PROJEKTY A STAVBY UCHÁZEJÍCÍ SE O TITUL

 ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008

 

 

 

1

PŘIHLÁŠKA Č. 1:

Dálnice D47 – stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín
PŘIHLAŠOVATEL: ŘSD + SKANSKA
KATEGORIE: A

 

 

2

PŘIHLÁŠKA Č. 2: NOMINACE!

Silnice I/11 Český Těšín – obchvat

PŘIHLAŠOVATEL: ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s.

KATEGORIE: B

3

PŘIHLÁŠKA Č. 3 NOMINACE + CENA ČKAIT

Přeložka silnice I/14 Liberec – Kunratická, II. A III. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s. , závod Liberec
KATEGORIE: B

4

PŘIHLÁŠKA Č. 4

Silnice I/21 Planá, přeložka

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary
KATEGORIE: B

5

PŘIHLÁŠKA Č. 5

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s. , závod Praha
KATEGORIE: B

6

PŘIHLÁŠKA Č. 6 NOMINACE!

Modernizace letiště Karlovy Vary – III. Etapa

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s., závod Karl. Vary
KATEGORIE: B

7

PŘIHLÁŠKA Č. 7 NOMINACE+ TITUL ČDS roku 2008!

Železniční estakáda Masarykovo nádraží

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s., závod Řevnice
KATEGORIE: A

8

PŘIHLÁŠKA Č. 8 NOMINACE + CENA POROTY

Kotevní stání Edvarda Beneše

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s., závod Řevnice
KATEGORIE: A

9

PŘIHLÁŠKA Č. 9 NOMINACE + CENA ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE "ZA KONSTRUKČNÍ DETAIL"

Oprava mostu na silnici III/2715, most ev. číslo 2715-4 Chotyně

PŘIHLAŠOVATEL: SaM silnice a mosty a.s.
KATEGORIE: C

10

PŘIHLÁŠKA Č. 10

Třebíč – úprava křižovatky Míčova – Velkomeziříčská

PŘIHLAŠOVATEL: Město Třebíč
KATEGORIE: C
 

11

PŘIHLÁŠKA Č. 11 NOMINACE+ Titul ČDS roku 2008!

Pražské metro, IV. Provozní úsek trasy C metra Ládví – Letňany

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.
KATEGORIE: B

12

PŘIHLÁŠKA Č. 12 NOMINACE + Titul ČDS roku 2008!

Tunel Klimkovice na dálnici D47

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV, a.s.
KATEGORIE: A
 

13

PŘIHLÁŠKA Č. 13 NOMINACE + Titul ČDS roku 2008!

Metro IV.C2 Ládví – Letňany

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV, a.s.
KATEGORIE: B

14

PŘIHLÁŠKA Č. 14

R4 – křižovatka I/20 Nová Hospoda

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG , a.s.
KATEGORIE: B

15

PŘIHLÁŠKA Č. 15 NOMINACE + CENA SFDI

Úprava podchodu U Besedy Lovosice

PŘIHLAŠOVATEL: Město LOVOSICE
KATEGORIE: D

16

PŘIHLÁŠKA Č. 16

Lávka pro pěší a cyklisty přes komunikaci I/30 v Lovosicích

PŘIHLAŠOVATEL: Město LOVOSICE
KATEGORIE: D
 

17

PŘIHLÁŠKA Č. 17 NOMINACE + Cena Ministerstva dopravy

Cyklistická stezka Vídeň – Hamburk: úsek Prostřední Žleb, nádraží Prostřední Žleb, Čertova voda

PŘIHLAŠOVATEL: Viamont DSP a.s.
KATEGORIE: D
 

18

PŘIHLÁŠKA Č. 18 NOMINACE + CENA ČKAIT + Titul ČDS roku 2008!

Elektrizace trati Šatov – Znojmo

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP Brno, spol. s r.o.
KATEGORIE: E
 

19

PŘIHLÁŠKA Č. 19

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP Brno, spol. s r.o.
KATEGORIE: E

20

PŘIHLÁŠKA Č. 20

I/6 Praha – Pavlov (km 0,0 – 10,5)

PŘIHLAŠOVATEL: VPU DECO PRAHA a.s.
KATEGORIE: D

21

PŘIHLÁŠKA Č: 21 NOMINACE!

Rekonstrukce silnice I/27 včetně mostů v Javorné

PŘIHLAŠOVATEL: VPU DECO PRAHA a.s.
KATEGORIE: C
 

22

PŘIHLÁŠKA Č. 22 CENA VEŘEJNOSTI

Rekonstrukce Americké třídy v Plzni

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV, a.s.
KATEGORIE: B

 

23

PŘIHLÁŠKA Č. 23: NOMINACE!

Modernizace silnice III/036 2 Pardubice - Ohrazenice

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: B

 

24

PŘIHLÁŠKA Č. 24 CENA SVAZU DOPRAVY

I/31 ulice Okružní v Hradci Králové - protihluková stěna - II. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: B

 

 

KATEGORIE SOUTĚŽE:


A) STAVBY dopravní infrastruktury na transevropské dopravní síti s rozpočtem nad 50 mil. Kč

B) STAVBY dopravní infrastruktury s rozpočtem nad 50 mil. Kč v těchto kategoriích:
a) pozemní komunikace v extravilánu (včetně mostů a tunelů)
b) pozemní komunikace v intravilánu
c) železniční stavby
d) ostatní dopravní stavby stavby (vodní, letecké, stavby zvyšující bezpečnost dopravy, cyklostezky, pěší koridory aj.)

C) STAVBY dopravní infrastruktury s rozpočtem do 50 mil. Kč v těchto kategoriích:
a) pozemní komunikace v extravilánu (včetně mostů a tunelů)
b) pozemní komunikace v intravilánu
c) železniční stavby
d) ostatní dopravní stavby (vodní, letecké, stavby zvyšující bezpečnost dopravy, cyklostezky, pěší koridory aj.)

D) STAVBY zvyšující bezpečnost dopravy realizované výhradně z příspěvkových programů SFDI
cyklostezky, pěší koridory a podobné stavby realizované z rozpočtu SFDI
E) PROJEKTY a TECHNOLOGIE realizované v roce 2008 budou hodnoceny v kategoriích:
a) systémy řízení a organizace dopravy
b) systémy dopravní telematiky
F) INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ v této kategorii budou hodnoceny výrazné inovace, jejichž výsledkem je snížení dopravně energetické náročnosti nebo nový design dopravních prostředků bez rozlišení druhu dopravy