STAVBY, PROJEKTY A INOVACE SOUTĚŽCÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

PŘIHLÁŠKA Č. 1

Nový MAXPLUS aku

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Systém pro ztracené bednění MAXPLUS AKU tvoří EPS tvarovky MAXPLUS, vyrobené z materiálu NEOPOR 2000. Systém je určen pro vytváření svislých konstrukcí nosných nebo nenosných betonových nebo železobetonových stěn vnějších a vnitřních, nad a pod úrovní terénu. Tvarovky jsou propojeny pomocí variabilních plastových spojek. Ty se sestávají z kotev, propojky a trhací hlavice se zámkem. Plastové propojky umožňují vytvořit betonové jádro stěny o různých tloušťkách. Plastové spojky jsou určené pro spojení tvarovek MAXPLUS a trhací hlavice je určena pro spojení s bednícími deskami.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2

Centrum plazmové recyklace

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: Plazma Projects s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Jedná se o projekt uzavřeného cyklu, kdy město produkující komunální odpad zpětně využije jeho energii pro své potřeby bez negativního vlivu na životní prostředí. Smyslem je využít veškerou energii obsaženou v odpadu v místě jeho vzniku.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3

Park Hloubětín

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: JRD s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

V projektu Parku Hloubětín, který je v pasivním standardu, vznikají celkem 3 bytové domy orientované do vlastního parku. Každý byt má jedinečné dispoziční řešení s ohledem na co nejlepší využití prostoru. Obytné místnosti jsou orientované na jih. Jsou použité nejlepší dostupné technologie, které dbají na zdravé životní prostředí a maximální úsporu energií. Unikátní systém řízeného větrání zajišťuje celodenní přístup čerstvého vzduchu a udržuje jeho optimální vlhkost. Projekt má výbornou dopravní dostupnost, nachází se pouhých 5 minut od metra.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4

Hybridní fotovoltaický systém s TČ vzduch-voda, lineárním řízením spotřeby

a akumulací tepla do vody

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATL: TECO a.s.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

Sofistikovaný energetický management celého domu včetně vytápění a přípravy TUV. Prodloužení životnosti akumulátoru metodou lineárního řízení výkonu TČ dle předpovědi počasí a efektivní skladování energie ve formě tepla v tepelném vodním stratifikačním zásobníku. On-line predikční metody pro řízení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

Chytrá aqua-energetická koncepce vzdělávacího městečka Krumlovia

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: A-SPEKTRUM s.r.o.

KATEGORIE: D1

ANOTACE:

Studie řeší inteligentní systém technické infrastruktury uceleného městského areálu pro 21. století (bývalých kasáren Vyšný) z hlediska úsporného a bezpečného zásobování energiemi, vodou a současně pružné adaptace na změny klimatu a ochrany před přehřátím a záplavami. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: Tebodin Czech Republic, s.r.o.

KATEGORIE: D1

ANOTACE:

Výměna třech stávajících kotlů (K2÷4) za nové moderní kotle s prvky fluidní techniky o výkonu (8,0 t.h-1 / 5,4 MWt / 1,3 MPa / 230 oC), kromě kotle K4, který bude nahrazen kotlem o polovičním výkonu, což umožní operativnější reakci dodávek tepla v letních měsících.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7

Vodní elektrárna Roudnice nad Labem - Vědomice

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: RenoEnergie, a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Areál vodních děl na Labi, ř. km 809,729. Jezová elektrárna s instalovaným výkonem 4500 kW, slalomová dráha na divokou vodu a PlaySpotem, rybí přechod technického (štěrbinového) typu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 8

Desigo CC - nová éra v oboru správy budov

PŘIHLAŠOVATEL: Siemens, s.r.o.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

Desigo CC je vůbec první systém svého druhu integrující do jedné ovládací stanice přístup ke všem technickým systémům a funkcím v budově. Byl vyvinut nově od základu s cílem vytvořit moderní a intuitivní platformu, která umožní dosáhnout významného zlepšení provozních a ekonomických vlastností budov. Desigo CC pružně a s velkou energetickou účinností automatizuje chod budov se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

Snížení energetické náročnosti MŠ U DUBU, Týniště nad Orlicí

PŘIHLAŠOVATEL: Martin Jindrák

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Zateplení obálky objektu, na stěnách min. 200 mm s použitím omítek se samočistícími vlastnostmi. Odsazení násypů plochých střech a tepelná izoloce 250 mm. Okna vyměněná v roce 2011, individuální řešení vnější špalety oken s izolací fenolitickými pěnami. Pro zajištění vnitřního prostředí centrální nástřešní VZT jednotka řízeného větrání se zpětným ziskem tepla s individuálním řízením pro každou třídu. Pro kuchyň samostatný systém řízeného větrání.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

ENVIROTECH SMARTPLANT

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Unikátní projekt ENVIROTECH SMARTPLANT se zabývá efektivním snížením emisí, energetickou soběstačností a zvýšením rentability čistíren odpadních vod. Toto inovativní řešení propojuje osvědčené systémy v rámci jediné inteligentní budovy čistírny odpadních vod s produkcí zeleniny.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

Soubor bytových domů - cihelna

PŘIHLAŠOVATEL: IQ INVEST s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Jedná se o výstavbu šesti vila domů s převážně malometrážními byty, zasazených do parkové zeleně s nádherným výhledem na Kunětickou horu a Pardubice.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

Obchodní centrum budoucnosti

PŘIHLAŠOVATEL: Michal Poláček

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Obchodní centrum budoucnosti je založeno na filozofii udržitelného rozvoje a minimalismu z nejmodernějších materiálů zapadajících do krajinného rázu města (brownfield) nebo venkova (greenfield)

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

Zkvalitnění světelnosti na veřejné komunikaci s následným efektem

snížení světelného smogu

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: GEEN General energy a.s.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

Na základě zadání Království Saudské Arábie bylo námi ve spolupráci s firmou Sunritek vyvinuto speciální LED svítidlo pro použití na veřejných komunikacích všech tříd. Svítidlo se vyznačuje unikátním konstrukčním systémen chlazení LED čipů, unikátní konstrukcí svítidla, které je tímto velice levné na výrobu, dostatečně lehké na přepravu. Svítidlo extrémně dobře odolává vysokým teplotám, písečným bouřím. Nevyžaduje žádnou údržbu a čištění.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

Komplexní řešení energetické soběstačnosti - Soběstačný dům

PŘIHLAŠOVATEL: Mobile point s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Projekt, který přináší energetickou nezávislost. Kompozice bydlení, která využívá volně dostupných a obnovitelných zdrojů energie k zajištění veškeré vaší spotřeby. Nezapomněli jsme ani na to, že nedílnou součástí plnohodnotného života je také mobilita – k vašemu nezávislému bydlení patří i elektromobil. Představte si celý tento systém jako jednu velkou stavebnici, se kterou se změny a rozšiřování obytné plochy i energetických komponentů stanou hrou. Takové bydlení vám přináší nejen nezbytný komfort, ale zejména nezávislost na veřejných sítích a svobodu od pravidelných plateb za spotřebované energie.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

Softwarové aplikační řešení inteligentní a bezpečné správy a údržby vysokovoltážní distribuční sítě

PŘIHLAŠOVATEL: Epoxy Holding, s.r.o.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

Design, vývoj a naprogramování inovativního ICT řešení pro semiautomatizované softwarové a aplikační řízení správy a údržby vysokovoltážní energetické distribuční sítě. Inovativnost spočívá ve snížení celkových nákladů na správu a údržbu a snížení energetických ztrát v důsledku nižší poruchovosti rozvodné sítě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

Nájemní komplex LUKA

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: Luka Residential s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Polyfunkční objekt s převahou bytů, s obchody a kancelářemi. Unikátní projekt moderního nájemního bydlení s plně zařízenými byty. Komplex je uzavřený, bezpečný, s recepcí a ostrahou a s podzemními garážemi. Nachází se přímo na stanici metra Luka a nabízí průchod suchou nohou do objektu. Je postaven v nízkoenerget. standardu, PENB „A“, rekuperací, tříděným shozem odpadu a inteligentními smart systémy. Projekt je v realizaci od května 2015.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 17

Komplexní řešení pro nízkoenergetický dům - výroba energie z FVE, akumulace, tepelné čerpadlo, rekuperace vzduchu a inteligentní řízení

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: SUNNYCOLD s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Řešení Sunnycold: díky přímému připojení stejnosměrného proudu z fotovoltaických panelů přes řídící skříň a inteligentní řízení PLC jsme schopni pohánět tepelné čerpadlo na stejnosměrný proud, které nám zajišťuje topení, chlazení a TUV v nízkoenergetickém domě. Systém je stabilizovám čtyřmi akumulátory, které slouží pro stabilizaci systému a zálohu pro běh v nočních hodinách a při nepříznivém počasí. Ze systému Sunnycold můžeme připojit LED osvětlení pro celý dům, DC chladničku, pohon rekuperační jednotky, PC atd.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

LIAPOR FLEXI - Typový pasivní dům s variabilní dispozicí

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

LIAPOR FLEXI - tvarově jednoduchý typový pasivní dům s variabilní dispozicí spojuje výhody ověřené technologie konstrukce těžkého obvodového pláště s možnostmi výrazné dispoziční individualizace. Systémy vytápění a větrání jsou navržené tak, aby nebyly variabilním řešením dispozic ovlivněné, což zefektivňuje výstavbu a umožní dodržet požadavky kladené na energeticky pasivní stavby při nízkých stavebních nákladech.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

MVE Svoboda nad Úpou II, Spodní papírna - ř. km 60,682 (Úpa)

PROJEKT NEBYL HODNOCEN

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin - DEZA, a.s.

PŘIHLAŠOVATEL: DEZA, a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Předmětem projektu byla instalace zařízení ke snížení NOx, SO2 a TZL na kotlích K4 a K5 na provozu Energetika. Účelem zařízení na denitrifikaci spalin je snížení emisí NOx. Zařízení odsíření bude sloužit ke snížení emisí oxidů síry (SO2), odlučovač prachových částic redukuje emise tuhých znečištujících látek (TZL). Instalovaná zařízení budou nedílnou součástí tepelných zdrojů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

VE, USD a RP Roudnice nad Labem

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Novostavba vodní elektrárny, rybího přechodu a slalomové dráhy a oprava stávajícího levobřežního rybího přechodu. Předmětem záměru je využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Roudnice nad Labem, Labe ř.km 809,729. Energetický potenciál povrchových vod vodního toku Labe je využíván pro výrobu el. energie na pravém břehu Labe. K tomuto účelu je postavena při pravém břehu v prostoru vorové propusti a pravobřežního inundačního pole silničního mostu, vpravo od jezového pilíře, přelévaná vodní elektrárna.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

Kogenerace a Denox v ZEVO Malešice

NOMINACE

 

PŘIHLAŠOVATEL: Pražské služby, a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Přeměna Závodu na energetické využití odpadu (ZEVO) z výtopny na teplárnu. Získání soběstačnosti v zásobování el. energií a nezávislost ZEVO na dodávkách díky možnosti ostrovního provozu. Doplnění stávajících katalitických reaktorů k eliminaci dioxinů a furanů o katalitické štěpení oxidů dusíku. Instalace rekuperačního okruhu do spalinových potrubí pro zvýšení energetické účinnosti. Dodávka energetických komodit (teplo/elektřina) se lépe přizpůsobí výkyvům potřeb (více tepla v zimě, více elektřiny v létě). Projekt byl realizován souběžně s probíhajícím provozem ZEVO, aniž by měl za následek pokles využitého množství a odklon nevyužitého odpadu na skládky.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23

Sídlo univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT

NOMINACE

PŘIHLAŠOVAL: UCEEB, ČVUT Praha

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Jedná se o unikátní stavbu pro výzkum energeticky efektivních budov. Stavba je plně přizpůsobena svému účelu, tj. provádění výzkumu a vývoje v oblasti stavebnictví, díky svému přístrojovému vybavení se jedná o nejlépe zařízené výzkumné centrum svého druhu v České republice.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 24

Polyfunkční dřevostavba Dagros

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: Atelier ARS s.r.o.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Objekt slouží pro administrativu, servis a skladování zemědělské techniky, vytápění a chlazení je řešeno pomocí zemních vrtů, pro provoz servisu a mytí zemědělské techniky je využíváno dešťových vod jímaných ze střech i zpevněných ploch. Tato voda se dlouhodobě akumuluje a slouží rovněž k zavlažování zelených ploch areálu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 25

Obchodní centrum Quadrio pod dohledem systému Desigo, Praha

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: Siemens, s.r.o.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Komplexní systém měření a regulace typu Desigo byl instalován v celém areálu multifunkčního obchodního centra Quadrio. V nákupní galerii, v kancelářích a bytech řídí a monitoruje technologie starající se o vnitřní klima a zajišťuje návaznosti na další vybrané zabezpečovací systémy. Z celého objektu shromažďuje data z měřičů spotřeb energií i teplé a studené vody a dále je vyhodnocuje. Systém Desigo představuje moderní řízení budov a splňuje všechny požadavky kladené na technická zařízení budov.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 26

Spalinový kondenzátor

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: TTS energo s.r.o.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

Jedná se o zařízení, které přispívá ke zvýšení efektivnosti při spalování biomasy v průmyslových kotlích, kdy dochází k využití tepla obsaženého ve spalinách. Zároveň přináší ekologický efekt, díky pročištění spalin na nimimální hladinu tuhých prašných částic vypouštěných do ovzduší.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 27

Výstavba tkaninového filtru na severní části aglomerace

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: ArcelorMittal Ostrava a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Tkaninový filtr za miliardu korun jsme na spékací pasy na severní části aglomerace instalovali v roce 2011. Jedná se o nejlepší dostupnou techniku pro odprašování hutních provozů na světě, která snížila emise prachu o 400 tun ročně, zachycuje dioxiny, B(a)P a snižuje hluk. Huť splnila s čtyřletým předstihem limity dané EU. Projekt dodala německá společnost a v r. 2011 nu Hospodářská komora ČR udělila cenu Český PATRON za ekologický přínos.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 28

Rodinný dům GS PASIV 21

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

GS PASIV 21 je dům středně velké kategorie, obdélníkového tvaru s moderním vzhledem, který je dispozičně a architektonicky navržen v pasivním Multi-Komfortním standardu. Přízemí tvoří otevřená dispozice obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou. Ostatní přízemní místnosti slouží pro hygienu a technické zázemí domu. Do klidové části domu v poschodí se dostaneme po monolitickém schodišti. Ze dvou pokojů v patře, je umožněn přístup na balkon v zadní části domu.

 

PŘIHÁŠKA Č. 29

Rodinný dům GS PASIV 22

PŘIHLAŠOATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

GS PASIV 22 je dům malé velikostní kategorie obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, který je dispozičně a architektonicky navržen v pasivním Multi-Komfortním standardu.. Přízemí tvoří otevřená dispozice obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou. Ostatní místnosti slouží pro hygienu a technické zázemí domu. Do klidové části domu v poschodí se dostaneme po monolitickém schodišti.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 30

Rodinný dům GS PASIV 23

PŘIHLAŠOVATEL: G SEVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

GS PASIV 23 je dům střední velikostní kategorie obdélníkového tvaru s plochou střechou, který je dispozičně a architektonicky navržen v pasivním Multi-Komfortním standardu. Má dvě nadzemní podlaží, orientace prosklené fasády je na jižní stranu, vstup do domu ze západní strany. Malý zastavěnou plochou, ale užitnou plochou uspokojí nároky 5-6 členné rodiny, pro kterou může svojí velikostí a náklady na provoz být vhodnou alternativou k městskému bytu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 31

Rodinný dům GS PASIV 24

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

GS PASIV 24 je dům střední velikostní kategorie čtvercového tvaru, který je dispozičně a architektonicky navržen v pasivním Multi-Komfortním standardu. K domu je připojena částečně předsazená dvojgaráž. Dům s garáží je zastřešen pultovými střechami. Hlavní vstup je krytý přesazenou střechou garáže. Přízemí tvoří otevřená dispozice obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou. Ostatní místnosti slouží pro hygienu a technické zázemí domu. Do klidové části domu v poschodí se dostaneme po monolitickém schodišti. Užitnou plochou pohodlně uspokojí nároky 4-5 členné rodiny.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 32

Rodinný dům GS PASIV 25

PŘIHLAŠOVATEL: G SEVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

GS PASIV 25 je dům malé velikostní kategorie obdélníkového tvaru, který je dispozičně a architektonicky navržen v pasivním Multi-Komfortním standardu. Garáž pro jedno vozidlo je s domem funkčně spojena krytým vstupem. Zastřešení domu je sedlovou střechou, objekt garáže je zastřešený plochou střechou. Přízemí tvoří otevřená dispozice obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou. Ostatní místnosti slouží pro hygienu a technické zázemí domu. Do klidové části domu v poschodí se dostaneme po monolitickém schodišti.

 

 

Zaujala Vás některá stavba, projekt či inovace? Podpořte ji svým hlasem!