Motto společnosti pro rok 2019:

„Neplujte s proudem… Buďte proudem!“ Ralph Smart (1908-2001)

 

  

Zveme Vás na celostátní konference se stavební tematikou do Sálu architektů Staroměstské radnice v Praze. Připravovaným investicím hl. města bude 15. 10. 2019 věnované Pražské investiční fórum, tradiční konference Výškové a inteligentní budovy s přednáškami Evy Jiřičné, Thomase Bitnara či Michala Postráneckého proběhne 16. 10. 2019. Více informací vč. přihlášek najdete pod bannery výše.

 

Konference Chytrá a čistá mobilita Prahy a měst ČR a Integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje proběhly za účasti více než 140 akreditovaných účastníků 17. 9. 2019 ve Velkém jednacím sále Zastupitelstva Magistrátu hl.m. Prahy. Programem akce probíhající v rámci European Mobility Week provedl přítomné prezident SDT, pan Roman Srp, úvodní přednáška patřila náměstkovi ministra průmyslu a obchodu ČR, panu Eduardu Muřickému.

Ani letos nechyběla doprovodná výstava vozidel na alternativní pohon SMART CITY EXPO. Jejich prohlídka komentovaná zástupci automobilek byla příjemným zakončením konferenčního dne. Prezentované přednášky najdete ZDE, fotogalerii ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE.

 

 

 

 

 

V úterý 18. června 2019 byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 16. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2018. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. Výsledky ČDS najdete v této tiskové zprávě, kategorie STUDENT zde. Závěrečnou zprávu najdete ZDE, Závěrečnou zprávu kategorie Student ZDE. Videoreportáž z galavečera najdete ZDE.

 

Kinosál budovy ČD byl v úterý 18. 8. 2019 místem konání již 8. ročníku konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY. Otázku "Zůstane Praha a Česká republika křižovatkou Evropy?" diskutovalo více než 60 odborníků oboru. Prezentované přednášky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu ZDE.

 

Čtyři konference z cyklu BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ČR proběhly ve dnech 20.-23. 5. 2019 v prostorách MZe ČR, MPO ČR, ČVUT v Praze a CIIRC. Byly věnovány tématům VODA&SUCHO, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ BEZPEČNOST ČR, ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY A MĚST ČR a ZDRAVOTNICTVÍ 4.0Závěrečné zprávy najdete na stránkách jednotlivých konferencí.

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY KONFERENCÍ CYKLU BKI 2019

 

 

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhla v prostorách "Velkého kolegia" budovy Ministerstva dopravy ČR tisková konference věnovaná dopravním akcím programu Smart Community 2019. Inovační strategii vlády ČR s důrazem na mobilitu představil místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, doc. Ing. Karel Havlíček, digitalizovaný dopravní systém jako klíčový nástroj konkurenceschopnosti ČR prezident SDT Ing. Roman Srp, soutěž Česká dopravní stavba roku předseda přípravného výboru, Ing. Jaromír Schling a viceprezident SD ČR Ing. Miroslav Němec. Akcí provázel ekonomický redaktor ČT Přemysl Čech. Více vč. prezentací a fotografií najdete v tiskové zprávě

Za obrovského zájmu profesních odborníků, veřejnosti, studentů i zástupců médií proběhl v úterý 26. 3. 2019  na půdě FEL ZČU v Plzni 7. ročník diskusního fóra SMART CITY PLZEŇ. Zájemcům o témata společnost budoucnosti, energetika, doprava a technologie budoucnosti kapacitně nestačila ani největší posluchárna FEL. Další zájemci tak mohli sledovat prezentace živě alespoň prostřednictvím kanálu na YouTube.  Všechny prezentované přednášky najdete ZDE, závěrečnou zprávu ZDE. Děkujeme všem přednášejícím a partnerům a těšíme se na 8. ročník, který se uskuteční 24. 3. 2020.

 

Úvodní konference cyklu SMART CITY | SMART COMMUNITY 2019 na téma STAVEBNICTVÍ 4.0 proběhla ve čtvrtek 28. 2. 2019 v budově CIIRC ČVUT v Praze. V první části Ing. Karel Havlíček, místopředseda Rady vlády pro výzkum a inovace, představil Inovační strategii vlády ČR pro léta 2019 - 2030. Náměstek ministryně MPO, Ing. Eduard Muřický, vystoupil s prezentací STAVEBNICTVÍ 4.0 a BIM. Bloku Digitalizace a robotizace pro STAVEBNICTVÍ 4.0 předsedal prof. Petr Konvalinka a vystoupili mj. prof. Peter Staněk, Ing. arch. Jan Fibiger, Ing. Jiří Nouza, Ing. Marcela Pavlová a Ing. Jaromír Klaban. Prezentované přednášky najdete ZDE, závěrečnou zprávu ZDE.

 

Tiskovou konferencí, pořádanou v budově CIIRC ČVUT v Praze 9. 1. 2019, byl zahájen letošní ročník programu konferencí a seminářů SMART COMMUNITY 2019. Zveřejněny byly též podmínky a kategorie celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2018. V Červené učebně přivítal přítomné ředitel CIIRC Ondřej Velek, program prezentovala CEO TOP EXPO Miloslava Veselá, k oborným tématům promluvili Vladimír Mařík (CIIRC), Eduard Muřický (MPO), Roman Srp (SDT), Josef Fiřt (TOP ENERGY) a Jiří Hammerbauer (ZČU). 

 

Sál respiria CIIRC ČVUT v Praze přivítal více než 100 hostů a významných partnerů společnosti TOP EXPO CZ u příležitosti tradičního KONCERTU TŘÍKRÁLOVÉHO. V úvodním projevu poděkovala partnerům a klientům TOP EXPO ředitelka společnosti Míla Veselá. Skladby českých klasiků předneslo ArteMiss Trio ve složení Adéla Štajnochrová (housle), Alžběta Vlčková (violoncello) a Jana Holmanová (klavír).

 

Závěrečná akce SMART CITY 2018 proběhla 12. 12. 2018 v budově Ministerstva zemědělství ČR v Praze. 8. česko-slovenská konference z cyklu BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY byla věnována nanejvýš aktuálnímu tématu současnosti: VODA&SUCHO. Prezentované přednášky najdete ZDE, Závěrečnou zprávu najdete ZDE.

 

Betlémská kaple byla v úterý 20. 11. 2018 tradičním místem slavnostního předání TITULŮ a CEN 16. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku. Oceněni byli rovněž úspěšní řešitelé studentské kategorie. Výsledky najdete v TISKOVÉ ZPRÁVĚ, ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU ROČNÍKU NAJDETE ZDE, ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU STUDENTSKÉ KATEGORIE ZDE, VIDEOREPORTÁŽ SLEDUJTE ZDE.

 

 

Již 8. ročník konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY z cyklu Smart City proběhl 20. 11. 2018 na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Hlavním tématem byla Čistá a chytrá energetika. Prezentované přednášky najdete ZDE ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU ZDE.

 

Rádi bychom pozvali nejen studenty technických oborů vysokých škol a účastníky soutěže ČEEP "Student" na seminář TRVALÁ UDRŽITELNOST VE STAVEBNICTVÍ, který proběhne v Betlémské kapli v úterý 20. 11. 2018 od 15:30 hodin. Vstup na akci, kde prezentace přednesou a na dotazy budou připraveni odpovídat doc. Ing. Lukáš Ferkl z UCEEB a Ing. Jakub Moc ze společnosti Baumit, je volný. Více informací najdete ZDE.

 

Posluchárna 10. patra CIIRC ČVUT v Praze byla v pondělí 29. 10. 1018 místem v pořadí již  5. ročníku stavební konference z cyklu SMART CITY TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Prezentované přednášky najdete zde, Závěrečnou zprávu zde.

 

Velký jednací sál Zastupitelstva HMP byl tradičním místem konání konference Chytrá a čistá mobilita Prahy a měst ČR. Tématem ročníku se stala multimodalita, heslem "kombinuj a jeď". Součástí konference byla doprovodná výstava automobilů na alternativní pohon před budovou magistrátu. Akce proběhla u příležitosti zakončení Evropského týdne mobility. Závěrečnou zprávu najdete ZDE, prezentované přednášky najdete ZDE, fotogalerii připravujeme.

 

Tým TOP EXPO připravil pro mladé stavební odborníky zajímavou cestu za poznáním současné i historické architektury, důraz bude kladen na poznání moderní městské infrastruktury a technologie pro Smart City. Cesty mohou zaměstnavatelé využít jako motivačního faktoru, popř. jako team building. Delegátka paní Tamara Precek je Češka dlouho žijící v Barceloně, perfektně zná historii i současnou situaci ve Španělsku. Itinerář najdete ZDE.