CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 3

 

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

 

Veselá Miloslava: ZDRAVOTNICTVÍ 4.0

 

Študent Vladimír: Roboticky asistované operace - současný stav v ČR

 

Broďák Miloš: Robotem asistované operace ve FN Hradec Králové

 

Rejholec Jan: 15 let robotické chirurgie v ČR

 

Štádler Petr: Možnosti robotické cévní chirurgie

 

Lhotská Lenka: Roboti(y) a jejich role ve zdravotní (a sociální) péči

 

Beneš Vladimír: Kam kráčíme?

 

Průcha Jaroslav: Pokročilé robotické technologie v rehabilitaci

 

 

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY KONFERENCE