6. ročník konference z cyklu SMART COMMUNITY organizované ve spolupráci

 

                

 

28. 2. 2019 od 13:00, CIIRC ČVUT V PRAZE

 

 

KONFERENČNÍ BLOKY

 

DIGITALIZACE A ROBOTIZACE PRO STAVEBNICTVÍ 4.0

Předsedá: prof. Petr Konvalinka, TA ČR

Hlavní přednáška bloku: prof. Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT v Praze

Prezentace na aktuální témata

Inovační strategie vlády ČR pro léta 2019 - 2030

Ing. Karel Havlíček, Rada vlády pro výzkum a inovace

Priority územního rozvoje Prahy

Ing. arch. Petr Hlaváček, hl. m. Praha

Přinese digitalizace potřebné zvýšení produktivity ve stavebnictví?

Ing. Jiří Nouza, SPS ČR

 

                                       

 

INTELIGENCE BUDOV A STAVEBNICTVÍ 4.0

Předsedá: prof. Karel Kabele, ČVUT v Praze

Hlavní přednáška bloku: prof. Peter Staněk, Slovenská akadémia vied (SAV)

 

         

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

Předsedy PSP ČR

Předsedy vlády ČR

Místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR

Ministryně pro místní rozvoj ČR

Ministryně průmyslu a obchodu ČR

1. náměstka primátora hl. m. Prahy

Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

                    

 

 

PARTNER KONFERENCE

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                   

 

         

 

              

 

       

 

 

 

STRÁNKY MINULÉHO ROČNÍKU