JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

 

CÍLE SOUTĚŽE

 

  • profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU
  • podpora Dopravní politiky ČR, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Implementace metody BIM jako prostředku zefektivnění procesu výstavby, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

 

Do soutěžního ročníku 2022 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu nejen na území ČR, ale i v zahraničí, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly. Přihlašovatelem musí být společnost registrovaná v ČR.

 

 

 

POD ZÁŠTITOU

 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

          

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

                                

 

 

                   

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

konečný termín pro doručení přihlášek: 15. 5. 2023

Galavečer s vyhlášením vítězů: 8. 6. 2023

 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

TISKOVÁ ZPRÁVA, výsledky soutěže (9. 6. 2023)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VIDEOZÁZNAM GALAVEČER 8. 6. 2023

Stavby, technologie a inovace přihlášené do soutěže

podmínky a kategorie

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věry Kovářové

ministra dopravy ČR Martina Kupky

primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody

prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy

prezidenta Svazu dopravy ČR Oldřicha Sládka

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                            

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                   

 

              

 

 

                

 

 

 

STRÁNKY PŘEDEŠLÉHO ROČNÍKU