PREZENTACE SMART CITY / SPOLEČNOST 4.0.

VÝZVA K ÚČASTI NA KONFERENCÍCH CYKLU - PROF. VLADIMÍR MAŘÍK

 

 

PROGRAM SMART CITY 2018

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE:

 

15. ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU

KATEGORIE STUDENT (10. ročník)

14. 6. 2018 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže, Betlémská kaple v Praze

 

16. ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT, STAVBA, INOVACE ROKU

KATEGORIE STUDENT (16. ročník)

20. 11. 2018 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže (CIIRC - rektorát ČVUT)

 

 

KONFERENCE, SEMINÁŘE, DISKUSNÍ FÓRA:

 

8. 1. 2018 TISKOVÁ KONFERENCE

program Smart City 2018

 

22. 2. 2018 SMART CITY BRNO

4. ročník semináře o rozvoji města BRNA a měst Jihomoravského kraje

 

13. 3. 2018 SMART CITY PLZEŇ

6. ročník semináře s doprovodnou výstavou EXPO SMART CITY

 

23. 4. 2018 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ, PRAHA

14. ročník konference: MĚSTA BUDOUCNOSTI, revitalizace městských BROWNFIELDS aj.

 

24. 4. 2018 TRENDY EVROPSKÉ EKONOMIKY (1.), PRAHA

Jak připravit firmu na neznámou budoucnost - SPOLEČNOST 4.0

 

14. 5. 2018 INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAHY A SČ KRAJE, PRAHA

15. české dopravní fórum na aktuální téma

 

15. 5. 2018 BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY MĚST ČR, PRAHA

7. ročník celostátní konference

 

14. 6. 2018 TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY, PRAHA, MD ČR

7. ročník konference s mezinárodní účastí na téma ROZVOJ DI ČR

 

25. 9. 2018 ČISTÁ MOBILITA PRAHY A VELKOMĚST ČR, PRAHA

5. ročník celostátní konference s doprovodnou výstavou EXPO SMART CITY

 

29. 10. 2018 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ, PRAHA

15. ročník konference VÝŠKOVÉ a INTELIGENTNÍ BUDOVY

 

30. 10. 2018 TRENDY EVROPSKÉ EKONOMIKY (2.), PRAHA

Jak připravit firmu na neznámou budoucnost - SPOLEČNOST 4.0.

 

20. 11. 2018 TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY, PRAHA

8. ročník konference s mezinárodní účastí

 

12. 12. 2018 VODA & SUCHO, PRAHA

8. ročník konference z cyklu Bezpečnost kritické infrastruktury

 

 

 

 

Další akce v přípravě

aktualizace 21. 11. 2018, změna programu vyhrazena