15. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

KONANÉ POD ZÁŠTITOU REKTORŮ VYSOKÝCH ŠKOL

 

              

 

 

 

GENERÁLNÍ PATRON

 

 

HLAVNÍ PATRON

 

 

 

PATRON

 

 

 

Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2022- Program EFEKT 2 na rok 2017.

 

                 

 

 

CÍLE SOUTĚŽE:

 

  • PODPORA ZÁJMU O STUDIUM TECHNICKÝCH OBORŮ NA UNIVERZITÁCH V ČR
  • PODPORA ALIANCE "SPOLEČNOST 4.0" A PROGRAMU SMART CITY
  • VYUŽÍVÁNÍ NOVÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ A TREND ENERGETICKÉ EFEKTIVITY A OZE

 

Soutěž je vypisována bez rozdílu v kategoriích, obeslat ji mohou STUDENTI VYSOKÝCH a letos POPRVÉ TAKÉ STŘEDNÍCH ŠKOL! Přihláška je osvobozena od vložného.

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

podmínky soutěže, kritéria hodnocení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - VÝSLEDKY SOUTĚŽE

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

rektora ČVUT v Praze

rektora VUT v Brně

rektora Technické univerzity v Liberci

rektora Západočeské univerzity v Plzni

rektora VŠB - TU Ostrava

 

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU