Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1

 

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

 

 

 

Veselá Miloslava: Bezpečnost kritické infrastruktury

 

Janský Bohumír: Vodní stres ve světě a v Česku: jaké jsou možnosti řešení?

 

Staněk Peter: Voda jako faktor přežití

 

Daňhelka Jan: Vodní mýty a omyly

 

Kubala Petr: Zpráva meziresortní komise VODA-SUCHO aneb Bez vody to nepůjde

 

Neudertová Eva: Systém využívání šedé vody ve stavebnictví - bytový dům Botanika K

 

Punčochář Pavel: Využijeme zkušenosti s hospodařením vodou v Izraeli pro ČR?

(autor nedal souhlas s publikováním obsahu)

 

Valdman Petr: Hospodaření nejen se srážkovou vodou v dotačních programech MŽP a SFŽP ČR

 

Soukup Bohdan: Nové smart dispečinky skupiny Veolia

 

Nesnídal Ludvík: Vliv sucha na provozování vodovodů a kanalizací ve společnosti Vodárna Plzeň

 

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY KONFERENCE