9. ročník konference z programu SMART COMMUNITY 2019

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1

20. 5. 2019 od 12.00 hod.

 

se zaměřením na

 

řešení | zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v ČR

"WATER SAFETY PLANS"; zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou,

využití "šedých" vod, chytré technologie ve vodárenství apod.

 

 

 

PŘEDNÁŠKY PŘISLÍBILI

 

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., vědecký ředitel CIIRC, člen Rady VVI

VODA a SPOLEČNOST 4.0

prof. Ing. Peter Staněk, CSc., evropský prognostik, poradce vlády SR pro strategické otázky VODA JAKO FAKTOR PŘEŽITÍ

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., přední český hydrolog, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy VODNÍ STRES VE SVĚTĚ A V ČESKU, JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ŘEŠENÍ? 

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., hydrolog a náměstek ředitele ČHÚ, spolupředseda Komise Voda a sucho VODNÍ MÝTY A OMYLY

Dr. Pavel Punčochář, CSc., Sekce vodního hospodářství, MZe

VYUŽIJEME ZKUŠENOSTI S HOSPODAŘENÍM VODOU V IZRAELI PRO ČR?

 

 

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

Radka Vondráčka, předsedy PSP ČR

Andreje Babiše, předsedy vlády ČR

Richarda Brabce, místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR

Miroslava Tomana, ministra zemědělství ČR

Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj ČR

Marty Novákové, ministryně průmyslu a obchodu ČR

Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

                      

 

 

PARTNEŘI

 

                      

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

 

          

 

              

 

            

 

              

 

 

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU