8. diskusní fórum o rozvoji Plzeňského kraje a statutárního města PLZEŇ

připravené ve spolupráci

 

             

 

 

              

 

 

POD ZÁŠTITOU

Martina Baxy, primátora statutárního města Plzeň

Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje (vj)

 

 

24. 3. 2020 od 13:00 hod., FEL ZČU v Plzni, Univerzitní 26, posluchárna EP 110

Hlavní přednáška: prof. Miroslav Svítek, prezident CZECH SMART CITY CLUSTER

 

 

Zaměření 8. ročníku konference

DOPRAVA * ENERGETIKA * EKOLOGIE * BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

DOPROVODNÁ AKCE

VÝSTAVA VOZIDEL NA ALTERNATIVNÍ POHON na parkovišti před FEL

 

 

 

 

STRÁNKY MINULÉHO ROČNÍKU