Motto pro rok 2021: Čím je ve světě hůř, tím je potřeba pracovat líp a víc!

Tomáš Baťa (1932 - hospodářská krize)

 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE V ROCE 2021

 

18. ročník ČESKÝ ENERGETICKÝ a EKOLOGICKÝ PROJEKT, STAVBA, INOVACE ROKU

18. ročník Kategorie STUDENT

20. 4. 2021 GALAVEČER s vyhlášením výsledků soutěže

 

1. ročník STAVBY a PROJEKTY PROTI SUCHU

1. ročník Kategorie STUDENT

20. 4. 2021 Vyhlášení podmínek 1. ročníku soutěže, podmínky, kategorie

 

18. ročník ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU

12. ročník Kategorie STUDENT

22. 9. 2021 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže

 

19. ročník ČESKÝ ENERGETICKÝ a EKOLOGICKÝ PROJEKT, STAVBA, INOVACE ROKU

19. ročník Kategorie STUDENT

prosinec 2021 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže

 

 

 

SEMINÁŘE -  KONFERENCE - DISKUSNÍ FÓRA  2021

 

OPATŘENÍ VLÁDY PROTI KORONAVIROVÉ EDIDEMII NEDOVOLILA USKUTEČNIT AKCE PLÁNOVANÉ V 1. ČTVRTLETÍ 2021

16. 2. 2021 NOVÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY pro energetiku, stavebnictví a dopravu

16. 2. 2021 VODA & SUCHO, PRAHA, ve spolupráci s ČZU, MPO, MŽP, MZE

23. 3. 2021 SMART CITY PLZEŇ s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO, ve spolupráci se ZČU Plzeň

 

20. 4. 2021 VODA & SUCHO, PRAHA, ve spolupráci s ČZU, MPO, MŽP, MZE

4. konference o změnách klimatu a Adaptační strategii ČR

 

18. 5. 2021 SMART PROJEKTY PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE, ve spolupráci s hl. m. Prahou a Středočeským krajem

12. celostátní konference na téma INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAHY a SČ KRAJE

4. konference na téma INVESTICE PRAHY a SČ KRAJE

11. konference na téma ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA PRAHY a SČ KRAJE

 

16. 6. 2021 TRENDY ČESKÉ A EVROPSKÉ DOPRAVY, PRAHA, ve spolupráci s MD ČR

10. konference s mezinárodní účastí

 

15. 9. 2021 TRENDY EVROPSKÉ EKONOMIKY, PRAHA

konference na téma Česko a EU po Brexitu a coronaviru

 

22. 9. 2021 CHYTRÁ a ČISTÁ MOBILITA, PRAHA, ve spolupráci s MPO, MD ČR,

hl. m. Prahou a MČ Praha 1

8. ročník celostátní konference s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO

 

TRENDY ČESKÉ A EVROPSKÉ ENERGETIKY, PRAHA, ve spolupráci  s MPO, MŽP a ČVUT

11. energetická konference s mezinárodní účastí

Vzhledem k aktuálním událostem hledáno nový vhodný termín

 

 

 

Program je sestavován podle doporučení poradních týmů

TOP INNOVATION, TOP TRANSPORT, TOP ENERGY, TOP CONSTRUCTION

aktualizace 21. 10. 2021 změny vyhrazeny