je určena studentům odborných škol se zaměřením na přípravu, realizaci a provoz stavby - techniku, ekonomiku, architekturu, životní prostředí a ekologii, využití alternativních zdrojů energie, zemědělství apod.

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE A KRITÉRIA HODNOCENÍ

FINANČNÍ CENY A PREZENTACE

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

 

 

 

PARTNEŘI

 

                                        

 

 

Probíhá pod záštitou

 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

rektora ČVUT v Praze Václava Havlíčka

rektorky Západočeské univerzity v Plzni Ilony Mauritzové

rektora Technické univerzity v Liberci Petra Kůse

rektora Vysové školy báňské - Technické univerzity Ostrava Iva Vondráka

rektora Vysokého učení technického v Brně Karla Raise