INFORMAČNÍ PROGRAM PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A AGLOMERACÍ

 

INFORMAČNÍ PROGRAM SMART CITY vychází z INICIATIVY PRŮMYSL 4.0, předložené MPO ČR a schválené vládou ČR dne 24. srpna 2016. Cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky. Program předpokládá kvalitativní myšlenkový skok v procesech a technologiích; proto je nutno vytvořit informační a vzdělávací programy pro všechny věkové vrstvy obyvatel ČR.

 

Vláda ve středu 15. února 2017 schválila ustanovení Aliance SPOLEČNOST 4.0. jejímž hlavním úkolem bude zajistit koordinaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí, která přináší změny nejen v oblasti technologického rozvoje, ale i v dalších další oblastech společnosti jako jsou trh práce nebo vzdělávání...

 

 

CÍLEM PROGRAMU SMART CITY je zejména:

 

  • vytvoření PLATFORMY PRO DISKUSI mezi vedením měst, univerzitami; významnými firmami pro obor a region a občany
  • podpora TRENDU DIGITALIZACE, automatizace výroby
  • informace o očekávaných změnách na TRHU PRÁCE
  • prezentace INOVACÍ pro lepší konkurenceschopnost a podporu podnikání v ČR
  • podpora efektivní energetické, dopravní, stavební a ICT infrastruktury – tj. potřebné SYNERGICKÉ EFEKTY
  • ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE mezi občany a vedením měst i kvality poskytovaných
    informací (e-government)

 

 

PROJEKT JE REALIZOVÁN VE SPOLUPRÁCI S ODBORNÍKY Z:

 

 

              

 

 

 

                                    

 

 

                                               

 

 

                                      

 

 

                          

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

předsedy vlády České republiky

ministryně pro místní rozvoj České republiky

ministra dopravy České republiky

ministra vnitra České republiky

ministryně průmyslu a obchodu České republiky

místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Ministerstva životního prostředí České republiky

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

rektora ČVUT v Praze

primátora hlavního města Prahy

Asociace krajů ČR

prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Hospodářské komory České republiky

Technologické agentury ČR

Svazu měst a obcí ČR

Technologického centra AV ČR

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ICT UNIE

 

 

DEMO PROJEKTU

STRUČNĚ O INFORMAČNÍM PROGRAMU SMART CITY