16. ROČNÍK SOUTĚŽE

 

 

CÍLE SOUTĚŽE

 

Profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU.

 

Podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Inicativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020.

 

Do soutěžního ročníku 2018 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly.

 

ZVÝHODNĚNÝ TERMÍN pro doručení přihlášek: 4. 4. 2019

KONEČNÝ TERMÍN pro doručení přihlášek: 30. 4. 2019

 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU

 

                 

 

             

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

                 

 

 

 

ODBORNÍ GARANTI SOUTĚŽE

 

                 

 

                     

 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

soutěžní podmínky a kategorie ročníku

přihláška

formulář přihláškové dokumentace

výzva ministryně MMR ČR Kláry Dostálové k účasti v soutěži

výzva GŘ ŘSD Jana Kroupy k účasti v soutěži

výzva GŘ SŽDC Jiřího Svobody k účasti v soutěži

výzva prezidenta SPS ČR Jiřího Nouzy k účasti v soutěži

VIDEOREPORTÁŽ GALAVEČER loňského ročníku (14. 6. 2018)

 

 

STRÁNKY UPLYNULÉHO ROČNÍKU