STAVBY A TECHNOLOGIE PŘIHLÁŠENÉ DO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 1: NOMINACE
   Vylehčená zemní konstrukce na rychlostní silnici R6
   v úseku Jenišov - Nové Sedlo

   PŘIHLAŠOVATEL:
   ARCADIS Geotechnika a.s.
   KATEGORIE: A1.1 

   PŘIHLÁŠKA Č. 2: NOMINACE, CENA REKTORA ČVUT
   Heliport na dětské části FN Motol
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Metrostav a.s.
   KATEGORIE: A.3

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 3:
   Silniční tunely Hédinsfjardargöng - Island
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Metrostav a.s.
   KATEGORIE:
A1.1
 

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 4: NOMINACE, CENA PREZIDENTA SPS ČR,

   CENA  ASOCIACE KRAJŮ ČR
   Silnice I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, I. stavba
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Metrostav a.s.
   KATEGORIE: A1.1

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 5 NOMINACE, CENA MINISTRA DOPRAVY
   I/34 Česká Bělá obchvat
   PŘIHLAŠOVATEL:
   EUROVIA CS, a.s.
   KATEGORIE: A1.1

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 6: NOMINACE
   Dispečerský předpovědní modul zimní údržby komunikací
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Správa a údržba silnic Pardubického kraje
   KATEGORIE:
B.2
 

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 7:
   Tiché kryty vozovek - Pardubice
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Správa a údržba silnic Pardubického kraje
   KATEGORIE: C

 

  PŘIHLÁŠKA Č. 8:
  I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba
  PŘIHLAŠOVATEL:
  EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ,
  závod Pardubice

  KATEGORIE:
A1.1
 

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 9:
   Most přes řeku Nežárku v místní části Horní Žďár
   PŘIHLAŠOVATEL:
   EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice
   KATEGORIE: A1.2

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 10:
   Oprava komunikace a mostu v obci Ruda
   PŘIHLAŠOVATEL:
   SDS EXMOST spol. s r.o.
   KATEGORIE: A1.2

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 11: CENA ŘEDITELE SFDI
   Dopravní terminál Uherský Brod - přístupová lávka
   PŘIHLAŠOVATEL:
   SDS EXMOST spol. s r.o.
   KATEGORIE: A.4

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 12
   Rekonstrukce komunikace R. A. Dvorského

   a R. Frimla v Trutnově
   PŘIHLAŠOVATEL:
   M-SILNICE a.s.
   KATEGORIE:
A1.2
 

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 13
   Dynamický dispečink PMDP
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
   KATEGORIE: B.1

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 14: TITUL
   Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb
   PŘIHLAŠOVATEL:
   EUROVIA CS, a.s.
   KATEGORIE: A.2

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 15: TITUL
   Silniční okruh kolem Prahy, stavba

   "SOKP 513 - Vestec - Lahovice"
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Závod Čechy západ
   KATEGORIE: A1.1

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 16:
   Lávka přes řeku Berounku v Berouně
   PŘIHLAŠOVATEL:
   SMP CZ, a.s.
   KATEGORIE: A.4

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 17: TITUL
   Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě
   PŘIHLAŠOVATEL:
   SaM silnice a mosty Děčín a.s.
   KATEGORIE: A1.2

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 18: TITUL
   Liniové řízení dopravy na Silničním okruhu kolem
   Prahy a na dálnici D1

   PŘIHLAŠOVATEL:
   ELTODO EG, a.s.
   KATEGORIE:
B.2
 

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 19: NOMINACE
   Systém pro vysokorychlostní dynamické vážení CrossWIM
   PŘIHLAŠOVATEL:
   CROSS Zlín, a.s.
   KATEGORIE: B.2

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 20:
   Lanová dráha na Větruši
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Viamont DSP a.s.
   KATEGORIE: A.2

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 21: CENA ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE

   ZA KONSTRUKČNÍ DETAIL
   Rekonstrukce železničního mostu Kolín
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Viamont DSP a.s.
   KATEGORIE: A.2

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 22: TITUL
   Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod

   - 2. část
   PŘIHLAŠOVATEL:
   AŽD Praha s.r.o.
   KATEGORIE: B.1

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 23: NOMINACE
   I/34 Propojení dopravních okruhů České Budějovice
   PŘIHLAŠOVATEL:
   SWIETELSKY stavební s.r.o.
   KATEGORIE: A1.1

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 24: NOMINACE, CENA POROTY
   Turistická lávka Nový Bor "Cesta k sousedům"
   PŘIHLAŠOVATEL:
   STRABAG a.s., odštěpný závod Praha
   KATEGORIE: A.4

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 25: NOMINACE, CENA PŘEDSEDY ČKAIT,

   CENA PRIMÁTORA HMP
   Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 514
   PŘIHLAŠOVATEL:
   STRABAG a.s.
   KATEGORIE: A1.1

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 26: TITUL
   Dvounápravová lokomotiva 703.821-9 s pohonem na CNG
   PŘIHLAŠOVATEL:
   VÍTKOVICE Doprava, a.s.
   KATEGORIE: C

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 27: NOMINACE, CENA PŘEDSEDY ČSS
   Sklopný silniční most v Českém Vrbném
   PŘIHLAŠOVATEL:
   VPÚ DECO PRAHA a.s.
   KATEGORIE: A1.2

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 28: TITUL
   Most přes Vltavu na dálničním okruhu kolem Prahy
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Pontex spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
   KATEGORIE:
A1.1
 

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 29: TITUL, CENA PREZIDENTA SD ČR
   Přednádražní prostor v Olomouci, IV. etapa
   PŘIHLAŠOVATEL:
   Stavoprojekt Olomouc a.s.
   KATEGORIE: A.5

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 30:
   Rekonstrukce Zámeckého mostu v Mimoni
   PŘIHLAŠOVATEL:
   SaM silnice a mosty a.s.
   KATEGORIE: A.3

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 31:
   Čtyřbarevná zemní LED návěstidla na přechodu
   pro chodce řízeném SSZ

   PŘIHLAŠOVATEL:
   PDSystems s.r.o.
   KATEGORIE:
B.1
 

 

   PŘIHLÁŠKA Č. 32: TITUL
   Přístaviště Lannova loděnice
   PŘIHLAŠOVATEL:
   HOCHTIEF CZ a.s.
   KATEGORIE: A.3

 

  PŘIHLÁŠKA Č. 33: CENA VEŘEJNOSTI
  Rekonstrukce trakčního vedení velkého železničního
  okruhu Zkušebního centra Velim

  Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.
  PŘIHLAŠOVATEL:
  Elektrizace Železnic Praha a.s.
  KATEGORIE: A.2

 

 

KATEGORIE SOUTĚŽE:

 

A) DOPRAVNÍ STAVBY

  • A 1) pozemní komunikace (včetně mostů a tunelů)
  • A 1. 1 stavby nad 100 mil. Kč
  • A 1. 2 stavby do 100 mil. Kč
  • A 2) drážní stavby (včetně mostů a tunelů)
  • A 3) stavby pro vodní a leteckou dopravu
  • A 4) stavby pro cyklistickou a pěší dopravu
  • A 5) ostatní (nádražní budovy, haly, terminály, velíny aj.)

 

B) DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

  • B 1) systémy řízení a organizace dopravy
  • B 2) systémy dopravní telematiky

 

C) VÝRAZNÉ INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
jejichž výsledkem je snížení energetické náročnosti dopravy nebo nový design.

 

Zaujala Vás některá technologie či stavba?

Podpořte ji svým hlasem v anketě o Cenu veřejnosti!