17. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

 

 

CÍLE SOUTĚŽE

Profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU.

 

Podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020.

 

 

Do soutěžního ročníku 2019 mohly být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly.

 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ SE KONÁ TRADIČNĚ POD ZÁŠTITOU

 

         

 

                   

 

záštita ministra průmyslu a obchodu ČR

záštita ministryně pro místní rozvoj ČR

záštita ministra životního prostředí ČR

záštita rektora ČVUT v Praze

záštita primátora hl.m. Prahy

záštita prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

záštita Svazu měst a obcí ČR

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

                                  

 

 

ODBORNÍ GARANTI

 

                 

 

                     

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

soutěžní podmínky a kategorie

představení všech soutěžních projektů přihlášených do doutěže

výsledky soutěže (TZ z 25. 9. 2020)

Závěrečná zpráva

videoreportáž

 

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                      

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                         

 

 

                          

 

 

                    

 

 

                          

 

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU