POROTA SOUTĚŽE PRACOVALA VE SLOŽENÍ

 

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng. - FD ČVUT (PŘEDSEDA)

 


Ing. Antonín Blažek, Ph.D - VUŽ


Ing. Bohuslav Štancl, MBA - SPS


Ing. Luděk Sosna, Ph.D - MD ČR


Ing. Karel Havlíček - SFDI


Ing. Martin Mandík - ČKAIT


Ing. Karel Korytář - SENÁT PARLAMENTU ČR


Ing. Karel Otava - SŽDC


Pavel Braha - SPRSD


Ing. Ladislav Pivec - TSK


Ing. Roman Srp - ITS


Ing. Jan Švarc - ČSS


Ing. Miroslav Němec - SÚSPK