Motto pro rok 2023: „Tři věci, kterých je třeba pro dosažení úspěchu: práce, vytrvalost a zdravý rozum.“ -  Thomas Alva Edison (1847-1931) - americký vynálezce, jeden z nejproduktivnějších lidí světa
 

 

celostátní soutěže v roce 2023

 

20. ročník ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE ROKU
15. ročník Kategorie STUDENT
8. 6. 2023 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže - Praha

 

20. ročník ČESKÝ ENERGETICKÝ a EKOLOGICKÝ PROJEKT | STAVBA | INOVACE ROKU
20. ročník Kategorie STUDENT
10. 11. 2023 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže ČEEP - Praha

 

1. ročník STAVBY a PROJEKTY PROTI SUCHU
v přípravě nová celostátní soutěž vč. kategorie STUDENT
 

 

semináře – konference – diskusní fóra 2023


18. 1. 2023 PRAŽSKÉ INVESTIČNÍ FÓRUM
3. ročník konference na téma: Architektura ve službách udržitelnosti 

 

14. 3. 2023 PRAŽSKÉ INVESTIČNÍ FÓRUM

4. ročník konference na téma: Doprava a dopravní stavby

 

3/2023 SMART CITY PLZEŇ & SMART REGION PLZEŇSKO

11. ročník konference o rozvoji statut. města Plzně a Plzeňského kraje

s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO

 

8. 6. 2023 TRENDY ČESKÉ a EVROPSKÉ DOPRAVY, PRAHA 
12. ročník konference s mezinárodní účastí 

 

19. 9. 2023 ČISTÁ a CHYTRÁ MOBILITA, PRAHA 
10. ročník celostátní konference na téma VODÍK v DOPRAVĚ s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO

 

10/2023 TRENDY ČESKÉHO a EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ, PRAHA 
18. ročník konference s mezinárodní účastí, téma INTELIGENTNÍ BUDOVY

 

10/2023 ZDRAVOTNICTVÍ 4.0, PRAHA 
3. ročník konference na téma ROBOTIKA ve ZDRAVOTNICTVÍ ČR 

 

10. 11. 2023 TRENDY ČESKÉ a EVROPSKÉ ENERGETIKY, PRAHA
12. ročník konference na téma Plány a realita při řešení ENERGETICKÉ KRIZE

 

11/2023 VODA & SUCHO

5. ročník konference o změnách klimatu a Adaptační strategii

 

 

zahraniční aktivity a poznávací cesty

 

2. - 19. 2. 2023 SMART CITIES a dopravní stavby MEXICO a post tour světová architektura

 

29. 3. - 1. 4. 2023 24. KURZ zvyšování manažerských dovedností - SVĚTOVÉ VÝVOJOVÉ TENDENCE


26. 4. - 1. 5. 2023 SMART CITY ISTANBUL u příležitosti stavebního veletrhu BUILDEX


14. - 18. 6. 2023 SMART CITY a dopravní stavby ISTANBUL u příležitosti veletrhu INTERTRAFFIC


08/2023 SMART CITIES a e.MOBILITA ve SKANDINÁVII
 

 

Program je sestavován podle doporučení poradních týmů
TOP INNOVATION, TOP TRANSPORT, TOP ENERGY, TOP CONSTRUCTION
aktualizace 30. 11. 2022 – změny vyhrazeny