16. ROČNÍK SOUTĚŽE

 

 

CÍLE SOUTĚŽE

 

Profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU.

 

Podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Inicativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020.

 

Do soutěžního ročníku 2018 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1 .1. 2015 do 31. 12. 2018, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly.

 

ZVÝHODNĚNÝ TERMÍN pro doručení přihlášek: 4. 4. 2019

KONEČNÝ TERMÍN pro doručení přihlášek: 30. 4. 2019

 

 

Celostátní soutěž se již 16 let koná pod záštitou

 

 

 

 

ve spolupráci

 

                 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

soutěžní podmínky a kategorie ročníku

přihláška

formulář přihláškové dokumentace

VIDEOREPORTÁŽ GALAVEČER loňského ročníku (14. 6. 2018)

 

 

STRÁNKY UPLYNULÉHO ROČNÍKU