14. ROČNÍK SOUTĚŽE

 

Cílem soutěže je:

 

  • profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU

 

  • podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

 

Do soutěže mohou být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly, a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016.

 

 

 

VYPISOVATEL

 

 

 

SOUTĚŽ SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI

 

                  

 

 

 

HLAVNÍ PARTNER

 

 

 

 

PARTNER

 

 

 

ODBORNÍ GARANTI SOUTĚŽE

 

                   

 

                      

 

           

 

 

PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ ROČNÍKU

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VIDEOREPORTÁŽ GALAVEČER 15. 6. 2017

tituly a ceny, galavečer 15. 6. 2017 (tisková zpráva)

fotogalerie z galavečera 15. 6. 2017

nominace na titul ČDS&T 2016 (tisková zpráva)

kategorie soutěžního ročníku 2016 a kritéria hodnocení

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

               

 

 

              

 

 

          

 

 

         

 

STRÁNKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE