý 20. 11. 2018 tradičním místem slavnostního předání TITULŮ a CEN 16. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku. Oceněni byli rovněž úspěšní řešitelé studentské kategorie. Výsledky najdete v TISKOVÉ ZPRÁVĚ, ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU ROČNÍKU NAJDETE ZDE, ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU STUDENTSKÉ KATEGORIE ZDE, VIDEOREPORTÁŽ SLEDUJTE ZDE.

 

 

Již 8. ročník konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY z cyklu Smart City proběhl 20. 11. 2018 na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Hlavním tématem byla Čistá a chytrá energetika. Prezentované přednášky najdete ZDE ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU ZDE.

 

Rádi bychom pozvali nejen studenty technických oborů vysokých škol a účastníky soutěže ČEEP "Student" na seminář TRVALÁ UDRŽITELNOST VE STAVEBNICTVÍ, který proběhne v Betlémské kapli v úterý 20. 11. 2018 od 15:30 hodin. Vstup na akci, kde prezentace přednesou a na dotazy budou připraveni odpovídat doc. Ing. Lukáš Ferkl z UCEEB a Ing. Jakub Moc ze společnosti Baumit, je volný. Více informací najdete ZDE.

 

Posluchárna 10. patra CIIRC ČVUT v Praze byla v pondělí 29. 10. 1018 místem v pořadí již  5. ročníku stavební konference z cyklu SMART CITY TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Prezentované přednášky najdete zde, Závěrečnou zprávu zde.

 

Velký jednací sál Zastupitelstva HMP byl tradičním místem konání konference Chytrá a čistá mobilita Prahy a měst ČR. Tématem ročníku se stala multimodalita, heslem "kombinuj a jeď". Součástí konference byla doprovodná výstava automobilů na alternativní pohon před budovou magistrátu. Akce proběhla u příležitosti zakončení Evropského týdne mobility. Závěrečnou zprávu najdete ZDE, prezentované přednášky najdete ZDE, fotogalerii připravujeme.

 

Tým TOP EXPO připravil pro mladé stavební odborníky zajímavou cestu za poznáním současné i historické architektury, důraz bude kladen na poznání moderní městské infrastruktury a technologie pro Smart City. Cesty mohou zaměstnavatelé využít jako motivačního faktoru, popř. jako team building. Delegátka paní Tamara Precek je Češka dlouho žijící v Barceloně, perfektně zná historii i současnou situaci ve Španělsku. Itinerář najdete ZDE.