ODBORNÁ KONFERENCE Z CYKLU BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

 

23. května 2019 od 13.00 hod.

CIIRC ČVUT Praha, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6

 

    

 

Zaměření konference

ZDRAVOTNICTVÍ 4.0

 

Hlavními diskutovanými okruhy budou

ROBOTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

SLUŽBY A TECHNIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

              

 

 

POD ZÁŠTITOU

předsedy PSP ČR Radka Vondráčka

předsedy vlády  ČR Andreje Babiše

minista zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha

místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce

ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové

ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové

 

 

KONFERENCE JE REGISTROVÁNA V SYSTÉMU ETHICAL MEDTECH

 

blok 15 LET ROBOTICKÉ CHIRURGIE V ČR a jaký bude vývoj v příštím období? povede

Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění MZ ČR

 

Hlavní přednášky

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra pro zdravotní péči

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., vedoucí oddělení kognitivních systémů a neurovědy, CIIRC

 

                              

 

 

Na konferenci vystoupí

 

prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., předseda České společnosti robotické chirurgie

plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta Neurochirurgické kliniky ÚVN

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., ředitel robotického centra FN Hradec Králové

MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín

prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D., primář cévní endovaskulární a robotické chirurgie Nemocnice Na Homolce

doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D. et Ph.D., Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 

             

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI