18. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

 

 

CÍLE SOUTĚŽE

 

• profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU

 

• podpora Dopravní politiky ČR, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Implementace metody BIM jako prostředku zefektivnění procesu výstavby, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

 

Do soutěžního ročníku 2020 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu nejen na území ČR, ale i v zahraničí, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly. Přihlašovatelem musí být společnost registrovaná v ČR.
 

 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ SE KONÁ TRADIČNĚ POD ZÁŠTITOU

 

                    

 

 

                     

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

                             

 

 

ODBORNÍ GARANTI

 

                   

 

                        

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

soutěžní podmínky a kategorie

přihláška do soutěže

formulář přihláškové dokumentace

videoreportáž z galavečera uplynulého ročníku

 

záštita ministra dopravy ČR Karla Havlíčka

výzva k účasti - Radek Mátl, ŘSD ČR

 

 

 

ZVÝHODNĚNÝ TERMÍN UZÁVĚRKY: 30. 6. 2021

KONEČNÝ TERMÍN UZÁVĚRKY: 20. 8. 2021

GALAVEČER S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ: 22. 9. 2021

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                  

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                

 

                     

 

                       

 

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU