Konference z cyklu SMART COMMUNITY 2020, MPO - Skleněný sál, 21. 1. 2020

 

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

 

 

Havlíček Karel: Hospodářská vize ČR a plán investic ČR

 

Veselá Miloslava: Informační program Smart Community pro podporu inovací

 

Konvalinka Petr: Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR

 

Piecha Marian: OPPIK pro konkurenceschopnost podnikání a rozvoj investic v ČR

 

Nouza Jiří: Inovace ve stavebnictví

 

Bobovnicky Artur: Inovace v energetice a jejich financování na Slovensku, příklady dobré praxe

 

Čížková Tereza: Aktualizace koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030, DOPRAVA 2020+, HORIZONT 2020

 

Všetečka Daniel: Aktuální informace z národní úrovně RIS3 strategie

 

Švejda Pavel: Inovační infrastruktura a inovační potenciál ČR

 

Veselý Jan: Inovační laboratoř - zážitkový kurz na Univerzitě Karlově v Kampusu Hybernská

 

Stanček Ivo: Pilíře podpory inovací na ČVUT

 

 

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY KONFERENCE