SLOŽENÍ ODBORNÉ POROTY

 

prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

Ing. arch. Pavel Šmelhaus

Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

Ing. Judita Naňková

Ing. Jiří Kubeš

Ing. Robert Mikeš

Ing. Irena Plocková

Ing. Pavel Sitný

doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D.