Velký jednací sál Zastupitelstva hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

5. ročník celostátní konference s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO

se koná pod záštitami:

 

předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ministerstva pro místní rozvoj ČR

ministra průmyslu a obchodu ČR

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

Hospodářské komory České republiky

poslance PSP ČR a náměstka primátorky hl. m. Prahy pro dopravu Petra Dolínka

 

u příležitosti Evropského týdne mobility ve spolupráci

 

                      

 

         

 

 

Tématem ročníku 2018 je multimodalita a heslem je "Kombinuj a jeď!"

Cílem akce je podpořit zásady udržitelné dopravy a přesvědčit občany o výhodách MHD a alternativních druhů dopravy a napomoci dosažení vyváženého stavu v dopravní situaci měst. Moderními trendy evropských velkoměst jsou v ČR dosud málo využívaný Car sharing a Bike sharing, zatímco elektromobilita a vozidla na alternativní pohon si své místo nejen v městské dopravě již získávají.

 

 

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

                          

 

 

                        

 

 

 

PARTNEŘI VÝSTAVY

 

           

 

      

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                     

 

                 

 

              

 

               

 

 

 

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU