9. ROČNÍK KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VELKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL MPO ČR, PRAHA, 19. 11. 2019

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

         

 

 

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Jádro a klimaticko-energetické cíle ČR

4. klimaticko-energetický balíček EU

Jaká je budoucnost české energetiky?

Smart technologie a nové trendy v energetice

 

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

FOTOGALERIE

 

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

 

 

                     

 

 

                         

 

 

                          

 

 

Projekt je realizován s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT pro rok 2019

 

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

              

 

              

 

              

 

              

 

       

 

 

 

 

Po konferenci následuje od 18.00 hod. v Betlémské kapli - aule ČVUT v Praze

vyhlášení vítězů celostátní soutěže

 

STRÁNKY UPLYNULÉHO ROČNÍKU