19. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

 

 

 CÍLE SOUTĚŽE

 

  • profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU

 

  • podpora Dopravní politiky ČR, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Implementace metody BIM jako prostředku zefektivnění procesu výstavby, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

 

Do soutěžního ročníku 2021 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu nejen na území ČR, ale i v zahraničí, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly. Přihlašovatelem musí být společnost registrovaná v ČR.

 

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

                           

 

                  

 

 

ODBORNÍ GARANTI

 

                                    

 

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

Ministra dopravy ČR

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Rektora ČVUT v Praze

Ředitele SFDI

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE (tisková zpráva)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VIDEOREPORTÁŽ Z GALAVEČERU

PODMÍNKY A KATEGORIE ROČNÍKU

VÝZVA PREZIDENTA SPS ČR K PŘIHLÁŠENÍ

VÝZVA NÁMĚSTKA PRIMÁTORA HMP PRO DOPRAVU K PŘIHLÁŠENÍ

PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                                    

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                               

 

                             

 

                            

 

 

 

STRÁNKY UPLYNULÉHO ROČNÍKU