PROJEKTY, STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE

PŘIHLÁŠENÉ DO 15. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

PŘIHLÁŠKA Č. 1

Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: C - TECHNOLOGIE, INOVACE

ANOTACE

Rekonstrukce stávající jednostupňové úpravny vody Hvězdička v Příbrami, která se týkala jak části chemicko-technologické, tak elektrotechnické, tak i části stavební. Z technologického hlediska je nejvýznamnějším zásahem do stávající úpravny vody její rozšíření z jednostupňové linky na dvoustupňovou - vložením flotace do prostoru prvního dvojčete pískového filtru.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2

VW e-Golf

PŘIHLAŠOVATEL: Porsche ČR s.r.o.

KATEGORIE: C - TECHNOLOGIE, INOVACE

ANOTACE

Nový model VW e-Golf se zvýšeným dojezdem na 300 km. Jedná se o plně ekektrické vozidlo nové generace.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3

Vodné dielo Želiezovce

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: B - ENERGETIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ANOTACE

Víceúčelová stavba vybudovaná na pravém břehu Hronu, plnící funkci vodohospodářskou i energetickou. Nový vzdouvací jez vytvořil potřebný spád toku a umožnil tak raelizaci projektu malé vodní elektrárny, plně využívající hydroenergetický potenciál řeky.

 

PŘIHLÁŠKA č. 4

Přestavba základní školy Kněžmost

PŘIHLAŠOVATEL: Haidy a.s.

KATEGORIE: A - STAVBY, BUDOVY

ANOTACE

Projekt energeticky úsporné budovy ukazuje cestu, jak lze spořit budoucí náklady za teplo i elektřinu a zajistit zdravé prostředí pro výuku. O hygienickou výměnu vzduchu se starají rekuperační jednotky. Osvětlení řeší speciálně navržené světelné zdroje, které reagují na intenzitu světla v místnosti. Navržený systém hlídá i optimální teplotu. Celý objekt bude ovládám centrálním řídicím systémem, který navrhla společnost HAIDY.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

Chytrý energetický management administrativní budovy Fenix Group

PŘIHLAŠOVATEL: ČVUT UCEEB

KATEGORIE: C - TECHNOLOGIE, INOVACE

ANOTACE

Řídicí systém budovy využívá obnovitelné zdroje (fotovoltaický systém), beteriové úložiště, predikci počasí (cloudová služba PV Forecast) a predikci spotřeby energie v budově. Umožňuje částečné pokrytí spotřeby budovy vlastním zdrojem, zajišťuje byzvýpadkový provoz budovy a aktivně se podílí na stabilizaci vnější energetické sítě. Systém je založen na otevřené řídicí platformě (Teco Foxtrot), efektivně řídí energetické systémy v budově a detailně monituruje kvalitu vnitřního prostředí a energetickou náročnost.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

INTELIBIN

PRIHLAŠOVATEL: Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

KATEGORIE: C - TECHNOLOGIE, INOVACE

ANOTACE

Chytré odpadkové koše INTELIBIN v sobě spojují nejpokročilejší trendy ekologie, moderních technologií a v neposlední řadě také bezpečnosti.

 

PŘIHLÁŠKA Č 7

AVIATICA

PŘIHLAŠOVATEL: Penta Investments, s.r.o.

KATEGORIE: A - STAVBY, BUDOVY

ANOTACE

Budova vybudovaná za použití nejnovějších technologií s nízkoenergetickým provozem šetrným k životnímu prostředí. Svým neotřelým designem AVIATICA vstupuje do industriálního charakteru bývalé Waltrovky. Budova získala nejvyšší klasifikaci mezinárodního certifikátu LEED Platinum. 

 

PŘIHLÁŠKA Č 8

MECHANICA

PŘIHLAŠOVATEL: Penta Investments, s.r.o.

KATEGORIE: A - STAVBY, BUDOVY

ANOTACE

Komplex budov s názvem MECHANICA se skládá ze tří objektů. Ve dvou případech se jedná o novostavby, v jednom o původní objekt, který prošel kompletní rekonstrukcí, při které byly zachovány všechny důležité architektonické prvky s odkazem na původní průmyslovou architekturu - budova Walter. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

Penzion Pstruží č.p. 19

PŘIHLAŠOVATEL: Stavební společnost Hubert, s.r.o.

KATEGORIE: A - STAVBY, BUDOVY

ANOTACE

Rekonstrukce objektu z konce 19. století do nízkoenergetického standardu s využitím moderních zateplovacích systémů zlepšujících estetickou hodnotu historické stavby. Rekonstruovaný objekt je svými tepelně technickými parametry zcela srovnatelný s běžnými novostavbami při zachování původního architektonického rázu.

 

 PŘIHLÁŠKA Č. 10

ČVUT CIIRC - Desigo CC

PŘIHLAŠOVATEL: Siemens, s.r.o.

KATEGORIE: C - TECHNOLOGIE, INOVACE

ANOTACE

Systém Desigo CC řídí a monitoruje technologická zařízení v budově CIIRC ČVUT v Praze. Systém splňuje náročné požadavky kladené na řízení, regulaci a monitorování vzduchotechniky, vytápění, chlazení, osvětlení a zastínění.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

ABB Ability

PŘIHLAŠOVATEL: ABB s.r.o.

KATEGORIE: C - TECHNOLOGIE, INOVACE

ANOTACE

Digitální platforma ABB Ability přináší výhody nejen na úrovni řízení procesů a jejich údržby, ale také přímo pro optimalizaci výroby a způsob manažerského řízení. Kromě technicky pokročilých technologií s sebou přináší zcela nové možnosti, např. diagnostiku, predikci nežádoucích poruch až po systém preventivní údržby.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

Kotel K14

PŘIHLAŠOVATEL: ArcelorMittal Ostrava a.s.

KATEGORIE: B - ENERGETIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ANOTACE

Fluidní kotel K14 je vybaven vlastním odsířením, zařízením na snížení emisí oxidů dusíku a také tkaninovým filtrem. Má vysokou garantovanou účinnost, která přesahuje 92 % při dosažení velmi nízkých emisí: emise exidů síry snížil o 1000 tun a emise dusíku o 700 tun ročně.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

Denitrifikace spalin a jejich odprášení

PŘIHLAŠOVATEL: ENERGOTRANS, a.s.

KATEGORIE: B - ENERGETIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ANOTACE

Realizace primárních a sekundárních opatření na kotlích K1 až K6 na elektrárně Mělník, vedoucích ke snížení NOx < 200 mg/Nm3 a snížení emisí TZL na kotlích K1 až K6 ve formě modernizace elektrostatických odlučovačů (TZL < 30 mg/Nm3)

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

První LED cyklopřejezd v ČR

PŘIHLAŠOVATEL: PDSystems s.r.o.

KATEGORIE: C - TECHNOLOGIE, INOVACE

ANOTACE

Optické (světelné) zvýraznění vodorovného dopravního značení V8a přejezd pro cyklisty pomocí zemních LED návěstidel PDS-400. Součástí aplikace je i čítání cyklistů

 

Zaujal Vás některý ze soutěžních projektů? Podpořte ho svým hlasem!

VSTUP DO HLASOVÁNÍ v soutěži O CENU VEŘEJNOSTI!