STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 17. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

PŘIHLÁŠKA č. 1

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část - žst. Čelákovice

PŘIHLAŠOVATEL: Elektrizace železnic Praha a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Kompletní rekonstrukce železniční stanice. Zlepšení přístupů a pohybu po stanici, optimalizace vlakové cesty, instalace nejmodernějších technologických prvků.

 

PŘIHLÁŠKA č. 2

Most ev. č. 3082-1 Svinary

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Výstavba nového mostu, který slouží k převedení pozemní komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahradil ten stávající z roku 1907, který byl v havarijním stavu a nějakou dobu sloužil jen pro pěší a k převedení inženýrských sítí.

 

PŘIHLÁŠKA č. 3

Zavádění C-ITS systému ve městě Brně

PŘIHLAŠOVATEL: Energovod CZ, a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Realizace projektu spadá do oblasti moderních technologií ITS systémů - tzv. kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Systémy jsou založeny na vzájemné komunikaci V2X (mezi vozidlem a infrastrukturou, popř. mezi vozidly navzájem). Smyslem dodaného systému je přinášet řidiči cílené, včasné a kvalitní informace o dění kolem něj a zároveň poskytovat správci komunikace aktuální informace o provozu. C-ITS představují jednu ze základních podmínek pro budoucí implementaci technologií automatizovaného řízení vozidel.

 

PŘIHLÁŠKA č. 4

Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Výstavba volnočasového sportovního areálu se zaměřením na biatlon. Byla vybudována biatlonová střelnice s dvaceti střeleckými stavy, záchytný val, síť zpevněných komunikací (běžecké dráhy), parkoviště, obslužné objekty, osvětlení běžeckých drah a střelnice. Součástí stavby bylo rovněž odlesnění dotčených lesních pozemků, náhradní výsadba a biologická opatření.

 

PŘIHLÁŠKA č. 5

I/11 Opava, severní obchvat - východní část

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Rozsáhlá stavba, která významným způsobem zkvalitňuje dopravní spojení v příhraničním regionu a převádí provoz z přetížených ulic Rolnická a Hlučínská ve středu Opavy.

 

PŘIHLÁŠKA č. 6

Dopravní terminál Moravská Třebová

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Výstavba dopravního terminálu vč. nových komunikací, dvou autobusových zastávek a točny. Na tyto komunikace navazují plochy parkovišť a zpevněné plochy a chodníky pro pěší. Součástí stavby je též parkovací věž na kola a sadové úpravy. Objekt je vybaven mobiliářem, který umožňuje jeho plnohodnotné využívání.

 

PŘIHLÁŠKA č. 7

II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

PŘIHLAŠOVATELÉ: Metrostav a.s.

a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Jednopodlažní most o devíti polích, který převádí silnici druhé třídy přes komunikační síť města Lysá nad Labem a přes železniční trať. Rekonstrukce mostu zajišťuje jeho další funkci důležité dopravní spojnice a garantuje technické parametry mostu dle soustavy platných norem pro zatížení mostů silniční dopravou. Současně podpěry mostu jsou navrženy na mimořádné zatížení nárazem vykolejeného železničního vozidla.

 

PŘIHLÁŠKA č. 8

Výstavba dálnice D3, Bošilec - Ševětín

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba významné části dálničního propojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech napojující Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a rakouskou rychlostní silnici S10. Stavba leží na hlavním mezinárodním tahu E55 ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka.

 

PŘIHLÁŠKA č. 9

Rekonstrukce jezu Podělusy, Týnec nad Sázavou

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

V rámci rekonstrukce byl odstraněn původní jez s následným vybudováním nového pevného jezu v původním jezovém profilu. Rekonstrukce zajistila pro mnoho dalších desetiletí spolehlivou funkci jak samotné vzdouvací konstrukce, tak i dalších objektů, které s jezem souvisejí. Jezový profil byl doplněn jak rybím přechodem, tak i lodní propustí a vybaven schody pro pohodlnější přenášení sportovních plavidel.

 

PŘIHLÁŠKA č. 10

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice

PŘIHLAŠOVATEL: OHL ŽS a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Rekonstrukce části kolejiště žst. Hrušovany u Brna umožňující přímé vlakové spojení z Brna do Židlochovic, rekonstrukce a elektrifikace traťového úseku Hrušovany - Židlochovice a žst. Židlochovice. Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a komfortu pro cestující. Zavedení ekologických elektrických vlakových jednotek po nové trati. Celková délka stavby cca 4,5 km. Obnova provozu této trati po 40 letech.

 

PŘIHLÁŠKA č. 11

Aplikace wiring check - diagnostika stavu světelné signalizace

PŘIHLAŠOVATEL: Siemens Mobility, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Mobilní aplikace pro monitorování a správu a řízení dopravních systémů.

 

PŘIHLÁŠKA č. 12

Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Dvoupruhová obousměrná cyklostezka, která řeší mj. žádané dopravní spojení mezi Ratíškovicemi a průmyslovou zónou. Tuto trasu lze nyní bezpečně zdolat bez zatížení životního prostředí z motorových vozidel.

 

PŘIHLÁŠKA č. 13

Jižní spojka - akustika, úsek Na Strži - 5. května, protihluková stěna

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Protihluková stěna, oboustranně pohltivá o dálce 0,6 km, v zeleném pásu mezi dvěma komunikacemi, v úseku od mimiúrovňové křižovatky ulic Michelská a Jižní spojka směr Barrandovský most.

 

PŘIHLÁŠKA č. 14

Silnice II/486 Krmelín, okružní křižovatka s III/4841

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Přestavba průsečné křižovatky ulic Brušperská, Bělská, Paskovská a Kostelní na novou okružní křižovatku, včetně rekonstrukce a úprav stávajících chodníků ve vazbě na nový tvar křižovatky.

 

PŘIHLÁŠKA č. 15

Využití kamerových systémů pro město a obec

NEBYLO POROTOU HODNOCENO

 

PŘIHLÁŠKA č. 16

Rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s,

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Rekonstrukce 120 let starého železničního mostu u Pňovan na Plzeňsku. Každý ze tří dílů nové nosné ocelové konstrukce mostu stavbaři spojili společně se starou konstrukcí a pomocí malých hydraulických lisů přetočili o 180° do finální projektované polohy. Podobná metoda se v České republice zatím nepoužila. V říjnu 2019 získala stavba ocenění od Evropské asociace ocelových konstrukcí. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 17

I/37 Sklené nad Oslavou obchvat

PŘIHLAŠOVATEL: OHL ŽS, a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Novostavba obchvatu Skleného nad Oslavou s realizací nové hráze mezi rybníky Babák a Silnice a novým mostním objektem přes železniční trať, novými protihlikovými stěnami, veřejným osvětlením a novou výsadbou v zájmovém území.

 

PŘIHLÁŠKA č. 18

Rekonstrukce mostu ev. č. 35816-1 Bítovany

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o rámový most se spřaženou ocelobetonovou příčlí a s rovnoběžnými křídly.

 

PŘIHLÁŠKA č. 19

Pardubice - Černá za Bory - malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Malá okružní křižovatka o průměru do 20m.

 

PŘIHLÁŠKA č. 20

Most ev. č. 14213-3 Bohunice

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Při rekonstrukci mostu v Bohunicích bylo poprvé na území ČR využito technologie dřevo-betonu pro nosnou konstrukci. Výhodou této technologie je především minimální uhlíková stopa při výstavbě a využití obnovitelného materiálu. Především v současnosti, kdy je konstrukčního řeziva nadbytek, může tato technologie výrazně zrychlit a zlevnit výstavbu mostů v ČR.

 

PŘIHLÁŠKA č. 21

Most ev. 4. 439-5 Plešovice

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Původní mostní objekt o jednom poli, kde nosnou konstrukci na navodní straně tvořila kamenná klenba, na povodní  byl most rozšířen železobetonovou klenbou. Nová nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanou železobetonovou klenbou o jednom širokém poli. Založení je plošné s přikotvením pomocí mikropilot.

 

PŘIHLÁŠKA č. 22

Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: Moravskoslezský kraj

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Předmětem stavby bylo propojení ul. Místecká (I/56) a ul. Paskovské (II/478) v Ostravě - Hrabové. Navrhované propojení navazuje na stávající ulici Mostní v křižovatce s ul. Paskovskou. Navržené prodloužení ul. Mostní je silnicí II. tř. č. 478 a propojující průmyslovou zónu Hrabová a dálnici D56 (ul. Místecká) s ul. Frýdeckou a Vratimovem.

 

PŘIHLÁŠKA č. 23

D11 - km 0,0-8,0 výměna vozovkových vrstev

včetně modernizace souvisejících zařízení a křižovatkových větví s DO

PŘIHLAŠOVATEL: PRAGOPROJEKT, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Oprava stávající dálnice D11 v km 0,00-7,80 vč. opravy stávajících větví mimoúrovňové křižovatky dálnice D11 a dálnice D0 (Pražského okruhu na úseku SOKP 510). Oprava dálnice D11 a větví MUK D11 x D0 - asfalt. vozovka, do km 1,9 z nízkohlučné asf. směsi, monolit. bet. svodidla v SDP), oprava povrchů na odpočívkách, obnova dopravního značení, oprava mostů, zdí, vodohosp. zařízení a veřejného osvětlení, výměna/oprava systému DIS-SOS.

 

PŘIHLÁŠKA č. 24

DOZ Česká Třebová (vč. odb. Zádulka) - Kolín (včetně) - II. fáze

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP PRAHA a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba svým technologickým zaměřením připravuje jednotlivá zařízení v železničních stanicích a zastávkách pro dálkové řízení, při kterém dochází k soustřeďování jednotlivých dat z technologií v jednom místě. Centrální dispečerské pracoviště pro tento řízený traťový úsek bude umístěno ve stávajícím objektu CDP Praha.

 

Zaujala Vás některá ze soutěžních staveb, technologií nebo inovací?

Podpořte ji svým hlasem s soutěži O CENU VEŘEJNOSTI!

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY SOUTĚŽE