Motto pro rok 2023: „Tři věci, kterých je třeba pro dosažení úspěchu: práce, vytrvalost a zdravý rozum.“ -  Thomas Alva Edison (1847-1931) - americký vynálezce, jeden z nejproduktivnějších lidí světa
 

 

celostátní soutěže v roce 2023

 

20. ročník ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE ROKU
15. ročník Kategorie STUDENT
8. 6. 2023 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže - Praha

 

20. ročník ČESKÝ ENERGETICKÝ a EKOLOGICKÝ PROJEKT | STAVBA | INOVACE ROKU
20. ročník Kategorie STUDENT
23. 11. 2023 GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže ČEEP - Praha

 

1. ročník STAVBY a PROJEKTY PROTI SUCHU
v přípravě nová celostátní soutěž vč. kategorie STUDENT
 

 

semináře – konference – diskusní fóra 2023


22. 2. 2023 PRAŽSKÉ INVESTIČNÍ FÓRUM
3. diskusní fórum na téma: Architektura ve službách udržitelnosti 

 

23. 3. 2023 PRAŽSKÉ INVESTIČNÍ FÓRUM

4. diskusní fórum na téma: Doprava a dopravní stavby

 

25. 4. 2023 PRAŽSKÉ INVESTIČNÍ FÓRUM

5. diskusní fórum na téma: Prioritní investice Prahy 2023 - 2026

 

19. 9. 2023 ČISTÁ a CHYTRÁ MOBILITA, PRAHA 
10. ročník celostátní konference  s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO

 

23. 11. 2023 TRENDY ČESKÉ a EVROPSKÉ ENERGETIKY, PRAHA
12. ročník konference na téma Plány a realita při řešení ENERGETICKÉ KRIZE

 

 

v přípravě

 

PRAŽSKÉ INVESTIČNÍ FÓRUM

5. ročník na téma: Bezpečná infrastruktura a proměna brownfields

 

SMART CITY PLZEŇ & SMART REGION PLZEŇSKO

9. ročník konference o rozvoji statutátního města Plzně a Plzeňského kraje

 

TRENDY ČESKÉHO a EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ, PRAHA

18. ročník konference s mezinárodní účastí na téma: Inteligentní budovy

 

ZDRAVOTNICTVÍ 4.0, PRAHA

3. ročník konference na téma: Robotika ve zdravotnictví ČR

 

VODA & SUCHO

5. ročník konference o změnách klimatu a Adaptační strategii

 

 

zahraniční aktivity a poznávací cesty

 

29. 3. - 1. 4. 2023 19. KURZ zvyšování manažerských dovedností - SVĚTOVÉ VÝVOJOVÉ TENDENCE


14. - 18. 6. 2023 SMART CITY a dopravní stavby ISTANBUL u příležitosti veletrhu INTERTRAFFIC 

Program je sestavován podle doporučení poradních týmů
TOP INNOVATION, TOP TRANSPORT, TOP ENERGY, TOP CONSTRUCTION
aktualizace 17. 8. 2023 – změny vyhrazeny