15. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

KONANÉ POD ZÁŠTITOU REKTORŮ VYSOKÝCH ŠKOL

 

              

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

PARTNEŘI

   

                      

 

 

CÍLE SOUTĚŽE:

 

  • PODPORA ZÁJMU O STUDIUM TECHNICKÝCH OBORŮ NA UNIVERZITÁCH V ČR
  • PODPORA ALIANCE "SPOLEČNOST 4.0" A PROGRAMU SMART CITY
  • VYUŽÍVÁNÍ NOVÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ A TREND ENERGETICKÉ EFEKTIVITY A OZE

 

Soutěž je vypisována bez rozdílu v kategoriích, obeslat ji mohou STUDENTI VYSOKÝCH a letos POPRVÉ TAKÉ STŘEDNÍCH ŠKOL! Přihláška je osvobozena od vložného.

 

Práce je možné podávat od 1. 3. 2017 do 29. 9. 2017, 17.00 hod.

k rukám Ing. Nikoly Grunclové, ENVIROS, Dykova 53/10, Praha 10

(souteze@enviros.cz, tel.: 720 955 922).

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

podmínky soutěže, kritéria hodnocení

přihláška do soutěže

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

rektora ČVUT v Praze

rektora VUT v Brně

rektora Technické univerzity v Liberci

rektora Západočeské univerzity v Plzni

rektora VŠB - TU Ostrava

 

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU