8. česko-slovenská konference z cyklu BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Ministerstvo zemědělství ČR, 12. 12. 2018

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

 

Veselá Miloslava: Bezpečnost kritické infrastrukrury - Voda a sucho

 

Daňhelka Jan: Zhodnocení roku 2018, výhled dostupnosti vody pro města a obce ČR

 

Zemanová Anna: Je Slovensko pripravené na zmenu klímy

 

Bárta Miroslav: Civilizace a voda

 

Vlasák Oldřich: Plány SOVAK pro zvládání sucha v ČR

 

Kos Miroslav: Význam terciárně vyčištěné odpadní vody z nové vodní linky ÚČOV Praha

 

Svoboda Josef: Důležitost lesa pro zadržování vody v krajině

 

Malík Jiří: ZDOŇOVSKO - Pilotní projekt pro zadržování vody v krajině

 

Punčochář Pavel: Sucho a vodní zdroje v ČR

 

Staněk Peter: Voda a společnost budoucnosti

 

Trančíková Alena: Pitná voda - strategická komodita štátu, alebo základné l´udské právo?

 

Plotěný Karel: Co brání uplatnění udržitelného přístupu při recyklaci vod v ČR?

 

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY KONFERENCE