PŘIHLÁŠKA Č. 1

RD-Dubňany 2013 - novostavba RD s PVe a DC tepelným čerpadlem

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: Úsporné bydlení s.r.o.

KATEGORIE: A - STAVBY

ANOTACE:

Pasivní ekologická dřevostavba s malou ostrovní fotovoltaickou elektrárnou, tepelným čerpadlem, rekuperací a osvětlením na stejnosměrný proud. Kompletní měření konstrukcí, energetických spotřeb.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Jenišovicích

CENA SFŽP

PŘIHLAŠOVATEL: Obec Jenišovice

KATEGORIE: A - STAVBY

ANOTACE:

Realizace školní budovy ZŠ Jenišovice s 10 třídami, jídelnou a kuchyní. Kromě běžné úpravy konstrukcí - zateplení stěn a střechy, nová plastová těsná okna - je v zásadě poprvé řešeno i vnitřní prostředí školy díky instalaci systému řízeného větrání se zpětným ziskem tepla.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3

RD výhledy Jílové II. - lokalita rodinných domů

NOMINACE + CENA SKYPAPER

PŘIHLAŠOVATEL: DIREKT DEVELOPMENT s.r.o

KATEGORIE: A - STAVBY

ANOTACE:

Lokalita 8 rodinných domů Výhledy Jílové II navazuje na předchozí etapu realizace objektů. Kromě zajištění komfortního bydlení a vnitřního prostředí pro uživatele jsou konstrukčně a koncepčně domy navrženy tak, aby každý ze zájemců mohl zvolit energetickou úroveň objektu dle svých finančních možností a osobního přesvědčení. Po stránce potřeby tepla je možné volit doplnění skladeb konstrukcí o další vrstvy tepelných izolací. Budoucí majitel může také významně ovlivnit kapitolu neobnovitelné primární energie. Zvolit může zdroje tepla od elektrických přímotopů až po fotovoltaické systémy s tepelným čerpadlem. I přes nevýhodný tvar přízemní budovy je možné vhodnou kombinací zateplení a zdrojů tepla realizovat objekty energeticky pasivních parametrů, splňující požadavky Nová Zelená Úsporám.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4

Dům ATREA/juwi (smartHome) – energeticky efektivní „roubenka“ - Polevsko

CENA ČEZ

PŘIHLAŠOVATEL: ATREA s.r.o.

KATEGORIE: A - STAVBY

ANOTACE:

Moderní „roubenka“ v energeticky pasivním standardu s vlastní výrobou (FVE) a inteligentním řízením spotřeby elektrické energie. Komplexní a efektivní spojení tradiční lidové architektury, aktuálních stavebních principů a inovativních technologií (efektivní využití OZE, elektromobil, komplexní inteligentní regulace všech technologií a snadné ovládání celého domu přes PC nebo chytrý telefon).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

Ecocity Malešice

CENA MMR + CENA HMP

PŘIHLAŠOVATEL: JRD s.r.o.

KATEGORIE: A - STAVBY

ANOTACE:

Projekt Ecocity Malešice je zasazen do zelené části pražských Malešic. Bytový dům obsahuje 44 bytových jednotek ve dvou sekcích a šesti podlažích, s podzemním parkingem o 63 stáních. Dům je navržen v energeticky pasivním standardu se spotřebou na vytápění 10,6 kWh/m2 za rok. Základními principy projektu jsou optimalizace orientace domů a oken, tepelná izolace tl. 200 mm, dřevěná okna s izolačními trojskly, centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla od firmy ATREA vždy pro 22 bytů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

Pasivní dům z energeticky průměrného typového domu

TITUL

PŘIHLAŠOVATEL: ASTING CZ pasivní domy, s.r.o.

KATEGORIE: A - STAVBY

ANOTACE:

Přepracováním typového projektu se podařilo naplnit představy investora o jeho domově a také zajistit parametry pasivního domu. Z nepříliš kvalitního energetického záměru se stal kvalitní pasivní dům.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7

Snížení energetické náročnosti bytového domu

PŘIHLAŠOVATEL: České okno Teplice s.r.o

KATEGORIE: A - STAVBY

ANOTACE:

Snížení energetické náročnosti bytového domu zateplením kontaktním zateplovacím systémem a výměnou stávajících oken a dveří za okna a dveře plastové.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 8

Využití tepla z kogenerační výroby do areálu odběratele

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: GREEN GAS DPB, a.s.

KATEGORIE: B - PROJEKTY

ANOTACE:

Green Gas DPB je společnost provozující 24 kogeneračních jednotek spalujících důlní plyn. Z toho vychází i zmiňovaná stavba, která řeší spolupráci s odběratelem tepla, jenž doposud provozoval předimenzovaný parní plynový zdroj spalující zemní plyn o instalovaném výkonu 1x9,4 MW a po realizaci stavby zcela přešel na využití tepla z výroby elektřiny na kogeneračních jednotkách.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

Teplofikace Ledvic

TITUL + CENA MPO

PŘIHLAŠOVATEL: ČEZ Teplárenská, a.s.

KATEGORIE: B - PROJEKTY

ANOTACE:

Teplofikace Ledvic je součástí ekologické iniciativy místních spolků - STOP PRACH. Projekt nahrazuje neekologické individuální způsoby vytápění centrálním zásobováním z kombinované výroby elektřiny a tepla. Odběratelé získali také nesrovnatelně vyšší uživatelský konfort vytápění a optimální tepelnou pohodu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

GS PASIV 16

CENA VEŘEJNOSTI

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B - PROJEKTY

ANOTACE:

Rodinný dům GS PASIV 16 je dům obdélníkového půdorysu, který je dispozičně a architektonicky navržen v pasivním Multi-Komfortním standardu. Dům má dvě nadzemní podlaží, prosklená fasáda je orientována na jižní stranu, vstup do domu se nachází na severní straně. Dům se vyznačuje malou zastavěnou plochou, ale užitnou plochou uspokojí nároky 3-4 členné rodiny, pro kterou může svojí velikostí a náklady na provoz být vhodnou alternativou k městskému bytu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

GS PASIV 17

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B - PROJEKTY

ANOTACE:

Rodinný dům GS PASIV 17 je dům, který je dispozičně a architektonicky navržen v pasivním Multi-Komfortním standardu. Dům má dvě nadzemní podlaží, orientace prosklené fasády je na jižní, nebo západní stranu, vstup do domu je z východní strany. Klidová zóna domu je díky technickému řešení garáže a technické místnosti odstíněna od denního provozu na komunikaci a vytváří tak příjemné místo pro vaši relaxaci po náročném dni.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

GS PASIV 19

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B - PROJEKTY

ANOTACE:

Rodinný dům GS PASIV 19 je dům, který je dispozičně a architektonicky navržen v pasivním Multi-Komfortním standardu. Dům má dvě nadzemní podlaží, orientace prosklené je na jižní stranu, vstup do domu ze severní strany. Dům má moderní design, plochou střechu a svým vzhledem bude přitahovat pozornost v okolí, dům poskytuje dostatek prostoru pro 4-5 člennou rodinu a díky plnohodnotnému dvoupodlažnímu uspořádání nebudou mít jeho obyvatelé pocit stísněnosti ani v druhém podlaží.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

GS PASIV 20

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B - PROJEKTY

ANOTACE:

Rodinný dům GS PASIV 20 je dům obdélníkového půdorysu, který je dispozičně a architektonicky navržen v pasivním Multi-Komfortním standardu. Dům má dvě nadzemní podlaží, orientace prosklené fasády je na jižní stranu, vstup do domu z východní strany. Malý zastavěnou plochou, ale užitnou plochou uspokojí nároky 3-4 členné rodiny, pro kterou může být svojí velikostí a náklady na provoz vhodnou alternativou k městskému bytu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

Rekonstrukce historické radnice na objekt s téměř nulovou spotřebou energie,

vliv volby výpočtové metodiky na výsledné parametry

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: Ing. arch. Pavel Šmelhaus - ATELIER ARS

KATEGORIE: B - PROJEKTY

ANOTACE:

Klasicistní budova radnice sloužící téměř 200 let svému původnímu účelu - správě města - má z posledních let dostupné, velmi přesné údaje o spotřebě energií. Tato data byla použita jako podklad pro její stavebně-technickou optimalizaci, neboť vypočtené hodnoty spotřeby byly několikanásobně vyšší. Použítím současných kalkulačních metod pak vyplynula měrná spotřeba odpovídající budově s téměř nulovou spotřebou energie- tedy standardu blízké budoucnosti.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

Čistírny odpadních vod EKO SBR BIO s možností dálkového přenosu dat

PŘIHLAŠOVATEL: Bazénplast - Hlubuček Zbyněk

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Čistírny odpadních vod automaticky řízené dle skutečného přítoku odpadních vod, ekologický výrobek zajišťující vysokou účinnost čištění odpadních vod z připojených objektů. Snižuje náklady na elektrickou energii. Zajišťuje pomocí telemetrie (dálkového přenosu dat) podstatné snížení nároků na obsluhu a údržbu. V rámci dálkového přenosu je možné čistírnu v různých režimech sledovat, kontrolovat, případně upravovat jednotlivé fáze čištění.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

Biomasová elektrárna - nový ekologický zdroj energie

PŘIHLAŠOVATEL: EKOL, spol. s.r.o.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Celková rekonstrukce uhelné teplárny na moderní, vysoce účinnou, biomasovou elektrárnu. Hlavním přínosem je úspora až 56 000 tun hnědého uhlí a tím snížení emisí CO2 o více než 72 000 tun ročně, což je snížení o více než 30 % proti původnímu stavu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17

Ukliďme Česko

PŘIHLAŠOVATEL: Enviweb s.r.o.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Celorepubliková dobrovolnická akce zaměřená na úklid černých skládek, jejímž cílem bylo kromě samotného úklidu také mediální zviditelnění dlouhodobě neřešené problematiky. To vše s využitím moderních informačních technologií (mobilní aplikace, interaktivní mapa, sociální sítě).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

Technologie Infraclima v multifunkčním objektu Zápy 151 - 2. etapa

NOMINACE + CENA POROTY

PŘIHLAŠOVATEL: INFRACLIMA s.r.o.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Nejúspornější a nejefektivnější způsob udržování tepelné pohody a zdravého vnitřního prostředí s využitím celoročně stálé teploty 22°C dosažené pomocí alternativních zdrojů energie – solární a geotermální.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

Výrobní linka na kontinuální plnění cihelného bloku HELUZ Family expandovaným polystyrenem

PŘIHLAŠOVATEL: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

V rámci projektu „Výzkum a vývoj nové generace cihelných prvků jednovrstvého zdiva“ projekt č. FR-TI2/007 se společnosti HELUZ v roce 2010 podařilo vyvinout cihly s integrovanou izolací a otočné zařízení k jejich plnění expandovaným polystyrenem. Následně bylo toto otočné zařízení v rámci projektu inovováno na kontinuální plnicí zařízení. Inovace výrobního procesu byla zaměřena zejména na zvyšování ekonomických a ekologických parametrů výroby cihel a dále na odstranění fyzicky náročné práce. Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státní rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

Efektivní čištění surového bioplynu až na kvalitu zemního plynu

NOMINACE + CENA MŽP + CENA ERSTE CORPORATE BANKING

PŘIHLAŠOVATEL: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Zcela nový jednokrokový postup (od methanu se oddělí i ostatní nežádoucí látky jako CO2 H2O, H2S, NH2) při čištění bioplynu od nežádoucích složek založený na membránové separaci nedávno patentoval Pavel Izák se spolupracovníky. Při čištění se používá kondenzující vodní membrána, která využívá vlhkost obsaženou přímo v bioplynu. Principem celé separace plynů je rozdílná rozpustnost jednotlivých složek ve vodě. U kondenzující vodní membrány se navíc neustále obnovuje povrch selektivní tenké vodní vrstvy, což brání kontaminaci či saturaci perm-selektivní membrány.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

Využití točivé redukce pro termické odplynění napájecích nádrží

PŘIHLAŠOVATEL: Plzeňská teplárenská, a.s.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Při provozu napájecích nádrží parních kotlů se provádí jejich termické odplynění redukovanou provozní parou. Provozní pára je vyráběna v parních turbínách při kogenerační výrobě elektřiny a tepla, které jsou vybaveny regulovanými odběry páry. Pro potřeby odplynění byla pára redukována na redukčních stanicích využívajících redukční ventily, které pracují na principu „škrcení páry“. Uvedený postup byl zvolen s ohledem na maximální důraz na kvalitu a spolehlivost regulace z důvodů bezpečnosti napájecích čerpadel, které jsou náchylné na změnu tlaku v sání. „Škrcením páry“ je mařen energetický potenciál vstupní páry. Inovace řešení spočívá v náhradě klasických redukčních ventilů točivou redukcí, která využívá část mařené energie na výrobu elektrické energie.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

Systém pro akumulaci elektrické energie OZE

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: UJV Řež, a.s.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Obsahem projektu byl vývoj, realizace a demonstrační provoz systému pro akumulaci elektrické energie ze solárního nebo jiného energetického zdroje s proměnlivým výkonem.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23

Hybridní výtah Gen2Switch

TITUL + CENA PRE

PŘIHLAŠOVATEL: OTIS a.s.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Dodávka výtahu do bytového domu Jakubská 4, Praha 1, s příkonem 520 W. Oproti běžně dodávaným výtahům se jedná o desetinový příkon. Výtah je vybaven rekuperačním systémem, který dobíjí baterie a funguje i bez dodávky proudu na 100 jízd. Nepotřebuje 3fázový proud. Postačí 230 V.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 24

SULKOVENT

PŘIHLAŠOVATEL: SULKO s.r.o.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Okno pro pasivní domy s integrovaným decentrálním systémem výměny vzduchu na principu rekuperace tepla.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 25

ATREA/juwi smartHome – efektivní využití OZE a inteligentní řízení objektu

TITUL

PŘIHLAŠOVATEL: ATREA s.r.o.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Komplexní propojení energeticky úsporného stavebního řešení a systému měření a regulace TZB. Minimalizace potřeby energie, maximalizace využití OZE vyrobené v rámci budovy (FVE) včetně nabíjení elektromobilu. Minimalizace zatížení rozvodné sítě a životního prostředí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 26

Systém efektivního využití tepla a elektřiny v rodinných domech

CENA TA ČR

PŘIHLAŠOVATEL: Teco a.s.

KATEGORIE: C1 - INOVACE PRŮMYSL

ANOTACE:

Jedná se o systém maximalizace efektivního využití stávajících zdrojů tepla a FV elektřiny v situaci, kdy investor v dobré víře pořídil několik typů zdrojů energie a zjišťuje, že bez aktivního řízení a koordinace není sto plně využít potenciálu instalovaného výkonu. Jedná se o intenzifikaci již nainstalovaných zařízení. Princip tohoto systému je ověřený a lze ho replikovat na podobné objekty, kterých za poslední roky vznikla celá řada, a konvertovat je na subjekty připojené k distribuční síti připravené stát se chytrým uzlem sítě SmartGrid, pokud by na druhé straně byl obchodník s elektřinou schopný takto vybavené a řiditelné odběrné místo využít.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 27

MJ Variant Plus - CNG plnicí zařízení MOTOR JIKOV

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

KATEGORIE: C2 - INOVACE DOPRAVNÍ

ANOTACE:

CNG plnicí zařízení MJ Variant Plus bylo vyvinuto v roce 2013 ve společnosti MOTOR JIKOV a slouží k rychlému plnění stlačeného zemního plynu do vozidel všeho druhu. Zařízení, které se vyznačuje technickou variabilitou, snadnou instalací a minimálními nároky na stavební připravenost, je určeno pro uživatele se spotřebou CNG do 60 000 m3 za rok. Tato kapacita výroby ekologického a ekonomicky výhodného paliva je vhodná k provozu menší flotily vozidel a může sloužit jako výhodná vnitropodniková čerpací stanice. Celé zařízení je umístěno v technologickém betonovém kontejneru. Pro instalaci je zapotřebí pouze připravit betonové patky pro uložení kontejneru a přípojky zemního plynu a elektrické energie.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 28

Energeticky nenáročná a ekologická rychlá osobní doprava

NOMINACE + CENA SPD ČR

PŘIHLAŠOVATEL: Siemens, s.r.o.

KATEGORIE: C2 - INOVACE DOPRAVNÍ

ANOTACE:

Moderní pojetí rychlé osobní železniční dopravy je založeno na atraktivitě pro cestující (splňují rychlost, pohodlí i produktivní využití času stráveného cestou). Neméně důležitá je nízká spotřeba energie a vlídnost k životnímu prostředí. To jsou hlavní cíle projektu ČD Railjet, který tvoří vysokorychlostní netrakční jednotky spojené s lokomotivami Taurus. Díky projektu je dosahováno jak úspor energie, tak i času a příznivého vlivu na životní prostředí (díky nízké produkci oxidu uhličitého a emisím hluku a díky recyklovatelnosti použitých materiálů).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 29

Nová generace řídicího systému a výkonových polovodičových měničů pro trolejbusy

TITUL

PŘIHLAŠOVATEL: ŠKODA ELECTRIC a.s.

KATEGORIE: C2 - INOVACE DOPRAVNÍ

ANOTACE:

Cílem inovačního projektu byl vývoj nových výkonových polovodičových měničů a řídicího systému pro trolejbusy. Mimořádná pozornost byla věnována právě parametrům účinnostním – tj. spotřebě. Tohoto cíle bylo dosaženo vývojem moderních polovodičových měničů. Obecně jak u výkonových polovodičových měničů, tak u řídicího systému byla použita koncepčně unikátní řešení po topologické a funkční, konstrukční, materiálové i technologické stránce.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 30

Volvo V60 Plug-in Hybrid

PŘIHLAŠOVATEL: Auto Průhonice a.s.

KATEGORIE: C2 - INOVACE DOPRAVNÍ

ANOTACE:

Volvo V60 Plug-in Hybrid je celosvětově první plug-in hybrid s dieselovým motorem. Řidič ve Volvu V60 Plug-in Hybrid již není nucen dělat kompromisy - prostřdnictvím tří tlačítek na středovém panelu si může zvolit jízdní režim, který mu vyhovuje: Pure, Hybrid nebo Power. Režim Hybrid nabízí spotřebu paliva pouhých 1,8l/100km (48g CO2/km). Kromě toho může řidič ujet vzdálenost 50 km čistě na elektrickou energii s nulovými emisemi, nebo využít kapacitu dieselového i elektrického motoru k vytvoření pohonné jednotky se silou 215 + 70 koní, s max. točivým momentem 440 + 200 Nm a se zrychlením 0-100 km/h během 6,1 sekundy.

 

 

Zaujala Vás některá stavba, projekt či inovace? Podpořte ji svým hlasem!