Motto společnosti pro rok 2019:

„Neplujte s proudem… Buďte proudem!“ Ralph Smart

(1908-2001)

 

Tiskovou konferencí, pořádanou v budově CIIRC ČVUT v Praze 9. 1. 2019, byl zahájen letošní ročník programu konferencí a seminářů SMART COMMUNITY 2019. Zveřejněny byly též podmínky a kategorie celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2018. V Červené učebně přivítal přítomné ředitel CIIRC Ondřej Velek, program prezentovala CEO TOP EXPO Miloslava Veselá, k oborným tématům promluvili Vladimír Mařík (CIIRC), Eduard Muřický (MPO), Roman Srp (SDT), Josef Fiřt (TOP ENERGY) a Jiří Hammerbauer (ZČU). 

 

Sál respiria CIIRC ČVUT v Praze přivítal více než 100 hostů a významných partnerů společnosti TOP EXPO CZ u příležitosti tradičního KONCERTU TŘÍKRÁLOVÉHO. V úvodním projevu poděkovala partnerům a klientům TOP EXPO ředitelka společnosti Míla Veselá. Skladby českých klasiků předneslo ArteMiss Trio ve složení Adéla Štajnochrová (housle), Alžběta Vlčková (violoncello) a Jana Holmanová (klavír).

 

Závěrečná akce SMART CITY 2018 proběhla 12. 12. 2018 v budově Ministerstva zemědělství ČR v Praze. 8. česko-slovenská konference z cyklu BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY byla věnována nanejvýš aktuálnímu tématu současnosti: VODA&SUCHO. Prezentované přednášky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu najdete ZDE.

 

Betlémská kaple byla v úterý 20. 11. 2018 tradičním místem slavnostního předání TITULŮ a CEN 16. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku. Oceněni byli rovněž úspěšní řešitelé studentské kategorie. Výsledky najdete v TISKOVÉ ZPRÁVĚ, ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU ROČNÍKU NAJDETE ZDE, ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU STUDENTSKÉ KATEGORIE ZDE, VIDEOREPORTÁŽ SLEDUJTE ZDE.

 

 

Již 8. ročník konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY z cyklu Smart City proběhl 20. 11. 2018 na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Hlavním tématem byla Čistá a chytrá energetika. Prezentované přednášky najdete ZDE ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU ZDE.

 

Rádi bychom pozvali nejen studenty technických oborů vysokých škol a účastníky soutěže ČEEP "Student" na seminář TRVALÁ UDRŽITELNOST VE STAVEBNICTVÍ, který proběhne v Betlémské kapli v úterý 20. 11. 2018 od 15:30 hodin. Vstup na akci, kde prezentace přednesou a na dotazy budou připraveni odpovídat doc. Ing. Lukáš Ferkl z UCEEB a Ing. Jakub Moc ze společnosti Baumit, je volný. Více informací najdete ZDE.

 

Posluchárna 10. patra CIIRC ČVUT v Praze byla v pondělí 29. 10. 1018 místem v pořadí již  5. ročníku stavební konference z cyklu SMART CITY TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Prezentované přednášky najdete zde, Závěrečnou zprávu zde.

 

Velký jednací sál Zastupitelstva HMP byl tradičním místem konání konference Chytrá a čistá mobilita Prahy a měst ČR. Tématem ročníku se stala multimodalita, heslem "kombinuj a jeď". Součástí konference byla doprovodná výstava automobilů na alternativní pohon před budovou magistrátu. Akce proběhla u příležitosti zakončení Evropského týdne mobility. Závěrečnou zprávu najdete ZDE, prezentované přednášky najdete ZDE, fotogalerii připravujeme.

 

Tým TOP EXPO připravil pro mladé stavební odborníky zajímavou cestu za poznáním současné i historické architektury, důraz bude kladen na poznání moderní městské infrastruktury a technologie pro Smart City. Cesty mohou zaměstnavatelé využít jako motivačního faktoru, popř. jako team building. Delegátka paní Tamara Precek je Češka dlouho žijící v Barceloně, perfektně zná historii i současnou situaci ve Španělsku. Itinerář najdete ZDE.

 

Tým TOP EXPO připravil v rámci programu SMART CITY ve spolupráci s odborníky na stavebnictví a dopravu další ze zajímavých cest, tentokrát do Astany, kde se v roce 2017 konala světová výstava nových technologií. Zaměříme se především na moderní i historickou architekturu. Pro další zájemce z oborů energetika a doprava připravujeme cestu na veletrh POWER ASTANA v dubnu 2019.

 

Ve čtvrtek 14. června 2018 byly v Betlémské kapli předány TITULY Česká dopravní stavba, technologie a inovace 2017. Tradičně byli oceněni také nejlepší studenti technických oborů vysokých škol. Tiskovou zprávu najdete ZDE, tiskovou zprávu studentské kategorie ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE, Závěrečnou zprávu studentské kategorie ZDE, videoreportáž ZDE.

 

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 proběhl v budově Ministerstva dopravy ČR již 7. ročník konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY. Na téma „rychlá železniční spojení ČR a sousedících států“ se ve spolupráci s MD a SŽDC podařilo získat účast profesora Andrewa McNaughtona, poradce MD ČR a SŽDC, který přednesl hlavní prezentaci. Všechny prezentace si můžete již nyní připomenout ZDE, Závěrečnou zprávu najdete ZDE, fotogalerii připravujeme.

 

Tým TOP EXPO připravil ve spolupráci s odborníky již 7. ročník konference BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY MĚST z programu SMART CITY 2018. Konference se konala 15. 5. 2018 na CIIRC – ČVUT. Prof. Miroslav Bárta i prof. Peter Staněk v bloku VODA A SUCHO poukázali na současné problémy s vodou, ale zejména na to, jaké nás čekají – i v důsledku klimatické periodicity – změny a vyzvali k zamyšlení a přehodnocení přístupu k této komoditě v ČR a EVROPĚ. Prezentace bloku BEZPEČNOST DAT, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA.

 

Již 15. ročník konference na toto stále aktuální téma se konal 14. 5. 2018 ve Velkém sále Zastupitelstva Středočeského kraje. Ing. Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO, představila cíle programu SMART CITY, kde jednu ze stěžejních funkcí města hraje DOPRAVA a neopomněla poděkovat účastníkům za velký zájem o téma. Před zaplněným sálem představili odborníci na integrovanou dopravu realitu, blízkou budoucnost, ale i vize v integrované dopravě. Stále větší důraz je kladen na kolejovou doprava a elekrotomobilitu. Prezentace, závěrečná zpráva.

 

Tým TOP EXPO připravil ve spolupráci s Klubem STRATÉG zajímavý seminář pro zvané TOP partnery z podnikatelské sféry. Alce se konala v rámci programu SMART CITY - SPOLEČNOST 4.0. Hosty na půdě CIIRC přivítal prof. Vladimír Mařík a prof. Zdeněk Souček, aby se společně s prof. Peterem Staněkem ve svých přednáškách zamýšleli nad tím, zda je společnost připravena na nástup nových technologií, neboť tím se výrazně změní zaměstnanost. Prof. Eva Kislingerová nastínila možnosti pro konkurenceschopnost podniků v ČR v novém prostředí a Dr. Miroslava Kopicová představila možné formy vzdělávání. PREZENTACE ZDE. Další seminář na toto téma se uskuteční 30.10.2018.

 

Ve zcela zaplněné posluchárně v 10. patře CIIRC – ČVUT s panoramatickým výhledem na Prahu se 23. 5. 2018 uskutečnila konference MĚSTA BUDOUCNOSTI z cyklu SMART CITY 2018. Zajímavé prezentace prokázaly, že stavebnictví se neobejde bez velmi úzké vazby mezi energetikou, dopravou a zejména ICT. Prezentované přednášky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE. Již nyní upozorňujeme zájemce, že další stavební konference VÝŠKOVÉ a INTELIGENTNÍ BUDOVY EU a ČR proběhne 29. 10. 2018.

 

V budově Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni proběhl 13. 3. 2018 v pořadí již 6. ročník konference cyklu Smart City Plzeň. Profil letošního ročníku, kterého se zúčastnilo více než 190 hostů, byl zaměřen na témata DOPRAVA 4.0 - ČISTÁ MOBILITA, TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI, BEZPEČNOST informačních a komunikačních systémů. Úvodní prezentaci "Průmysl 4.0 a tušení souvislostí" přednesl pan prof. Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV v Bratislavě. Prezentované přednášky jsou k dispozici ZDE, Závěrečná zpráva ZDE, fotogalerii a záznam TV reportáže najdete ZDE.

 

Titulní přednášku "PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE & TUŠENÍ SOUVISLOSTÍ" již 4. tradiční konference SMART CITY Brno, která proběhla ve čtvrtek 22. 2. 2018 v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje, prezentoval profesor Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV v Bratislavě. Přinášíme pro Vás prezentace a Závěrečnou zprávu, fotogalerii z akce připravujeme.

 

Společnost TOP EXPO CZ představila na tiskové konferenci pořádané v pondělí 8. 1. 2018 v Kaiserštejnském paláci v Praze program konferencí, seminářů a soutěží zařazených do cyklu Smart City 2018. Více než 50 zájemců z řad odborných novinářů a profesních specialistů využilo možnost diskuse se zástupci garantů a partnerů cyklu, mezi kterými byli Vladimír Mařík (CIIRC), Miroslav Svítek (FD ČVUT), Petr Očko (TA ČR), David Koppitz (MMR), Petr Palička (Penta), Petr Bašek (Huawei) a Vratislav Strašil (Porsche ČR). Po tiskové konferenci jsme přivítali další vzácné hosty na v pořadí již 18. Tříkrálovém koncertu. Závěrečnou zprávu najdete ZDE.

 

V úterý 21. 11. 2017 byly v budově CIIRC ČVUT v Praze slavnostně předány TITULY a další ocenění v již 15. ročníku soutěže Český energetický projekt, stavba, inovace roku 2016. Tituly předávali zástupci vypisovatelů soutěže: náměstek ministryně MMR David Koppitz a náměstek ministra MPO Jiří Koliba spolu s předsedou Výzkumné rady TA ČR, prof. Vladimírem Maříkem. Tiskovou zprávu najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE, videoreportáž ZDE, fotogalerii ZDE.

Součástí večera bylo i vyhlášení výsledků STUDENTSKÉ KATEGORIE. ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU najdete ZDE, fotogalerii připravujeme.

 

V pořadí 7. ročník konference s mezinárodní účastí TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY proběhl v Červené posluchárně budovy CIIRC ČVUT v Praze 21. 11. 2017 od 10.00 hod. Úvodní prezentaci PRŮMYSL 4.0 - VÝZVY PRO ENERGETIKU obstaral prof. Vladimír Mařík. Všechny prezentované přednášky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE, fotogalerii připravujeme.

 

Galavečer s vyhlášením vítězů 15. ročníku této prestižní soutěže se POPRVÉ uskuteční v nové budově CIIRC ČVUT Praha, Jugoslávských partyzánů 1580/3.

 

Mobilita, jak jsme ji znali, prochází zásadními změnami. Hlavním tématem se stávají autonomní, plně propojená, bezemisní vozidla a zrychlující se tempo digitalizace odvětví. Největší dovozce automobilů do ČR, Porsche ČR, proto připravil unikátní projekt zvaný Demo e-Car program, v rámci kterého v průběhu příštího roku bezplatně zapůjčí celkem 50 elektromobilů VW e-Golf na dlouhodobé testování. Prvních pět e-Golfů převzali vybraní partneři projektu 13. 10. 2017. Tiskovou zprávu najdete ZDE. 

 

V úterý 19. září 2019 proběhl ve Velkém sále Zastupitelstva hl. m. Prahy v pořadí již 4. ročník celostátní konference CHYTRÁ A ČISTÁ MOBILITA MĚST ČR, která je součástí programu SMART CITY 2017. Před budovou magistrátu vzbudila pozornost veřejnosti výstava vozidel na alternativní paliva. Prezentované přednášky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE, Fotogalerii ZDE.

 

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 proběhlo v aule ČVUT Praha - Betlémské kapli slavnostní vyhlášení výsledků již 14. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku. Uděleno bylo celkem 7 titulů. Ocenění přebrali na pódiu ceny z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka. Tiskovou zprávu najdete ZDE, fotogalerii ZDE, videoreportáž ZDE.

Tradiční součástí Galavečera bylo i ocenění nejlepších řešitelů z řad studentů technikých vysokých škol. Výsledky najdete v tiskové zprávě (klik na banner níže).

 

ZŮSTANOU PRAHA A ČESKÁ REPUBLIKA KŘIŽOVATKOU EVROPY? Takové bylo hlavní téma diskuzního panelu v rámci již 6. ročníku konference  TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY, která proběhla v budově Ministerstva dopravy 15. června 2017. Prezentované přednášky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE.

 

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se v budově SFDI v Praze sešla odborná porota 14. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, výrazná inovace v dopravě a rozhodla o projektech, které budou NOMINOVÁNY NA TITUL. Tiskovou zprávu z jednání najdete ZDE. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na tradičním galavečeru 15. 6. 2017 v Betlémské kapli. 

 

METRO D, modernizace trati Praha – Kladno, doprava v centru Prahy, parkovací zóny a zejména INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAHY a STŘEDOČESKÉHO KRAJE byla témata již 14. Českého dopravního fóra konaného 22. 5. 2017 ve Velkém sále MHMP pod záštitou paní Jaroslavy Pokorné Jermanové, hejtmanky Středočeského kraje a pana Petra Dolínka, náměstka primátorky hl. m. Prahy a radního pro dopravu. Konference určená zejména odborné veřejnosti byla zpřístupněna i zájemcům z řad občanů. Prezentované přednášky jsou k dispozici ZDE, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZDE.

 

Velký sál Zastupitelstva hl. m. Prahy byl v úterý 16. 5. 2017 místem konání v pořadí již 6. ročníku konference BEZPEČNOST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRAHY A VELKOMĚST ČR. Zdůrazněnými tématy letošního ročníku byly BEZPEČNOST A DOSTUPNOST KOMUNIKACE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH, PITNÁ VODA A ODPADY. Týmu TOP EXPO se podařilo zajistit velmi aktuální prezentaci IBM na téma KYBERNETICKÁ RIZIKA VELKOMĚST. Přinášíme Vám všechny přednesené PREZENTACE, a ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU.

 

Jak chytrá Plzeň bude v roce 2020? Nejen na tuto otázku hledal odpověď již 5. ročník konference SMART CITY PLZEŇ, kde se 28. 3. 2017 setkali přední odborníci pro SMART CITY a INICIATIVU INDUSTRY 4.0 se zástupci města, kraje a měst Plzeňského kraje; registrovalo se 166 účastníků. Organizátor TOP EXPO CZ poskytl v rámci dotovaného programu podpory vzdělávání technických oborů 50 volných vstupů pro studenty ZČU. Program ZDE, prezentace ZDE, Závěrečná zpráva ZDE.

 

Tým TOP EXPO zajistil ve spolupráci s Ing. Tadeášem Rusnokem, prezidentem DTSW Berlin, pro zájemce z řad municipální veřejnosti návštěvu SMART CITY - EUREF v Berlíně 8. března 2017. Kromě prohlídky s odborným výkladem (v AJ) byla pro zájemce připravena testovací jízda autonomním vozem bez řidiče. Závěrečnou zprávu najdete zde.

 

Tým TOP EXPO se svými partnery připravil již 3. ročník konference SMART CITY BRNO, kterou byl 16. 2. 2017 zahájen program SMART CITY 2017. Prezentace byly zaměřené zejména na Inovace pro efektivní průmysl, dopravu a energetiku a Rozvoj dopravních staveb a systémů Brna a Jihomoravského kraje. Konference se konala pod laskavou záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a primátora statutárního města Brna Petra Vokřála a zúčastnilo je jí více než 100 registrovaných posluchačů. Přinášíme vám závěrečnou zprávu,  prezentované přednášky a videoreportáž.

 

Clam-Gallasův palác v Praze byl 18. 1. 2017 místem první letošní tiskové konference společnosti TOP EXPO CZ. Naše společnost zde oficiálně představila 14. ročník soutěže ČDS&T, 15. ročník soutěže ČEEP a letošní program cyklu konferencí SMART CITY, které pořádá již od roku 2013. K více než 50 posluchačům hovořili mj. náměstkyně ministryně MMR Klára Dostálová, náměstek ministra MPO Eduard Muřický a významní zástupci akademické sféry i partnerů programu. Slavnostní zakončení podvečera patřilo tradičnímu výročnímu koncertu, který proběhl pod laskavou záštitou náměstkyně pražské primátorky, pí. prof. Evy Kislingerové. Tiskovou zprávu najdete zde. 

 

V úterý 22. 11. 2016 byly v Betlémské kapli slavnostně předány tituly a další ocenění vítězům 14. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku 2015. Diplomy ocenění přebrali z rukou zástupců vypisovatelů soutěže, Kláry Dostálové (MMR), Eduarda Muřického (MPO) a Vladimíra Many (MŽP). Tiskovou zprávu najdete ZDE, videozáznam z galavečera ZDE. Výsledky KATEGORIE STUDENT najdete ZDE.

 

Velký jednací sál Zastupitelstva hl. m. Prahy byl místem konání již 6. ročníku konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY, letos se zaměřením na SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ČR, PRŮMYSL 4.0. HLAVNÍ PREZENTACE. Krátkou videoreportáž z konference najdete ZDE. Závěrečnou zprávu a všechny přednesené příspěvky najdete na stránkách akce.

 

Dvě důležitá témata pro další rozvoj Prahy - VÝŠKOVÉ BUDOVY a BROWNFIELDS - byla diskutována na setkání odborníků v Sále architektů na Staroměstské radnici ve dnech 17. a 18. 10. 2016. Za hlavní město Prahu jednání z cyklu SMART CITY PRAGUE zahájily náměstkyně primátorky Eva Kislingerová a Petra Kolínská; za MPO náměstek ministra pro stavebnictví Jiří Koliba; za MMR náměstek ministryně Jan Blecha. Prezentace z obou akcí najdete na stránkách konferencí. Závěrečná zpráva VBE ke stažení ZDE. Závěrečná zpráva TES ke stažení ZDE.

 

V pondělí 19. 9. 2016 proběhl ve Velkém sále Zastupitelstva hl. m. Prahy v pořadí již 3. ročník konference CHYTRÁ A ČISTÁ MOBILITA PRAHY A VELKOMĚST ČR. Konference, která byla součástí EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY 2016 v Praze, byla zdarma otevřena široké veřejnosti. Všechny odborné prezentace si můžete prohlédnout ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE.

 

 

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 se v Betlémské kapli uskutečnil slavnostní galavečer v pořadí již 13. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku. Ve všech kategoriích bylo celkem uděleno 9 titulů. Tiskovou zprávu NAJDETE ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE, fotogalerii najdete ZDE.

Výsledky "Studentské kategorie" najdete na samostatné stránce ZDE.

 

Skupina českých odborníků složená z architektů, stavebních inženýrů a dalších profesí se zúčastnila cesty SMART CITIES SKOTSKO, zaměřené hlavně na dopravní infrastrukturu a úspory energie. Cesta byla připravována v kooperaci s panem generálním konzulem dr. Paulem Millarem. Hlavním důvodem cesty, která navázala na cestu SMART CITY LONDÝN v roce 2015, bylo získání zkušeností od zástupců SCOTTISH CITIES ALLIANCE. Závěrečnou zprávu najdete zde.

 

V pořadí 5. ročník konference Trendy evropské dopravy proběhl ve čtvrtek 16. 6. 2016 v Centru služeb PRE v Praze. Prezentace přednesené v konferenčních blocích Stavby transevropské dopravní sítě na území ČR a Alternativní paliva, snižování emisí, zvýšení bezpečnosti v dopravě vám přinášíme na našich stránkách.

 

V pátek 20. 5. 2016 se sešla porota celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku a nominovala soutěžní projekty, které se budou ucházet o titul. Tiskovou zprávu o nominacích najdete zde. Již nyní se ale můžete se všemi 52 soutěžními projekty seznámit a hlasovat v soutěži o Cenu veřejnosti.

 

Další z konferencí cyklu SMART CITY proběhla v Centru služeb Pražské energetiky na Jungmannově třídě v Praze v pondělí 16. 5. 2016. K problematice BEZPEČNOST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRAHY přednesl úvodní příspěvek gen. Andor Šándor. Závěrečnou zprávu a všechny prezentace najdete na webu konference. 

 

Špičkové stavební materiály a technologie byly prezentovány na další konferenci, která v rámci cyklu SMART CITY 2016 proběhla v překrásných prostorách Staroměstské radnice v Praze. Odborníky naplněná Brožíkova síň se zájmem vyslechla mj. přednášku generálního ředitele společnosti Saint-Gobain, pana Pierre-André de Chalendar a generálního sekretáře pro Evropu, pana Tomáše Rosáka.

 

Ve Sněmovním sále Magistrátu města Plzně proběhla pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a primátora města Plzně ve středu 30. 3. 2016 další z konferencí cyklu Smart City. Tématu digitalizace průmyslu a dopravy byly věnovány dva konferenční bloky, kterým postupně předsedali náměstci primátora města Plzně Pavel Kotas a Petr Náhlík. Všechny prezentace najdete zde, závěrečnou zprávu na tomto linku.

 

V Rytířském sále SŽDC v Praze proběhla v pondělí 22. 2. 2016 další z akcí cyklu Smart City. Konferenci na téma INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE zahájila poslankyně Parlamentu ČR a zastupitelka Středočeského kraje, paní Věra Kovářová, jednotlivé bloky konference moderovali pan prof. Miroslav Svítek a Ing. Roman Spr. Prezentované přednášky najdete zde, závěrečnou zprávu zde.

 

Ve čtvrtek 11. 2. 2016 proběhla v sídle SFDI v Praze tisková konference věnovaná podmínkám a kategoriím v pořadí již 13. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU. Termín pro odevzdání přihlášek a přihláškové dokumentace je 31. 3. 2016. Veškeré informace vč. potřebných formulářů najdete na stránkách soutěže. Tiskovou zprávu přinášíme zde.

 

Nový rok 2016 zahájila společnost TOP EXPO CZ setkáním s obchodními partnery a dalšími hosty při již tradičním tříkrálovém koncertě. Letošní proběhl v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Hosty přivítaly náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, prof. Eva Kislingerová a ředitelka pořádající společnosti Miloslava Veselá. Poté již potlesk přítomných patřil mistrovi houslí Jaroslavu Svěcenému. Závěrečnou zprávu přinášíme zde.

 

Inovace pro efektivní dopravu, stavebnictví a ICT byly tématy další z konferencí cyklu SMART CITY 2015, která proběhla v brněnském sídle SŽDC ve čtvrtek 10. 12. 2015. Všechny prezentované přednášky najdete zde.

 

 

ZNÁME DRŽITELE TITULŮ A OCENĚNÍ 13. ROČNÍKU ČEEP!

Tradičním galavečerem v Betlémské kapli 11. 11. 2015 vyvrcholil 13. ročník celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku. Uděleno bylo celkem 6 rovnocenných titulů a další ceny vypisovatelů, partnerů a mediálních partnerů. Vítězové jednotlivých kategorií převzali ceny z rukou místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Many. Tiskovou zprávu najdete zde, video z předávání cen zde. Výsledky kategorie STUDENT přinášíme zde.

 

Odborná porota celostátní soutěže zveřejnila jména držitelů NOMINACÍ NA TITUL Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2014. Tiskovou zprávu s výsledky najdete zde. Držitele titulů oceníme na galavečeru soutěže 11. 11. 2015 v Betlémské kapli. Připomínáme, že až do pátku 6. 11. můžete hlasovat v soutěži O CENU VEŘEJNOSTI.

 

Oznamujeme všem zájemcům o účast a prezentaci na 6. ročníku konference, že v původně plánovaném termínu 11. 11. 2015 se konference pro termínový střet s akcemi podobného zaměření nebude konat. O novém termínu Vás budeme včas informovat. Oznámení přípravného výboru najdete zde. Děkujeme za pochopení.

 

Konference VÝŠKOVÉ BUDOVY EVROPY a TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ s mezinárodní účastí zástupců Německa byla zařazena do cyklu SMART CITY 2015. Konala se 20. 10. 2015 v Clam-Gallasově paláci za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka, který zdůraznil potřebnost rozvoje programu INDUSTRY 4.0 také ve stavebnictví. Za hlavní město Prahu hosty přivítal předseda Výboru pro územní rozvoj a územní plán Jan Slezák a účastníky pozdravila také Rut Bízková, předsedkyně TA ČR. Přinášíme Vám závěrečnou zprávu z konference a všechny prezentované přednášky.

 

Čtvrtek 22. října 2015 byl dnem konání další z akcí cyklu SMART CITY. Konferenci BROWNFIELD TŘEBÍČ, která proběhla v prostorách někdejšího průmyslového komplexu v Třebíči-Borovině, otevřela eurokomisařka a třebíčská partiotka, paní Věra Jourová.  Laskavým hostitelem byl hlavní investor a strůjce rozsáhlé konverze areálu, pan Richard Horký. Kromě vyslechnutí konferenčních příspěvků měli návštěvníci možnost využít komentované prohlídky areálu a zúčastnit se vernisáže výstavy Architektura konverzí - Česká republika 2005-2015. Více najdete v tiskové zprávě a na stránkách akce.   

 

V úterý 20. 10. 2015 se sešla odborná porota soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku a rozhodla o NOMINACÍCH NA TITUL. Tiskovou zprávu a představení všech soutěžních projektů pro vás připravujeme.

 

TOP EXPO CZ si Vás dovoluje pozvat na konferenci BROWNFIELD TŘEBÍČ, která proběhne v areálu bývalé továrny BOPO v TŘEBÍČI 22. 10. 2015. Více informací, program a přihlášku najdete zde.

 

V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE a INOVACE ROKU 2014. Kompletní výsledky 12. ročníku soutěže najdete v tiskové zprávě. Závěrečnou zprávu najdete zde, videozáznam na tomto linku, fotogalerii zde.
 

 

ZŮSTANE ČESKÁ REPUBLIKA KŘIŽOVATKOU EVROPY? Takové je hlavní téma v pořadí již 4. ročníku mezinárodní konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY, která proběhne na půdě Ministerstva dopravy ČR 16. 6. 2015. Význam akce podtrhuje záštita ministra dopravy Dana Ťoka i program, který pravidelně aktualizujeme na stránkách konference.

 

Ve středu 20. května 2015 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014. Nominaci zíkalo celkem 17 staveb, 2 technologie a 1 inovace. Přehled Vám přinášíme v tiskové zprávě. Všechny přihlášené projekty si můžete prohlédnout na našich stránkách, kde právě začala také tradiční soutěž O CENU VEŘEJNOSTI.

 

Konferenční centrum Pražské energetiky v Praze 1 bylo v pondělí 18. 5. 2015 místem konání daší z odborných konferencí cyklu SMART CITY. Více než 80 účastníků vyslechlo přednášky na témata ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY a ODPAD JAKO ENERGIE. Přítomné konferencí provedl ředitel Euroenergy Josef Fiřt. Úvodní projevy přednesla radní MHMP Jana Plamínková a předsedkyně TAČR Rut Bízková. Pořadatel děkuje partnerům konference, kterými byli Pražská energetika, a.s. a Pražská plynárenská, a.s. Přinášíme vám závěrečnou zprávu a prezentované přednášky. Shodou okolností se konference konala v den, kdy byla vládou schválena AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR, které se budeme blíže věnovat na 6. ročníku mezinárodní konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY.

 

Další z konferencí cyklu SMART CITY proběhne v konferenčním centru Pražské energetiky na Jungmannově třídě již 18. 5. 2015. Hlavními tématy setkání jsou ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE. Pravidelně aktualizovaný program a přihlášku k účasti najdete na stránkách akce.

 

Čtvrtek 30. dubna 2015 je posledním dnem, kdy mohou zájemci o účast v 12. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku podat své přihlášky. Spolu s předepsanou dokumentací je lze předat osobně v sídle organizátora, společnosti TOP EXPO CZ, Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2, nebo poslat poštou. Tiskovou zprávu pro média najdete zde. Více informací i přihlášku najdete na stránkách soutěže.

 

Na půdě Ministerstva dopravy ČR proběhlo ve středu 25. 3. 2015 jednání týmu TOP TRANSPORT. 17 účastníků přivítal náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký a Míla Veselá, CEO TOP EXPO. Mezi účastníky nechyběli: předseda týmu TOP TRANSPORT Jaromír Schling, děkan FD ČVUT Miroslav Svítek, GŘ SŽDC Pavel Surý, ředitel výstavby ŘSD Radek Mátl, SFDI zastupoval Karel Havlíček, HMP Jaroslav Mach, TSK HMP Ladislav Pivec, SPRSD Bořivoj Kačena, ČKAIT Martin Mandík a další významní hosté. Velký prostor byl věnován načasování konference MÝTNÉ V ČR PO ROCE 2016 a programu 4. ročníku konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY, PRAHA 16. 6. 2015. Bylo dohodnuto, že investoři dopravních staveb vyzvou dodavatele k aktivní účasti na 12. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace. Podrobnou zprávu z jednání najdete zde.

 

Diskuzní fórum na téma ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PLZNĚ, ODPAD JAKO ENERGIE & EKOLOGICKÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, SYSTÉMY NA ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ DOPRAVY proběhlo v pondělí 16. 3. 2015 na půdě ZČU v Plzni. Letos v pořadí 2. akci zařazenou do programu SMART CITY 2015 zahájil rektor ZČU v Plzni Miroslav Holeček. Přihlášeno bylo téměř 100 odborníků; zástupců akademické, podnikatelské sféry, státní správy a samosprávy, výzkumných organizací, odborných médií a nechyběli ani studenti. Přinášíme vám závěrečnou zprávu a fotogalerii z akce. 

 

Konferenční sál SŽDC v pražské Dlážděné ulici byl místem konání první letošní konference cyklu SMART CITY. Téma INTEGROVANÉ DOPRAVY PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE a ČISTÉ MOBILITY oslovilo mnoho zájemců z řad profesních odborníků, zástupců Prahy, Středočeského kraje i odborné večejnosti. Hosty přivítali generální ředitel SŽDC Pavel Surý a předseda týmu TOP TRANSPORT Jaromír Schling, konferenčním blokem přítomné provedl děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze Miroslav Svítek. Prezentované přednášky najdete zde, závěrečnou zprávu zde.

 

Představení informačního programu pro udržitelný rozvoj měst a městských aglomerací SMART CITY 2015 bylo hlavní náplní tiskové konference, která proběhla v pondělí 26. 1. 2015 v Konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze. Tiskovou zprávu najdete zde.

 

Tradičního KONCERTU TŘÍKRÁLOVÉHO, který se konal 6. 1. 2015 v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí se zúčastnilo více než 100 hostů a významných partnerů společnosti TOP EXPO CZ. V úvodním projevu poděkovala partnerům a klientům TOP EXPO ředitelka společnosti Míla Veselá. Slavnostní koncert mezzosopranistky Pavly Švestkové s klavírním doprovodem Lenky Korbelové posluchače nadchl. Po jeho skončení byli všichni hosté pozváni na číši vína. Závěrečnou zprávu najdete zde.

 

Andrea Maffei: Mrakodrap může působit jako stroj! Exkluzivní rozhovor známého italského architekta a účastníka konference Výškové budovy Evropy, poskytnutý hlavnímu mediálnímu partnerovi akce, časopisu SKYPAPER.