BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY MĚST ČR

15. 5.2018, CIIRC - ČVUT PRAHA 6, 7. ročník konference

 

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

 

Staněk Peter: Voda jako faktor přežití. Kontrolovaná spotřeba nebo osobní odpovědnost za vodu

 

Bárta Miroslav: Změny klimatu - vyhneme se dalšímu kolapsu civilizace?

 

Plamínková Jana: Zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody pro Pražskou metropolitní oblast

 

Rohel Vladimír: Bezpečnost a jednotná strategie rozvoje informační a komunikační infrastruktury ČR

 

Staněk Peter: Bezpečnost vs. systém kontroly ve společnosti

 

Tůma Miroslav: Národní cloud computing ČR - eGovernment cloud

 

Jirkovský Jiří: EU a kritická infrastruktura, rozvoj a podpora projektů v rámci ČR

 

Bašek Petr: Bezpečná infrastruktura měst

 

Hanousek Petr: Komunikace v krizových situacích v podmínkách hl. m. Prahy

 

Vítková Petra: Bezpečnostní portál hl. m. Prahy

 

Forman Zdeněk: Architektura systému kybernetické bezpečnosti města Brna

 

 

ZPÁTKY NA STRÁNKY KONFERENCE