BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY MĚST ČR,

15. 5. 2018 od 13.00 hod., CIIRC ČVUT Praha, Jugoslávských partyzánů 3

 

7. ročník konference z programu SMART CITY připravovaný ve spolupráci

 

                        

 

 

                                       

 

 

 

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

 

KVALITNÍ A BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA

BEZPEČNOST DAT A DOSTUPNOST KOMUNIKACE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

VODA A ODPADY: zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministra životního prostředí ČR

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Hospodářské komory ČR

Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

 

                              

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI