Velký jednací sál Zastupitelstva hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

5. ročník celostátní konference s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO

se koná pod záštitou:

ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové

poslance PSP ČR a náměstka primátorky hl. m. Prahy pro dopravu Petra Dolínka

u příležitosti Evropského týdne mobility ve spolupráci s

 

                      

 

               

 

 

Tématem ročníku 2018 je multimodalita a heslem je "Kombinuj a jeď!"

Cílem akce je podpořit zásady udržitelné dopravy a přesvědčit občany o výhodách MHD a alternativních druzích dopravy a napomoci dosažení vyváženého stavu v dopravní situaci měst. Moderními trendy evropských velkoměstv ČR dosud málo využívané jsou Car sharing a Bike sharing, zatímco elektromobilita a vozidla na alternativní pohon si své místo nejen v městské dopravě již získávají.

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

                          

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                     

 

                 

 

              

 

                       

 

 

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU