28. 3. 2017, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni

Univerzitní 26, posluchárna EP 110

 

5. DISKUSNÍ FÓRUM PŘIPRAVENÉ VE SPOLUPRÁCI

 

                

 

                   

 

 

POD ZÁŠTITOU

Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje

Martina Zrzaveckého, primátora statutárního města Plzně

 

 

ZAMĚŘENÍ: MODERNÍ DOPRAVA, ROZVOJ PLZNĚ A PLZEŇSKÉHO KRAJE DO ROKU 2030

 

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. - Průmysl 4.0 a výzvy pro dopravu

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VSTUP ZAK TV

 

DOPROVODNÉ AKCE 5. ROČNÍKU KONFERENCE

VÝSTAVA VOZIDEL NA ALTERNATIVNÍ POHON (parkoviště před FEL)

PREZENTACE VÝZNAMNÝCH FIREM nabízejících zaměstnání studentům v Plzni a Plzeňském kraji (formou posterů ve foyer FEL)

 

 

HLAVNÍ PARTNER

 

 

PARTNEŘI

 

             

 

 

             

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                          

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI