18. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

 

 

CÍLE SOUTĚŽE

 

• profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU

 

• podpora Dopravní politiky ČR, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Implementace metody BIM jako prostředku zefektivnění procesu výstavby, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

 

Do soutěžního ročníku 2020 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu nejen na území ČR, ale i v zahraničí, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly. Přihlašovatelem musí být společnost registrovaná v ČR.
 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

Výsledky soutěže (tisková zpráva)

Závěrečná zpráva

Videozáznam z Galavečera

soutěžní podmínky a kategorie

záštita ministra dopravy ČR Karla Havlíčka

PŘEDSTAVENÍ VŠECH HODNOCENÝCH PROJEKTŮ

 

 

POD ZÁŠTITOU

 

                      

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

                             

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

                                       

 

 

ODBORNÍ GARANTI

 

                             

 

                                   

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                 

 

                     

 

                       

 

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU