2. ročník konference z cyklu BEZPEČNOST KRITCKÉ INFRASTRUKTURY

13. 10. 2020, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Palackého nám. 4, Praha 2, sál 281

 

Vážení partneři a přihlášení účastníci, děkujeme všem za vysoký zájem o toto aktuální téma.Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím se šířením koronaviru jsme po dohodě s MZ ČR konferenci přesunuli na 13. 10. 2020. Do programu se budeme snažit promítnout i zkušenosti ze současné situace. Přejeme všem PEVNÉ ZDRAVÍ a těšíme se na viděnou!

 

 

VE SPOLUPRÁCI

 

                        

 

 

POD ZÁŠTITOU

místopředsedy vlády ČR Karla Havlíčka

ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha

 

 

HLAVNÍ DISKUTOVANÉ OKRUHY

ZDRAVÍ 2000: PREVENCE A LÉČBA CIVILIZAČNÍCH NEMOCÍ

NOVÉ TECHNOLOGIE A TRENDY VE ZDRAVOTNICTVÍ

 

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

         

 

 

MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI

 

                    

 

 

 

 

STRÁNKY PŘEDEŠLÉHO ROČNÍKU