PREZENTACE SMART CITY / SPOLEČNOST 4.0.

VÝZVA K ÚČASTI NA KONFERENCÍCH CYKLU - PROF. VLADIMÍR MAŘÍK

 

 

PROGRAM SMART CITY 2018

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE:

 

15. ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU

KATEGORIE STUDENT (10. ročník)

14. 6. 2018 GALAVEČER s vyhlášením vížezů soutěže, Betlémská kaple v Praze

 

16. ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT, STAVBA, INOVACE ROKU

KATEGORIE STUDENT (16. ročník)

22. 11. 2018 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže (CIIRC - rektorát ČVUT)

 

 

KONFERENCE, SEMINÁŘE, DISKUSNÍ FÓRA:

 

22. 2. 2018 SMART CITY BRNO

4. ročník semináře o rozvoji města BRNA a měst Jihomoravského kraje

 

13. 3. 2018 SMART CITY PLZEŇ

6. ročník semináře s doprovodnou výstavou EXPO SMART CITY

 

10. 4. 2018 INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAHY A SČ KRAJE, PRAHA

15. České dopravní fórum na téma BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA

 

23. 4. 2018 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ, PRAHA

14. ročník konference: MĚSTA BUDOUCNOSTI, revitalizace městských BROWNFIELDS aj.

 

24. 4. 2018 TRENDY EVROPSKÉ EKONOMIKY (1.), PRAHA

Jak připravit firmu na neznámou budoucnost - SPOLEČNOST 4.0

 

15. 5. 2018 BEZPEČNOST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VELKOMĚST ČR, PRAHA

7. ročník celostátní konference

 

14. 6. 2018 TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY, PRAHA, MD ČR

7. ročník konference s mezinárodní účastí na téma ROZVOJ DI ČR

 

18. 9. 2018 ČISTÁ MOBILITA PRAHY A VELKOMĚST ČR, PRAHA

5. ročník celostátní konference s doprovodnou výstavou EXPO SMART CITY

 

18. 10. 2018 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ, PRAHA

15. ročník konference VÝŠKOVÉ a INTELIGENTNÍ BUDOVY

 

24. 10. 2018 TRENDY EVROPSKÉ EKONOMIKY (2.), PRAHA

Jak připravit firmu na neznámou budoucnost - SPOLEČNOST 4.0.

 

22. 11. 2018 TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY, PRAHA

8. ročník konference s mezinárodní účastí

 

12. 12. 2018 ROLE NEROSTNÝCH SUROVIN V MODERNÍM PRŮMYSLU, PRAHA

2. ročník konference zaměřený na roli nerostných surovin pro PRŮMYSL 4.0

 

 

ZAHRANIČNÍ CESTA v přípravě (pro zvané partnery programu SMART CITY)

 

15.-18. 3. 2018 KZMD, RAKOUSKO

18. seminář a oponentura programu SMART CITY - PRŮMYSL - SPOLEČNOST 4.0

 

Červenec 2018 SMART CITIES a dopravní stavby severu

poznávací cesta Berlín, Copenhagen, Oslo, Stokholm

 

 

Další akce v přípravě

aktualizace 2. 1. 2018, změna programu vyhrazena