8. ročník konference BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

z programu SMART CITY

12. 12. 2018 od 12:30 hod., Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1

 

 

MOTTO KONFERENCE

Dostatek a kvalita vody je v našem národním zájmu

a voda je a bude stále cennější komoditou!

 

HLAVNÍ TÉMATA

Řešení/zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v ČR a SR

"WATER SAFETY PLANS", zajištění bezpečního zásobování pitnou vodou

Smart technologie ve vodárenství, Využití "šedých" vod

 

               

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministra zemědělství ČR

Ministra životního prostředí ČR

Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Hospodářské komory ČR

Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

 

a další významní spíkři

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE

 

 

 

PARTNER KONFERENCE

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

 

            

 

         

 

                 

 

 

 

STRÁNKY MINULÉHO ROČNÍKU