TRENDY EVEROPSKÉ EKONOMIKY (1.)

24. 4. 2018, CIIRC ČVUT PRAHA, Jugoslávských partyzánů 3

JAK PŘIPRAVIT FIRMU NA NEZNÁMOU BUDOUCNOST

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

                   

 

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ministra průmyslu a obchodu ČR

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

Hospodářské komory České republiky

 

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK (.pdf ke stažení)

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY (.pdf ke stažení)

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI