15. ROČNÍK SOUTĚŽE

 

 

CÍLE SOUTĚŽE

  • profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU

 

  • podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

 

 

Do soutěžního ročníku 2017 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly.

 

ZVÝHODNĚNÝ TERMÍM pro doručení přihlášek: 30. 3. 2018!

KONEČNÝ TERMÍN pro doručení přihlášek: 15. 5. 2018!

 

Celostátní soutěž se již 15 let koná pod záštitou Ministerstva dopravy ČR

 

 

ve spolupráci

 

                        

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

                                         

 

 

ODBORNÍ GARANTI SOUTĚŽE

 

                   

 

                   

 

                     

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

představení všech soutěžních projektů

soutěžní podmínky a kategorie ročníku

Tisková zpráva - výsledky soutěže

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VIDEOREPORTÁŽ GALAVEČER 14. 6. 2018

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PATNEŘI

 

                     

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

              

 

 

              

 

              

 

 

 

 

STRÁNKY UPLYNULÉHO ROČNÍKU