ODBORNÁ KONFERENCE Z CYKLU BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

 

23. května 2019 od 13.00 hod.

CIIRC ČVUT Praha, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6

 

    

 

Zaměření konference

ZDRAVOTNICTVÍ 4.0

 

Hlavními diskutovanými okruhy budou

ROBOTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

SLUŽBY A TECHNIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

              

 

 

POD ZÁŠTITOU

předsedy PSP ČR Radka Vondráčka

předsedy vlády  ČR Andreje Babiše

minista zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha

místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce

ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové

ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové

 

 

Na konferenci vystoupí

 

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., vědecký ředitel CIIRC

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra pro zdravotní péči

prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., předseda České společnosti robotické chirurgie

prof. Ing. Peter Staněk, CSc., evropský prognostik a poradce vlády SR

plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta Neurochirurgické kliniky ÚVN

MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., primář urologického oddělení ÚVN, vedoucí lékař Centra robotické chirurgie ÚVN

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., ředitel robotického centra FN Hradec Králové

MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín

doc. MUDr. Jan Doležal, Ph.D., primář Oddělení onkologické urologie, Masarykův onkologický ústav Brně

prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D., primář cévní endovaskulární a robotické chirurgie Nemocnice Na Homloce

 

 

VÝZVA K ÚČASTI NA CYKLU SMART COMMUNITY 4.0 - prof. Vladimír Mařík

AVÍZO KONFERENCE

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI