Konferenční centrum Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6

 

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

 

Veselá Miloslava: Program SMART COMMUNITY s důrazem na vzdělávání

 

Hrdlička František: Praha a energetika

 

Hampl Milan: Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

 

Jílek Jan: Modulární reaktor jako lokální zdroj energie

 

Janura Josef: Energetická bezpečnost, odpovědnost celé společnosti

 

Navrátil Luboš: Zkušenosti Středočeského kraje s nácvikem blackoutu - Blackout 2018

 

Dočekal René: Analýza připravenosti území ORP Ostrava na dlouhodobý výpadek elektrické energie

 

Klas Jan: Energetická bezpečnost - základ bezpečnosti státu

 

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY KONFERENCE