INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

15. české dopravní fórum, 14. 5. 2018 od 13.00 hodin

sál Zastupitelstva KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

 

Konference je připravována ve spolupráci

 

             

 

                     

 

 

Konference je připravována v rámci programu SMART CITY 2018 pod záštitou

 

Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministryně pro místní rozvoj ČR

náměstka primátorky hl. m. Prahy

Hejtmanky Středočeského kraje

Ministra životního prostředí ČR

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Hospodářské komory ČR
Svazu průmyslu a dopravy ČR
Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

 

 

PREZENTACE A DISKUSNÍ OKRUHY

 

VÝHODY VYUŽITÍ ŽELEZNICE pro městskou a příměstskou dopravu

DOPRAVA V KLIDU: budování P+R, parkovací domy, samoobslužná parkoviště

INTEGRACE INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY DO SYSTÉMU

Přestupní body IAD na MHD a VHD

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

                                 

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI