PROJEKTY, STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE

PŘIHLÁŠENÉ DO 16. ROČNÍKU SOUTEŽE

 

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

Přihláška č. 1

Rekonstrukce objektu ZUŠ Baštýřská

PŘIHLAŠOVATEL: a3atelier s.r.o.

KATEGORIE: A - Projekty, stavby a technologie

ANOTACE

Komplexní rekonstrukce původního nevyužívaného objektu školy, kde bylo společně se záchranou místní dominanty vhodně zvoleným řešeným dosaženo výrazného snížení energetické náročnosti budovy.

 

Přihláška č. 2

Systém automatického sledování oběhu pojízdných mísičů v areálu huti - LiMeLoS

(Liquit Metal Logic Systém)

PŘIHLAŠOVATEL: ArcelorMittal Ostrava a.s.

KATEGORIE: A - Projekty, stavby a technologie

ANOTACE

Systém automaticky detekuje pozici pojízdného mísiče v uzlových bodech a vizualizuje ji prostřednictvím software. Díky tomu dochází k eliminaci prostojů, které vedly k chladnutí surového železa při přepravě na ocelárnu. Mimo ocelárnu lze sledovat oběh pojízdných mísičů také na licím stroji a ve slévárně. Na vygenerované on-line mapě lze mj. sledovat rozmístění pojízdných nosičů. Díky systému lze rychle vyhodnotit klíčové ukazatele výkonnosti, jako např. množství přepravovaného materiálu nebo zbytky po vylití pojízdného nosiče.

 

Přihláška č. 3

Zcela nový Hyundai NEXO

PŘIHLAŠOVATEL: Hyundai Motor Czech s.r.o.

KATEGORIE: B - Výrobky

ANOTACE

Model Hyundai NEXO nové generace je zkonstruovaný výhradně pro pohon na vodík. Nabízí nejvyspělejší techniku na trhu také díky funkcím autonomní jízdy, chytrým vyspělým asistenčním systémům a nejvýkonnějšímu poháněcímu ústrojí ve svém segmentu.

 

Přihláška č. 4

Smart City Polygon

PŘIHLAŠOVATEL: OMEXOM GA Energo s.r.o.

KATEGORIE: A - Projekty, stavby a technologie

ANOTACE

Smart City Polygon představuje technologie Smart City v praxi. V rámci jednoho areálu jsou instalovány ucelené systémy pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochranu majetku, pro efektivní řízení dopravy a inteligentní parkování, bezpečnost chodců, pro ochranu životního prostředí, inteligentní řízení budov a další.

 

Přihláška č. 5

OmniFlow - ostrovní, energetický a senzorický systém

poháněný větrnou a solární energií

PŘIHLAŠOVATEL: Siemens Mobility, s.r.o.

KATEGORIE: B - Výrobky

ANOTACE

Ostrovní, energetický a senzorický systém, poháněný větrnou a solární energií, určený zejména pro městské části s nedostatečnou nebo nedostupnou místní energetickou infrastrukturou a prakticky všem, kteří podporují energii z obnovitelných zdrojů.

 

Přihláška č. 6

D4 Skalka - křižovatka II/118

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE: A - Projekty, stavby a technologie

ANOTACE

Dálnice D4 směřuje z hlavního města přes Příbram do jižních Čech. Tato stavba nahradila stávající dvoupruhovou směrově nerozdělenou silnici a odklonila provoz mimo obec Dubenec. Zajistila bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel a zlepšila životní prostředí v této obci. Projekt byl od počátku zpracováván v systému BIM, při výstavbě byly využity především lokální přírodní zdroje, mj. kameny z odvalu haldy č. 11 v přímé blízkosti stavby, která zde zůstala po těžbě uranu.

 

Přihláška č. 7

Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice

PŘIHLAŠOVATEL: SYSTHERM s.r.o.

KATEGORIE: A - Projekty, stavby a technologie

ANOTACE

Projekt rekonstrukce tepelného hospodářství města Přeštice snižující spotřebu zemního plynu maximálním využitím zbytkového tepla z kogeneračních jednotek, které využívají jako palivo bioplyn. Došlo k propojení tří zdrojů tepla, které jsou vzájemně hydraulicky propojené a společně dodávají tepelnou energii do sítě CZT.

 

Přihláška č. 8

Novostavba výrobně administrativní budovy TECO a.s., Kolín

PŘIHLAŠOVATEL: TECO a.s.

KATEGORIE: A - Projekty, stavby a technologie

ANOTACE

Unikátní energetický koncept novostavby, založený na minimalizaci potřeby nákupu energií zvenku s využitím obnovitelných zdrojů energií na vlastním pozemku. Budova je zároveň ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů tzv. inteligentní budovy pro Smart City.

 

Přihláška č. 9

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

PŘIHLAŠOVATEL: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

KATEGORIE: B - Výrobky

ANOTACE

Nová cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená zvukově izoluje a redukuje konstrukční hluk. Je určena pro bytové domy, je vhodná pro rodinné domy, ale i administrativní budovy. Jedná se o cihelný blok, který je složen ze dvou cihelných tvarovek spojených přes minerální vlnu. Je určen pro vyzdívky nenosných stěn.

 

Přihláška č. 10

Knihovna se spolkovou činností v Dobříši

PŘIHLAŠOVATEL: 4DS, spol. s r.o. architektonický ateliér

KATEGORIE: A - Projekty, stavby a technologie

ANOTACE

Projekt multifunkční budovy sdružující Městskou knihovnu a místo setkávání pro všechny věkové skupiny a spolky. Pro vytápění objekt počítá s využitím elektrické energie v kombinaci s využitím alternativních zdrojů energie tak, aby bylo dosaženo pasivního standardu.

 

Přihláška č. 11

Jaguar I-PACE, první čistě elektrické SUV

PŘIHLAŠOVATEL: Albion Cars s.r.o.

KATEGORIE: B - Výrobky

ANOTACE

Vůz nové generace elektromobilů, který na jedno dobití v cyklu WLTP zajistí dojezd 470 km, dodávaný s komplexní zárukou na 8 let. Nabíjecí port modelu I-PACE umožňuje používat všechny běžné mezinárodní standardy nabíjení.

 

PŘIHLÁŠKA č. 12

Modul Energetický management

PŘIHLAŠOVATEL: Popron systems s.r.o.

KATEGORIE: B - Výrobky

ANOTACE

Software umožňující optimalizaci a efektivní plánování výdajů na energie.

 

Přihláška č. 13

Hotel Hradec - Pec pod Sněžkou

PŘIHLAŠOVATEL: Haidy a.s.

KATEGORIE: A - Projekty, stavby a technologie

ANOTACE

Moderní, energeticky soběstačná budova, nahrazující starý hotel v Peci pod Sněžkou. Celý objekt bude vybaven nejmodernějšími technologiemi pro minimalizování provozních nákladů. Nový hotel využívá centrální systém HAIDY, tepelné čerpadlo a rekuperaci s cílem dosáhnout maximální energetické šetrnosti.

 

Přihláška č. 14

Centrum ekologické výchovy Dřípatka

PŘIHLAŠOVATEL: Atelier ARS

KATEGORIE: A - Projekty, stavby a inovace

ANOTACE

Projekt rekonstrukce nevyužívané stavby na multifunkční objekt Centra ekologické výchovy. Učebny a dílny CEV jsou navrženy tak, že umožňují propojení výukových aktivit s pobytem venku. V horním podlaží budou ubytovací pokoje a místnosti určené pro účastníky dlouhodobých pobytů.

 

Přihláška č. 15

Modernizace vodního díla Kořensko

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s., Divize 6

KATEGORIE: A - Projekty, stavby a technologie

ANOTACE

Rekonstrukce umožňuje efektivnější využití hydroenergetického potenciálu vytvořeného jezovým tělesem. Kromě energetického významu udržuje dílo stálou hladinu a tím umožňuje odstranit hygienické a estetické závady v městské aglomeraci Týna nad Vltavou, způsobené kolísáním hladiny zdrže Orlík.

 

Zaujal Vás některý soutěžní projekt? Podpořte ho v hlasování o CENU VEŘEJNOSTI!