Motto pro rok 2021: Čím je ve světě hůř, tím je potřeba pracovat líp a víc!

Tomáš Baťa (1932 - hospodářská krize)

 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE V ROCE 2021

 

18. ročník ČESKÝ ENERGETICKÝ a EKOLOGICKÝ PROJEKT, STAVBA, INOVACE ROKU

18. ročník Kategorie STUDENT

16. 2. 2021 GALAVEČER s vyhlášením výsledků soutěže

 

1. ročník STAVBY a PROJEKTY PROTI SUCHU

1. ročník Kategorie STUDENT

16. 2. 2021 Vyhlášení podmínek 1. ročníku soutěže, podmínky, kategorie

 

18. ročník ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU

12. ročník Kategorie STUDENT

16. 6. 2021 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže

 

19. ročník ČESKÝ ENERGETICKÝ a EKOLOGICKÝ PROJEKT, STAVBA, INOVACE ROKU

19. ročník Kategorie STUDENT

11. 11. 2021 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže

 

1. ročník STAVBY a PROJEKTY PROTI SUCHU

1. ročník Kategorie STUDENT

7. 12. 2021 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže

 

 

 

SEMINÁŘE -  KONFERENCE - DISKUSNÍ FÓRA  2021

 

16. 2. 2021 NOVÉ TECHNOLOGIE A METERIÁLY

8. seminář pro studenty SŠ a VŠ technických směrů - doprovodný program soutěže ČEEP

 

16. 2. 2021 VODA & SUCHO, PRAHA, ve spolupráci s ČZU, MPO, MŽP, MZE

4. konference o změnách klimatu a Adaptační strategii ČR

 

23. 3. 2021 SMART CITY PLZEŇ s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO,

ve spolupráci se ZČU Plzeň

8. konference o rozvoji statut. města Plzně a Plzeňského kraje

 

20. 4. 2021 ZDRAVOTNICTVÍ 4.0, ve spolupráci s MZ ČR a ČVUT

3. celostátní konference na téma TRENDY ve ZDRAVOTNICTVÍ

 

11. 5. 2021 PRAŽSKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM, ve spolupráci s hl. m. Prahou a SČ krajem

12. celostátní konference na téma INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAHY a SČ KRAJE

 

11. 5. 2021 PRAŽSKÉ INVESTIČNÍ FÓRUM, ve spolupráci s hl. m. Prahou a SČ krajem

4. konference na téma TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA a BYTOVÁ VÝSTAVBA PRAHY a SČ KRAJE

 

11. 5. 2021 PRAŽSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM, ve spolupráci s hl. m. Prahou

a SČ krajem

11. konference na téma ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA PRAHY a SČ KRAJE

 

16. 6. 2021 TRENDY ČESKÉ A EVROPSKÉ DOPRAVY, PRAHA, ve spolupráci s MD ČR

10. konference s mezinárodní účastí

 

22. 9. 2021 CHYTRÁ a ČISTÁ MOBILITA, PRAHA, ve spolupráci s MPO, MD ČR,

hl. m. Prahou a TSK

8. ročník celostátní konference s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO

 

11. 11. 2021 TRENDY ČESKÉ A EVROPSKÉ ENERGETIKY, PRAHA, ve spolupráci 

s MPO, MŽP a ČVUT

11. energetická konference s mezinárodní účastí

 

7. 12. 2021 VODA & SUCHO, PRAHA, ve spolupráci s ČZU, MPO, MŽP a MZE ČR

5. konference o změnách klimatu a Adaptační strategii  ČR

 

 

 

Program je sestavován podle doporučení poradních týmů

TOP INNOVATION, TOP TRANSPORT, TOP ENERGY, TOP CONSTRUCTION

aktualizace 7. 12. 2021 změny vyhrazeny