"V podnikání nemůžete čekat, až přejde bouřka. Je nutné naučit se tančit v dešti!"

Steve Jobs

 

 

celostátní soutěže v roce 2022

 

19. ročník ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT, STAVBA, INOVACE ROKU

19. ročník kategorie STUDENT

24. 5. 2022 GALAVEČER soutěže ČEEP, BETLÉMSKÁ KAPLE v Praze

 

19. ročník ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU

14. ročník kategorie STUDENT

22. 9. 2022 GALAVEČER soutěže ČDS, BETLÉMSKÁ KAPLE v Praze

 

1. ročník STAVBY A PROJEKTY PROTI SUCHU

1. ročník kategorie STUDENT

11/2022 GALAVEČER soutěže, Praha

 

 

semináře - konference - diskusní fóra v roce 2022

 

29. 3. 2022 SMART CITY PLZEŇ & SMART REGION PLZEŇSKO

8. ročník konference o rozvoji statutárního města Plzně a Plzeňského kraje

s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO

 

24. 5. 2022 TRENDY ČESKÉ a EVROPSKÉ ENERGETIKY, PRAHA

11. ročník konference na téma Plány ČR a EU na vyřešení energetické krize, Energetický mix ČR

 

22. 9. 2022 CHYTRÁ a ČISTÁ MOBILITA, PRAHA

9. ročník konference s mezinárodní účastí

s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO

 

10/2022 TRENDY ČESKÉHO  a EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ, PRAHA

18. ročník konference s mezinárodní účastí na téma INTELIGENTNÍ BUDOVY

 

10/2022 ZDRAVOTNICTVÍ 4.0, PRAHA

3. ročník celostátní konference na téma ROBOTIKA ve ZDRAVOTNICTVÍ

 

11/2022 VODA & SUCHO, PRAHA

5. ročník konference o změnách klimatu a Adaptační strategii ČR

 

 

Program je sestavován podle doporučení expertních týmů

TOP INNOVATION, TOP TRANSPORT, TOP ENERGY, TOP CONSTRUCTION

aktualizace 3. 6. 2022, změny vyhrazeny