PREZENTACE SMART CITY / INDUSTRY 4.0

 

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU SMART CITY

(videozáznam z TK TOP EXPO CZ, 18. 1. 2017, prof. Vladimír Mařík)

 

VYZVA K ÚČASTI NA KONFERENCÍCH CYKLU - PROF. VLADIMÍR MAŘÍK

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

předsedy vlády ČR

místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

ministryně pro místní rozvoj ČR

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

ministra dopravy ČR

Ministerstva životního prostředí ČR

Technologické agentury ČR

Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

prezidenta Czech Smart City Cluster

 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE:

 

14. ročník ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE ROKU
8. ročník Kategorie STUDENT
15. 6. 2017 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže, BETLÉMSKÁ KAPLE v Praze

15. ročník ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT | PRŮMYSL 4.0
15. ročník Kategorie STUDENT
21. 11. 2017 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže, CIIRC ČVUT v Praze

 

 

 

SMART CITY: semináře – konference – diskusní fóra

 

18. 1. 2017 TISKOVÁ KONFERENCE
k programu SMART CITY | INDUSTRY 2017 a vyhlášení podmínek soutěží ČDS a ČEEP


16. 2. 2017 SMART CITY BRNO
3. ročník semináře o rozvoji statutárního města BRNO a měst Jihomoravského kraje


28. 3. 2017 SMART CITY PLZEŇ
5. ročník semináře s doprovodnou výstavou o rozvoji statutárního města PLZEŇ

a měst Plzeňského kraje


16. 5. 2017 BEZPEČNOST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRAHY A VELKOMĚST ČR
6. ročník (Legislativa pro řešení krizových situací, voda, odpady aj.)

 

22. 5. 2017 INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

14. ročník dopravního fóra PRAHA


15. 6. 2017 TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY
6. ročník zaměřený na VTR, TEN-T, ALTERNATIVNÍ POHONY, PRAHA


19. 9. 2017 ČISTÁ MOBILITA PRAHA A VELKOMĚST ČR
4. ročník celostátní konference


21. 11. 2017 TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY

7. ročník mezinárodní konference v PRAZE

 

 

 

  • program je sestavován podle doporučení poradních týmů TOP TRANSPORT, TOP ENERGY, TOP CONSTRUCTION
  • změny vyhrazeny podle dohod termínů a profilů akcí se zástupci měst a krajů
  • termíny jsou postupně doplňovány či opravovány