CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ K PODPOŘE "ADAPTAČNÍ STRATEGIE ČR" 

 

 

 

ORGANIZOVANÁ VE SPOLUPRÁCI

 

                

 

 

                                

 

                         

 

                   

 

 

Soutěž reaguje na situaci mnoha let, kdy Česká republika čelila projevům klimatické změny, postihovala nás dlouhá období sucha. Společně se zvyšující se spotřebou vody v důsledku enormního přírůstku obyvatel planety se klimatické změny přenášejí na celou civilizaci. 

 

CÍLE SOUTĚŽE

 

  • Zvýšit odolnost krajiny proti povodním a proti suchu
  • Zlepšit hospodaření vodou na úrovni obyvatelstva i v podnicích
  • Realizovat adaptační opatření na úrovni republiky, krajů, měst i obcí
  • Podpořit zájem o studium zemědělských a technických oborů
     

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

 

Do zahajovacího soutěže mohou být přihlášeny projekty, stavby, opatření, technologie a inovace realizované na území České republiky od 1. 1. 2018 do 30. 12. 2020.

Přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavbu | projekt | opatření | technologii | inovaci prováděla nebo se podílela na projekci a realizaci, a to tak, že:

1) doručí přihlášku organizátorovi soutěže nejpozději do 15. 11. 2021
2) poskytne potřebná data pro hodnocení (viz formulář přihlášková dokumentace)
3) uhradí prezentační poplatek nejpozději do 15. 11. 2021

 

ZVÝHODNĚNÝ TERMÍN PŘIHLÁŠEK 30. 9. 2021
KONEČNÝ TERMÍN PŘIHLÁŠEK 15. 11. 2021
 

 

 

PODMÍNKY A KATEGORIE (.pdf ke stažení)

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE