12. ROČNÍK SOUTĚŽE V KATEGORII STUDENT

 

Soutěž je určena studentům odborných škol se zaměřením na přípravu, realizaci a provoz stavby - techniku, ekonomiku, architekturu, životní prostředí a ekologii, využití alternativních zdrojů energie, zemědělství apod.

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

                                           

 

 

PARTNER

 

 

 

 

SOUTĚŽ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU REKTORŮ VYSOKÝCH ŠKOL

 

                                 

 

      

 

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

ministra školství, mládeže a tělovýchovy

rektora ČVUT v Praze

děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze

rektora TU v Liberci

rektora VUT v Brně

rektorky Západočeské univerzity v Plzni

rektora VŠB-TUO

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

soutěžní podmínky

tisková zpráva - výsledky soutěže

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

 

 

 

 

LOŇSKÝ ROČNÍK STUDENTSKÉ KATEGORIE