8. ročník konference o rozvoji statutárního města Plzně

29. března 2022 od 13.00 hod., Univerzitní 26, Plzeň

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni, posluchárna EP 110

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

                  

 

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 

             

 

 

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

 

INOVACE A ROBOTIZACE PRO DOPRAVU A ENERGETIKU

ENERGETIKA A BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

 

 

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

ministerstva Průmyslu a obchodu ČR

hejtmana Plzeňského kraje

primátora města Plzně

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

             

 

                

 

 

 

STRÁNKY UPLYNULÉHO ROČNÍKU